ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Sunday, August 10, 2008

မဟာသတိပ႒ာန္ေလးပါး (၁)

႐ုပ္အေပါင္းကုိ ႐ႈဆင္ျခင္းျခင္း တစ္ဆယ့္ေလးပါး
- ထြက္သက္ ၀င္သက္ကုိ ႐ႈဆင္ျခင္ျခင္း။
- အေနအထိုင္ပံုစံကုိ ႐ႈဆင္ျခင္ျခင္း။
- လႈပ္ရွားမႈကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ေကြး၊ ဆန္႔၊ မ၊ ခ်၊ လွဲမ်ားကုိ ႐ႈမွတ္ျခင္း။
- ဤခႏၶာကုိယ္ ဖဲြ႕စည္းပံုကုိ ႐ႈၿပီး စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု ႏွလံုးသြင္းျခင္း။
- ဤခႏၶကုိယ္ကုိ ဓာတ္ႀကီး(၄)ပါးအျဖစ္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း။
- သူေသေကာင္(၉)မ်ိဳးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ဆင္ျခင္ျခင္း။
o ေသၿပီး(၁)ရက္၊ (၂)ရက္၊ သူေသေကာင္ျဖစ္။
o ပုပ္ပြ၊ အရည္ထြက္။
o လင္းတစား
o ေသြးသားအေၾကာက်န္။
o အသားေတြကုန္၊ ေသြးႏွင့္အေၾကာက်န္။
o ေသြးခမ္းေျခာက္၊ အေၾကာက်န္၊ အရုိးစု၊ အရုိးျဖဴေဖြး။
o အ႐ုိးပံု။
o အမႈန္႔ျဖစ္။

0 comments:

Followers

Labels

Comments