ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, November 14, 2008

သာသနာေတာ္ကြယ္ေပ်ာက္ပံု ကြယ္ေပ်ာက္နည္းမ်ား (၁)
၁။ အဓိဂမ သာသနာကြယ္ျခင္း
၂။ ပဋိပတိၱ သာသနာကြယ္ျခင္း
၃။ ပရိယတိၱသာသာနကြယ္ျခင္း
၄။ လိဂၤသာသနာေတာ္ကြယ္ျခင္း
၅။ ဓာတ္ေတာ္ကြယ္ျခင္း ။ ။


၁။ အဓိဂမ သာသနာကြယ္ျခင္း
မဂ္ေလးပါး၊ ဖုိလ္ေလးပါး၊ ပဋိသမၻိဒါေလးပါး၊ ၀ိဇၨာသံုးပါး၊ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတုိ႔ကုိ အဓိဂမ သာသနာဟု ေခၚပါသည္။ ထုိတရားမ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကေလသည္။ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္တစ္ေထာင္ အတြင္း၌သာ ပဋိသမၻိဒါေလးပါးကုိ ရႏုိင္ေလသည္။ ထုိႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးကုိသာ ရၾက ေတာ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၀ိဇၨာသံုးပါးသာ ရၾကေတာ့သည္။ ကာလၾကာေသာ္ ရဟႏၱာမွ်သာ ျဖစ္ၾကေတာ့သည္။

ထုိမွ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ယုတ္ေလ်ာ့လာရာ အနာဂါမ္ေခတ္၊ သကဒါဂါမ္ေခတ္၊ ေသာတာပန္ေခတ္သုိ႔ ေရာက္သြားေလသည္။ အၾကင္အခါ၌ ေနာက္ပိတ္ဆံုးေသာ ေသာတာပန္ ေသလြန္သည္။ ထုိအခါတြင္ အဓိဂမ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ေလေတာ့သည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments