ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Thursday, April 17, 2008

စိတ္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ စိတ္အားငယ္ျခင္းအေၾကာင္း(၂၅)ပါး

၁။ အမ်က္ထြက္ျခင္း။
၂။ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ျခင္း။
၃။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးေက်းဇူးကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း။
၅။ ျငဴစူျခင္း။
၆။ ၀န္တုိျခင္း။
၇။ လွည့္ပတ္ျခင္း။
၈။ စဥ္းလဲျခင္း။
၉။ မုိက္မဲျခင္း။
၁၀။ သူတစ္ပါးသီလကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း။
၁၁။ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ေထာင္လႊားျခင္း။
၁၂။ အလြန္မာနတက္ျခင္း။
၁၃။ မာန္ယစ္ျခင္း။
၁၄။ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။
၁၅။ ေတြေ၀ျခင္း။
၁၆။ ငုိက္မ်ဥ္းျခင္း။
၁၇။ ပ်င္းရိျခင္း။
၁၈။ မိတ္ေဆြယုတ္ႏွင့္ ေပါင္းျခင္း။
၁၉။ အဆင္း၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၀။ အသံ၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၁။ အနံ႔၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၂။ အရသာ၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၃။ အေတြ႕အထိ၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၄။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၅။ တရားေတာ္၌ မေမႊ႕ေလ်ာျခင္း။ ။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments