ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, April 18, 2008

ဆံုးမစာမ်ား (ႏွစ္)

ဗုဒၶဆာယာကုိ တြယ္ရမည္၊ ယုတ္လွတာကုိပယ္ရမည္၊
ဗုဒၶဆာယာကုိတြယ္မွ ေအးျမသည္၊ ယုတ္လွတာကုိပယ္မွ ေဘးပကြာမည္


-ေသရည္ကုိမေသာက္ႏွင့္၊ ေရၾကည္ကုိမေႏွာက္ႏွင့္၊
ေသရည္ကုိေသာက္က အပါယ္ဘံုသုိ႔ က်တတ္သည္၊
ေရၾကည္ကုိေႏွာက္က အနည္မႈန္တုိ႔ ထတတ္သည္။


-ထင္တုိင္းလည္းႏွိပ္၍မဆုိႏွင့္၊ ၀င္တုိင္းလည္း သိပ္၍မမ်ိဳႏွင့္၊
ထင္တုိင္းႏွိပ္၍ဆုိက ရန္အသြယ္သြယ္ပြားတတ္သည္၊
၀င္တိုင္းသိပ္၍မ်ိဳက အႏၱရာယ္မ်ားတတ္သည္။


-အမ်ိဳးယုတ္သူ အဆင္းလွလွ်င္သတိထား၊ တန္ခုိးႏုပ္သူထမင္း၀လွ်င္မက်ီစားႏွင့္၊
အမ်ိဳးယုတ္သူ အဆင္းလွက စာဂတန္တတ္သည္၊
တန္ခုိးႏုပ္သူ ထမင္း၀က မာနထန္တတ္သည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments