ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Wednesday, January 7, 2009

အပယ္ရတနာဘုရား
အပယ္ရတနာ ဂူဘုရားသည္ သီဟုိဠ္ပံု လုိဏ္တစ္ဆင့္ ဂူဘုရားျဖစ္ၿပီး ခရစ္ (၁၁) ရာစုေႏွာင္းတြင္ က်န္စစ္သားမင္းႏွင့္ အပယ္ရတနာမိဖုရားတို႔ တည္ခဲ့သည္။

က်န္စစ္သားသည္ ေစာလူးမင္းရန္ေၾကာင့္ ျမင္းပါရြာအနီး ပုန္းေအာင္းေနရစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူ အပယ္ရတနာက သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ထမင္းပုိ႔ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ က်န္စစ္သား ပုဂံထီးနန္း ရရွိၿပီးေနာက္ အပယ္ရတနာမိဖုရား ထမင္းလာပုိ႔ရာ အရပ္၌ အမွတ္တရအျဖစ္ အပယ္ရတနာဘုရား ကုိတည္ခဲ့သည္။

အပယ္ရတနာဘုရား တုိက္မအထက္တြင္ ပစၥယာ အဆင့္မ်ား၊ မုိးေလ်ာမ်ား၊ ေထာင့္ေစတီမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေခါင္းေလာင္းပံု သပိတ္ေမွာက္ အထက္တြင္ ဖ႐ံုတံုးခံ၍ ေဖာင္းရစ္ အထြတ္ေစတီ ရွိသည္။

အပယ္ရတနာဘုရားရွိ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားတြင္ မဟာယာန (ႀကီးေသာယာဥ္) ဂုိဏ္းဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပံုမ်ားကုိ အျခားဘုရား မ်ားထက္ ပုိမုိေတြ႕ရသည္။ ဘုရားတြင္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဗာဓိသတၱ / အ၀ေလာကိေတသြာရ (ေလာကနာထ) သည္ ၾကာပြင့္ေပၚထုိင္ၿပီး လက္ယာလက္တြင္ ၾကာပြင့္ကိုင္ကာ လက္၀ဲလက္မွာ ၀၇ဒမုျဒာ အေနအထားျဖင့္ ေရးဆဲြထားသည့္ ပံုမ်ား၊ ထုိင္ေနသည့္ နတ္႐ုပ္ပံုမ်ား၊ မတ္တပ္ရပ္ နတ္႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဂူေပါက္တန္း အသီးသီးတြင္ ဗုဒၶပံု၊ ရေသ့ပံုမ်ား၊ စၾကၤအတြင္း ပတ္လမ္း အျပင္နံရံအေပၚဘက္တြင္ အ႐ုိးတပ္ စက္၀ုိင္းမ်ားအတြင္း ျဗဟၼာ၊ သီ၀၊ ဗိႆႏုိး ပံုမ်ားႏွင့္ အ၀င္ခန္းမေဆာင္တြင္ ေရွးမြန္ဘာသာျဖင့္ ကမၸည္းမင္စာ ေရးထုိးထားသည့္ ဗုဒၶ၀င္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ရွိသည္။ အပယ္ရတနာဘုရား တြင္ ဇာျပတင္းေပါက္ တပ္ဆင္ထားသည္ကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments