ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Thursday, October 16, 2008

ဓမၼရာဇိက


ဓမၼရာဇိက


ဓမၼရာဇိကေစတီကုိ ၁၈-၁၀-၁၁၉၈ ခုႏွစ္တြင္ နရပတိစည္သူမင္း တည္ခဲ့သည္။ ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာတြင္ ဓမၼရာဇိက ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ဓမၼရာဇိကဘုရား အေရွ႕မ်က္ႏွာ တ၀ဂူအတြင္းရွိ ဓမၼရာဇက ေက်ာက္စာအရ နရပတိစည္သူမင္းသည္ ၆-၁၀-၁၁၉၆ တြင္ သစ္မထီး အရပ္၌ ပုထုိးတည္ရန္ ေျမေနရာေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိေျမေနရာအတြက္ သစ္မထီးအရပ္ရွိ မေထရ္တုိ႔ထဲ ေတာင္းပန္ရာ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁-၉-၁၁၉၇ တြင္ ေက်ာက္ဖ်ာထက္၌ အုတ္ျမစ္ခ် ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားတြင္ ဌာပနာရန္ သီဟုိဠ္သုိ႔ ဓာတ္ေတာ္ေတာင္း ေစလႊတ္ၿပီး ဓာတ္ေတာ္ေလးဆူကုိ ဌာပနာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားတည္ေဆာက္ရာ လက္ခေငြ (၄၄၀၂၇)က်ပ္၊ (၁၈)ပဲ လံုး ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိေက်ာက္စာတြင္ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလးမ်က္ႏွာ နယ္နိမိတ္၊ ခ႐ုိင္အမည္၊ တုိက္အမည္ႏွင့္ ပုဂံေခတ္စစ္အင္အား တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဓမၼရာဇိကေစတီတြင္ ပထမပစၥယာကစ၍ လက္ယာရစ္လွည့္ၿပီး ပစၥယာအဆင့္ဆင့္ ေဘးဘက္တြင္ (၅၅၀)ဇာတ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ဗုဒၶ၀င္ခန္းစဥ္ စိမ္းသုတ္အုတ္ခ်ပ္(စဥ့္ကြင္း)မ်ားကုိ ကမၸည္းစာ မ်ားႏွင့္တကြ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

(ဓမၼရာဇိက ေစတီရွိ စဥ့္ကြင္းမ်ားကို ေအဒီ ၁၈၉၀ မွ ၁၉၀၀ အတြင္း ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဖရစ္ဗြန္ႏြတ္တလင္ ကလည္းေကာင္း၊ ခရစ္ ၁၈၉၉ တြင္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ေထာမန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ လည္းေကာင္း ခုိးယူသြားခဲ့ဖူးသည္။)

0 comments:

Followers

Labels

Comments