ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, November 10, 2008

အရိယာေ၀ါဟာရ (၁၂)ပါး

အရိယာေ၀ါဟာရ (၁၂)ပါး

အရိယာတို႔ ေျပာဆုိေသာ စကားသည္ အရိယေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္ အက်င့္ေကာင္းျမတ္ျဖဴစင္ ေသာ သူတုိ႔ ေျပာဆုိေသာ စကားသည္ အရိယေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါသည္။ အရိယေ၀ဟာရ (၁၂)ပါးကေတာ့
(၁) မုသာ၀ါဒ
(၂) ပိသုဏ၀ါစာ
(၃) ဖ႐ုသ၀ါစာ
(၄) သမၹပၸလာပ - စကားတုိ႔ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေျပာဆုိျခင္း
(၅) အဒိေ႒ဒိ႒၀ါဒိတာ - မျမင္သည္ကုိ မျမင္ဟု ေျပာဆုိျခင္း
(၆) အသုေတ သုတ၀ါဒိတာ - မၾကားသည္ကုိ မၾကားဟု ေျပာဆုိျခင္း
(၇) အမုေတ မုတ၀ါဒိတာ - (ဂႏၶ၊ ရသ၊ ေဖ႒ဗၺ)မေတြ႕သည္ကုိ မေတြ႕ဟု ေျပာဆုိျခင္း
(၈) အ၀ိညာေတ ၀ိညာတ ၀ါဒိတာ - မသိသည္ကုိ မသိဟု ေျပာဆုိျခင္း
(၉) ဒိေ႒ အဒိ႒၀ါဒိတာ - ျမင္သည္ကုိ ျမင္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း
(၁၀) သုေတ အသုတ ၀ါဒိတာ - ၾကားသည္ကုိ ၾကားသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း
(၁၁) မုေတ အမုေတ ၀ါဒိတာ - (ဂႏၶ၊ ရသ၊ ေဖ႒ဗၺ) ေတြ႕သည္ကုိ ေတြ႕သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း။
(၁၂) ၀ိညာေတ အ၀ိညာတ ၀ါဒိတာ - သိသည္ကုိ သိသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments