ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, May 30, 2008

စကားေကာင္းအဂၤါ(၁၀)ပါး

စကားေကာင္းအဂၤါ(၁၀)ပါး

၁။ ေျပာသင့္ေသာ အခ်ိန္အခါ၌ ေျပာျခင္း၊
၂။ ဟုတ္မွန္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၃။ တရားႏွင့္စပ္ေသာစကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၄။ အက်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၅။ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၆။ ၿပံဳးျခင္း ေရွ႕ထား၍ ေျပာျခင္း၊
၇။ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ေျပာျခင္း၊
၈။ အလ်င္တေဆာ အေလာတႀကီး မေျပာျခင္း၊
၉။ ျပည္ႀကီးတုိင္းလံုး စကားျဖင့္ ေျပာျခင္း၊
၁၀။ အကၡရာ႒ာန္က႐ုိဏ္း ပီသစြာ ေျပာျခင္း ။ ။

0 comments:

Followers

Labels

Comments