ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, April 14, 2008

မိတ္ေဆြ

လူသည္ အထီးက်န္တစ္ေကာင္ၾကြက္ ေနရ၍မရ။ အသုိက္အၿမံဳႏွင့္ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေနရ၏။ ကုိင္းကုိကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကုိင္းမွီသုိ႔ အခ်င္းခ်င္း အမွီသဟဲျပဳ၍ ေနရသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ရာ၌ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းသည္ ပုိ၍လုိအပ္သည္။ ဓနဗလႏွင့္ ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ မိတၱဗလျပည့္စံုမွျဖစ္၏။ မိတၱဗလႏွင့္ျပည့္စံုမွသာ ဓနဗလႏွင့္ ျပည့္စံုႏုိင္ သည္။
မိေတၱ ဘ၀ါ ေမတၱာ ။ မိတ္ေဆြ၌ျဖစ္ေသာတရား၊ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ထားရွိအပ္ေသာတရားကုိ ေမတၱာတရားဟုေခၚ၏။ မိတၱဗလႏွင့္ ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ ေမတၱာတရားရွိရမည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ေကၽြးခ်င္စိတ္၊ ေပးခ်င္စိတ္၊ ကူညီခ်င္စိတ္ရွိရမည္။ ေမတၱာတရားကုိ ေကၽြးျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ကူညီျခင္း ျဖင့္သာ သရုပ္ေဖာ္ႏုိင္၏။
ထုိသုိ႔ေပးႏုိင္၊ ေကၽြးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေပးစရာ၊ ေကၽြးစရာရွိဖုိ႔ လုိအပ္ျပန္သည္။ ဓနဗလႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ ေပးစရာ ေကၽြးစရာရွိ၍ ေပးႏုိင္၊ ေကၽြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ဆုိေသာ္ ဓနဗလ ႏွင့္ မိတၱဗလသည္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments