ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Wednesday, August 13, 2008

မဟာသတိပ႒ာန္ေလးပါး (၃)

စိတ္ကုိဆင္ျခင္ျခင္းတစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါး

- ရာဂႏွင့္ တကြေသာစိတ္။
- ရာဂကင္းေသာစိတ္။
- ေဒါသႏွင့္တကြေသာစိတ္။
- ေဒါသကင္းေသာစိတ္။
- ေမာဟႏွင့္တကြေသာစိတ္။
- ေမာဟကင္းေသာစိတ္။
- ငိုက္မ်ဥ္းေသာစိတ္၊ ေလးလံေသာစိတ္။
- ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္။
- ကသုိဏ္းအာ႐ံုတစ္ခုခုတြင္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တြင္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာစိတ္။
- ကသုိဏ္းအာ႐ံုတစ္ခုခုတြင္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တြင္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာစိတ္မွ တစ္ပါး အျခားေသာ ကာမာ၀စရစိတ္။
- ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္။
- တည္ၾကည္ေသာစိတ္။
- မတည္ၾကည္ေသာစိတ္။
- ကုသုိလ္စိတ္။
- အကုသုိလ္စိတ္။

0 comments:

Followers

Labels

Comments