ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, May 30, 2008

သုဘာသိတ၀ါစာ အဂၤါ(၅)ပါး

သုဘာသိတ၀ါစာ အဂၤါ(၅)ပါး

၁။ ကာလ = သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ကာလ၌ ေျပာဆုိျခင္း၊
၂။ သစၥ = မွန္ကန္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊
၃။ သုခုမ = သိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆုိျခင္း၊
၄။ အတၳ = အက်ိဳးရွိေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊
၄။ နဒုဗၻာ = မေကာင္းစကား မေျပာျခင္း ။ ။

0 comments:

Followers

Labels

Comments