ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, November 10, 2008

အနရိယေ၀ါဟာရ (၁၂)ပါး

ပုထုဇဥ္တုိ႔ ေျပာဆုိေသာ စကားသည္ အနရိယေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မျဖဴစင္ေသာ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ၊ မေကာင္းျမတ္ေသာ သူတုိ႔၏ စကားသည္ အနရိယေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) မုသာ၀ါဒ
လိမ္လည္ လွည့္ပတ္ ေျပာဆုိျခင္း။
(၂) ပိသုဏ၀ါစာ
သူႏွစ္ဦးၾကား ဂံုးေခ်ာစကား ေျပာဆုိျခင္း။
(၃) ဖ႐ုသ၀ါစာ
ၾကမ္းတမ္းေသာစကား ေျပာဆုိျခင္း။
(၄) သမၹပၸလာပ
သိမ္ဖ်ဥ္းေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း။
(၅) အဒိေ႒ဒိ႒၀ါဒိတာ
မျမင္သည္ကုိ ျမင္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၆) အသုေတ သုတ၀ါဒိတာ
မၾကားသည္ကုိ ၾကားသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၇) အမုေတ မုတ၀ါဒိတာ
(ဂႏၶ၊ ရသ၊ ေဖ႒ဗၺ)မေတြ႕သည္ကုိ ေတြ႕သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၈) အ၀ိညာေတ ၀ိညာတ ၀ါဒိတာ
မသိသည္ကုိ သိ၏ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၉) ဒိေ႒ အဒိ႒၀ါဒိတာ
ျမင္သည္ကုိ မျမင္ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၁၀) သုေတ အသုတ ၀ါဒိတာ
ၾကားသည္ကုိ မၾကားဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၁၁) မုေတ အမုေတ ၀ါဒိတာ
(ဂႏၶ၊ ရသ၊ ေဖာ႒ဗၺ) ေတြ႕သည္ကုိ မေတြ႕ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၁၂) ၀ိညာေတ အ၀ိညာတ ၀ါဒိတာ
သိသည္ကုိ မသိဟု ေျပာဆုိျခင္း

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments