ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, April 14, 2008

မွ်မွ်တတ အသက္ေမြးပါ

- ျမတ္စြာဘုရားက လူခ်မ္းသာျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ “ မွ်တေသာ အသက္ေမြးမႈ” ရွိရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ လူသည္ ရရွိလာေသာ လူ႔အသက္ေလး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စားစရာ ေနစရာ ထုိင္စရာ ေဆး၀ါး ဓာတ္စာ ေကၽြးေမြးၿပီး ပုိးေမြးသလုိ ေမြးျမဴေနရသည္။
- စားစရာ ၀တ္စရာ ေနစရာ ထုိင္စရာ ေဆး၀ါးဓာတ္စာ ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ မနားတမ္း ရွာေဖြေနရသည္။ ရဖုိ႔က မေသခ်ာေပမယ့္ ကုန္ဖုိ႔ကေတာ့ေသခ်ာသည္။ အ၀င္က မေသခ်ာေပမယ့္လည္း အထြက္ကေတာ့ေသခ်ာ သည္။ ၀တ္စရာ ေနထုိင္စရာက ေန႔စဥ္မကုန္ေပမယ့္ စားစရာကေတာ့ ေန႔စဥ္ကုန္ေနမည္။ အ၀င္ကမလြယ္ ေပမယ့္ အထြက္ကေတာ့အလြန္လြယ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ အလြယ္တကူကုိ ထြက္ေနသည္။
- လူခ်မ္းသာျဖစ္ခ်င္သူသည္ အ၀င္အထြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရမည္။ အ၀င္ကေန႔စဥ္ရွိခ်င္မွ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူတန္းစားအဖုိ႔ အထြက္ေနာက္ကုိ အ၀င္ကမီေအာင္ လုိက္ႏုိင္ကာမွ ေတာ္ကာက်မည္။ အထြက္ေနာက္ကုိ အ၀င္က မီေအာင္မလိုက္ႏုိင္လွ်င္ျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ဖုိ႔သာရွိေတာ့သည္။
- အဆင့္တစ္ အေနျဖင့္ အ၀င္အထြက္ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မွ်တေနလွ်င္ပင္ ေနသာထုိင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ လူခ်မ္းသာ သူေဌးကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေသးမည္မဟုတ္။ လူခ်မ္းသာျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့ တစ္ဆင့္တက္၍ ထြက္ေငြထက္ ၀င္္ေငြအား ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိအပ္မည္။ ထြက္ေပါက္ကုိလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရမည္။ ထြက္သင့္မွ ထြက္ဖုိ႔၊ မထြက္သင့္က မထြက္ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments