ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, May 12, 2008

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္

ျမစ္ကုိကူးကုန္ေသာ ႏြားတုိ႔တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားသည္ ေကာက္ေကြ႕၍သြားေသာ္ ေနာက္လုိက္ႏြားတုိ႔သည္လည္း ေကာက္ေကြ႕၍ သာလွ်င္ လုိုက္ၾကကုန္သည္။

ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားသည္ ေျဖာင့္တန္းစြာ ကူးသြားပါမွ ေနာက္လိုက္ႏြားတို႔ကလည္း ေျဖာင့္တန္းစြာသာလွ်င္ ကူးလုိက္ၾကကုန္သည္။

ဤေလာက၌ တာ၀န္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက စည္းကမ္းတက် အမွန္အကန္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေနာက္လိုက္ လူမ်ားသည္လည္း စည္းကမ္းတက် အမွန္အကန္ပင္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ၿမဲ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ အႀကီးအကဲက စည္းကမ္းမရွိမူဘဲ မဟုတ္မမွန္ က်င့္သံုး လုပ္ေဆာင္ပါမူ ေနာက္လိုက္ လူအမ်ားမွာ အဘယ္ဆုိဖြယ္ရာ ရွိမည္နည္း။
(စတုကၠနိပါတ္၊ ပတၱကမၼ၀ဂ္၊ အဓမၼိကသုတ္)

0 comments:

Followers

Labels

Comments