ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, April 18, 2008

ဆံုးမစာမ်ား (တစ္)

ေစတီမွန္းထား ျမတ္ဘုရား တည္ထားေကာင္းလ်က္ ေညာင္ပင္ျဖတ္သည္။


-ျမစ္မေရနက္၊ ေသာင္ျပင္ဖ်က္သည္။
-ေမာင္းသြင္း ခူနင္း ေရလွ်င္သြင္း၊ ပ်ိဳးခင္းေကာင္းလ်က္၊ ေျမာင္ေတာင္ဖ်က္သည္။
-ဣတၱိယမူ၊ ရူပ ေကာင္းလ်က္၊ ဆံထံုးဖ်က္သည္။
-ဓမၼသတ္တရား ရွိပါျငားလည္း၊ တိမ္းပါးငဲ့ကြက္ လက္ေဆာင္ဖ်က္သည္။
-ျပည္ရြာတုိင္းကား စည္ပင္ျငားလည္း၊ ေခါင္းပါး ေခါင္လ်က္ စပါးဖ်က္သည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments