ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, August 15, 2008

မဟာသတိပ႒ာန္ေလးပါး (၄)

သဘာတရားကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းငါးပါး

(၁) နီ၀ါရဏ (အပိတ္အပင္)တရားငါးပါး
- ကာမဂုဏ္အလုိရွိျခင္း။
- သူတစ္ပါးပ်က္စီးေစလုိျခင္း။
- ေလးလံထုိင္းမႈိင္းျခင္း။
- ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္တပူပန္ျခင္း။
- ယံုမွား ဒြိဟႏွစ္လံုးႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း။

(၂) ခႏၶာငါးပါး (သိမႈတစ္ခု၏ဖဲြ႕စည္းပံု)
- ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္တရားအစု (အာယတနတုိ႔၏ထိေတြ႕ျခင္း)
- ခံစားျခင္း (ေဝဒနာ)
- မွတ္သိျခင္း။
- အားထုတ္မႈ။ (စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ)
- အထူးသိမႈ။

(၃) အာယတနတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး (သိမႈျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္း)
- မ်က္စိ။
- အဆင္း။
- နား။
- အသံ။
- ႏွာေခါင္း။
- အနံ႕။
- လွ်ာ။
- အရသာ။
- ကိုယ္။
- အေတြ႕အထိ။
- စိတ္။
- သေဘာတရား(ေ၀ဒနာ)(အထူးသိမႈ)

(၄) ေဗာဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါး (သစၥာတရားတုိ႔ကုိ သိေၾကာင္းအေၾကာင္းအရင္း)
- တရားႏွင့္ေနထုိင္ျခင္း။
- ျဖစ္ပ်က္ေၾကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိသိေအာင္လုပ္ျခင္း။
- အားထုတ္မႈကုိျပဳျခင္း။
- ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္း။
- ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း။
- တည္ၿငိမ္ျခင္း။
- အစဲြအလန္းမရွိ သိျမင္ခံစားျခင္း။

(၅) သစၥာေလးပါး (သစၥာဆုိသည္မွာ အမွန္တရားျဖစ္သည္)
- ဆင္းရဲျခင္းအမွန္တရား။
- ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင္း အမွန္တရား။
- ဆင္းရဲၿငိမ္းေၾကာင္း အမွန္တရား။
- ဆင္းရဲၿငိမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ အက်င့္အမွန္တရား (မဂၢင္ရွင္းပါးအက်င့္) ။ ။

0 comments:

Followers

Labels

Comments