ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Tuesday, January 13, 2009

ဘဝေဟာင္းကုိ ျမင္ျခင္း

ဗုဒၶသည္ က်င့္စဥ္တရားကုိ ေဟာၾကားထားေပသည္။ ထုိက်င့္စဥ္အတုိင္း အမွန္တကယ္ ေဆာက္တည္ က်င့္သံုး သူသည္ စင္ၾကယ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္စိကုိ ရရွိႏုိင္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ေရွး၌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ သိျမင္ႏုိင္သည္။ ေရွး၌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဘ၀မ်ားစြာကုိ လည္းေကာင္း၊ ထုိထုိဘ၀ မ်ားစြာတုိ႔၌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ၿမိဳ႕ရြာေဒသတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ မည္သုိ႔ မည္ပံု ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည္၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည္ စေသာ အျခင္းအရာကုိ လည္းေကာင္း ျပန္လည္၍ ေအာက္ေမ့ သိျမင္ႏုိင္သည္သာ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ မိမိေနထုိင္သည့္ ရြာမွ အျခားတစ္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္သည္။ မိတ္ေဆြ အသီးသီးတုိ႔၏ အိမ္မ်ားသုိ႔လည္း ၀င္ေရာက္သည္။ ထုိသူသည္ မိမိရြာသုိ႔ ျပန္လာၿပီးလွ်င္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္ကုိ ျပန္လည္၍ ေအာက္ေမ့ေလသည္။

"" ငါသည္ ရြာမွ ထြက္ခြာ၍ မည္သည့္လမ္းျဖင့္ သြားသည္။ ေႏွးေႏွးသြားသည္။ ျမန္ျမန္သြားသည္။ လမ္း၌ မည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္၊ ထုိရြာသို႔ ေရာက္လွ်င္ မည္သူ႔ အိမ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ၀င္သည္၊ မည္သည့္ စကားကုိ ေျပာခဲ့သည္၊ ထုိ႔ေနာက္ အျခား မည္သူ႔အိမ္သုိ႔ သြားျပန္သည္၊ အိမ္တံခါး ပိတ္ထားသျဖင့္ အျခားအိမ္သုိ႔ သြားျပန္ သည္။ မည္သူႏွင့္ေတြ႕၍ မည္သည့္ အေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ "" စသည္ျဖင့္ တစ္ဖန္ ျပန္၍ ေအာက္ေမ့ သိျမင္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။

ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳကင္းေသာ ေရအုိင္တစ္အုိင္ ရွိသည္။ ထုိေရအိုင္အနီးတြင္ မ်က္စိအျမင္ရွင္း၍ တိမ္သလႅာကင္းေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ရပ္လ်က္ ေကာင္းစြာ ၾကည့္႐ႈသည္။ ထုိသူသည္ ေရအုိင္ထဲရွိ ခ႐ု၊ ေယာက္သြား၊ ငါး၊ လိပ္တုိ႔၏ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈကုိ သိျမင္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။

( မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ပရိဗၺာဇက၀ဂ္၊ မဟာသကုလုဒါယိသုတ္ )

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments