ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, August 11, 2008

မဟာသတိပ႒ာန္ေလးပါး (၂)

ေဝဒနာကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းကုိးပါး
- သုခေ၀ဒနာ၊ ခ်မ္းသာေသာေ၀ဒနာ။
- ဒုကၡေ၀ဒနာ၊ ဆင္းရဲေသာေ၀ဒနာ။
- အဒုကၡမသုခေ၀ဒနာ၊ ဆင္းရဲျခင္းမဟုတ္၊ ခ်မ္းသာမဟုတ္ေသာ ေ၀ဒနာ။
- ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာေ၀ဒနာ။
- ကာမဂုဏ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ခ်မ္းသာေသာေ၀ဒနာ။
- ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ဆင္းရဲေသာေ၀ဒနာ။
- ကာမဂုဏ္ႏွင့္မစပ္ေသာ ဆင္းရဲေသာေ၀ဒနာ။
- ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ မေကာင္း မဆုိးေသာေ၀ဒနာ။
- ကာမဂုဏ္ႏွင့္မစပ္ေသာ မေကာင္း မဆုိးေသာေ၀ဒနာ။

0 comments:

Followers

Labels

Comments