ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Tuesday, July 8, 2008

သဒၶါ ( သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ )

သဒၶါ ( သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ )

ဗုဒၶဘာသာတည္းဟူေသာ အေဆာက္အဦ အတြင္းသုိ႔ ဝင္လုိပါလွ်င္ သရဏဂံုတည္း ဟူေသာ ဝင္ေပါက္မွ ဝင္ရမည္ျဖစ္ရာ သဒၶါ တည္းဟူေသာတရား လက္ကကိုင္၍ ဝင္လာရမည္ဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း သိၿပီးျဖစ္ ပါမည္။ သဒၶါမပါက ဝင္ခြင့္မရ။ သဒၶါဟူသည္ လက္ႏွင့္တူေၾကာင္း၊ ပတၱျမားႏွင့္ တူေၾကာင္း၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ တူေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားစြာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိမွ်အေရးႀကီးေသာ သဒၶါတရားကုိ ဆန္းစစ္ ေလ့လာလွ်င္ယံုၾကည္မႈ ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိထားၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားထားေသာ သဒၶါ ၏အနက္အဓိပၸာယ္မွာ က်ယ္ျပန္႔ ေလးနက္လွေပသည္။ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈရွိမွ သဒၶါ ျဖစ္၏ ဟု ေဟာၾကား ေတာ္မူသည္။

(၁) ဘုရား (ဗုဒၶဘုရား)
(၂) တရား (ဗုဒၶတရား)
(၃) သံဃာ (အရိယာသံဃာ)
(၄) ကံ (မိမိျပဳလုပ္ေသာအမႈ)
(၅) ကံ၏အက်ိဳး (မိမိျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား)
(၆) အတိတ္ဘဝ (အရင္ကျဖစ္ခဲ့ေသာဘဝေတြ)
(၇) အနာဂတ္ဘဝ (ေနာက္မွျဖစ္မည့္ဘဝေတြ)
(၈) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္သြယ္ျဖစ္ေပၚမႈ)။ ။

0 comments:

Followers

Labels

Comments