ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, April 14, 2008

ဒုတိယမိတ္ေကာင္း

ဘ၀မွာ ဒုတိယ အေရးအႀကီးဆံုးမိတ္ေဆြသည္ ေက်ာင္းေနစဥ္အရြယ္ ပညာသင္ေပးေသာ အေျခခံပညာေရး ဆရာျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕၊ အိမ္ရာတစ္ခုခု အသစ္တည္ရာ၌ ေရခံ ေျမခံေကာင္းဖုိ႔ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။ အရာရာမွာလည္း အေျခခံေကာင္းဖုိ႔ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးလည္း အေျခခံေကာင္းမွ၊ ပညာေရးလည္း အေျခခံေကာင္းမွ ဘာကိစၥျဖစ္ျဖစ္ ဘာလုပ္လုပ္ အေျခခံေကာင္းမွ အရွည္ တည္တံ့တုိးတက္ မည္ျဖစ္သည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments