ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Saturday, April 19, 2008

ဒဏ္(၁၀)ပါး

၁။ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေ၀ဒနာစဲြကပ္ျခင္း။
၂။ ဥစၥာပစၥည္း ကုန္ခမ္းဆံုး႐ံႈးျခင္း။
၃။ ကိုယ္အဂၤါပ်က္စီးရျခင္း။
၄။ ႀကီးမားေသာ အနာမ်ိဳးျဖစ္ပြားရျခင္း။
၅။ စိတ္ဓာတ္မမွန္၊ သိဥာဏ္ကင္း၊ ႐ူးသြပ္ရျခင္း။
၆။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ခံရျခင္း။
၇။ မဟုတ္မတရား ႀကီးမားေသာစြပ္စဲြခံရျခင္း။
၈။ မွီခုိေလာက္ေသာေဆြမ်ိဳးတို႔ ဥစၥာကုန္ခမ္းပ်က္စီးျခင္း။
၉။ သိမ္းထည့္ထားေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။
၁၀။ ေနရာအိမ္တုိ႔ကုိ မီးေလာင္ခံရျခင္း။ ။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments