ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, November 24, 2008

ဂူေျပာက္ငယ္ (ျမင္းကပါ)ဂူေျပာက္ငယ္ (ျမင္းကပါ) သည္ ကြမ္းေတာင္ေပါက္ လုိဏ္တစ္ဆင့္ ဂူဘုရားျဖစ္ၿပီး ေအဒီ(၁၁၉၈) တြင္ တည္ခဲ့သည္။ ဂူေျပာက္ငယ္ (ျမင္းကပါ)သည္ နားေထာင္မ်ား (ထီးလုိမင္းလုိ) မင္းငယ္စဥ္က စာသင္ေပးေသာ အေၾကတလ အေရွ႕ ေမာလညာရြာ ဇာတိမဟာေထရ္ ဓမၼရာဇဂု႐ု သီတင္း သံုးသြားေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု အဆုိရွိသည္။

ဂူေျပာင္ငယ္ (ျမင္းကပါ) ဘုရားတြင္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီေဆးေရးပန္းခ်ီ အဂၤေတ ပန္းေတာ့လက္ရာႏွင့္ ေက်ာက္ဆစ္ ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ား ကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ဂူေျပာက္ငယ္ဘုရား အတြင္း အ၀င္ခန္းမ၊ စၾကၤလမ္းႏွင့္  တုိက္မဂူ၏ ေပါင္းကူးမ်က္ႏွာၾကက္မ်ားႏွင့္ နံရံမ်ားတြင္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားရွိသည္။ တံကဲပံု၊ ပန္းေဘာင္ပံု၊ ပန္းေတာင္ပံုမ်ားႏွင့္ ပုဂံေခတ္ဇာတ ၿဂိဳဟ္ေနကြက္မ်ား ေရးဆဲြထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဂူေျပာက္ငယ္တြင္ ေအဒီ (၁၃၁၃) ႏွစ္ေရး ကမၸည္းစာ (၁၃)ေၾကာင္း ရွိၿပီး "ေက်ာင္းျဖဴ နန္းက်မင္း ေကာင္းမႈ ျဖစ္ေသာ ပ်က္စီးေနသည့္ ရပ္ေတာ္မူ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုကုိ သခင္ဖြားေစာႀကီးက ျပဳျပင္ေၾကာင္း " မွတ္တမ္း ျဖစ္သည္။

ဂူေျပာက္ငယ္ (ျမင္းကပါ)ဘုရား၏ အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာစာ တြင္ အဂၤေတပန္းေတာ့ လက္ရာမ်ား ေလ့လာႏိုင္သည္။ ဘုရားအလယ္ မ႑ဳိင္ေလး မ်က္ႏွာရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အေနာက္နံရံတြင္ ေဖာင္းၾကြေဆးခ်ယ္ အဂၤေတ တံကဲမ်ား အလြန္လွပပံုကုိ ေလ့လာႏိုင္သည္။

ဂူေျပာက္ငယ္ (ျမင္းကပါ) ဘုရား၏ အလယ္မ႑ိဳင္ ပတ္လည္တြင္ စၾကၤလမ္းရွိၿပီး စၾကၤပတ္လမ္း၏ အျပင္နံရံရွိ မုခ္ကပ္မ်ားတြင္ မူလက ဗုဒၶ၀င္ခန္း ေက်ာက္ဆစ္ ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ားရွိသည္။ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶ၀င္ ခန္းေက်ာက္ဆစ္ ႐ုပ္တုရွစ္ဆူကုိ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈျပဳတုိက္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပသထားသည္။

1 comments:

thihanyein said...

ပုဂံကိုေရာက္ဖူးခ်င္တယ္ဗ်ာ***

Posts

Followers

Labels

Comments