ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, May 12, 2008

ဗ်ာဒိတ္ရၿပီး ဘုရားအေလာင္းတုိ႔ မျဖစ္ရာဌာန (၁၈)ပါး


ဗ်ာဒိတ္ရၿပီး ဘုရားအေလာင္းတုိ႔ မျဖစ္ရာဌာန (၁၈)ပါး

၁။ ပဋိသေႏၶကန္း မျဖစ္ျခင္း။
၂။ နားပင္းသူ မျဖစ္ျခင္း။
၃။ သြားေရ မက်ျခင္း။
၄။ ဆြံ႕အသူ မျဖစ္ျခင္း။
၅။ အ႐ူး မျဖစ္ျခင္း။
၆။ လူ႐ိုင္း မျဖစ္ျခင္း။
၇။ ကၽြန္မ်ိဳး မျဖစ္ျခင္း။
၈။ နိယတမိစၦာဒိ႒ိ မျဖစ္ျခင္း။
၉။ ပဥၥနႏၱရိယကံ မက်ဴးလြန္ျခင္း။
၁၀။ အသညသတ္ၿဗဟၼာ မျဖစ္ျခင္း။
၁၁။ ငံုးေအာက္ မငယ္၊ ဆင္ထက္မႀကီး တိရစၦာန္ မျဖစ္ျခင္း။
၁၂။ ႏူနာေရာဂါ မျဖစ္ျခင္း။
၁၃။ စၾက၀ဠာတစ္ပါး၌ မျဖစ္ျခင္း။
၁၄။ သုဒၶါ၀ါသဘံု၌ မျဖစ္ျခင္း။
၁၅။ အပါယ္ငရဲ မက်ျခင္း။
၁၆။ မာရ္နတ္ မျဖစ္ျခင္း။
၁၇။ ၿပိတၱာမ်ိဳး၌ မျဖစ္ျခင္း။
၁၈။ လိင္ၿပန္႐ုိး မရွိျခင္း ။ ။

0 comments:

Followers

Labels

Comments