ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Sunday, June 1, 2008

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး

ျမင္းကုန္သည္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ေရာင္းမည့္ ျမင္းမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးေကာင္းေသာ ျမင္းမ်ားကုိ ပုိမုိ၍ ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳစု ေမြးျမဴၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ မ်ိဳးေကာင္းေသာ ျမင္းသည္ တန္ဖုိးႀကီးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
လူတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိသာလွ်င္ အားကုိးရာျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကုိ အားမကုိးရာ။ ျမင္းကုန္သည္သည္ အမ်ိဳးေကာင္း ေသာျမင္းမ်ားကုိ အေရးတယူ အေလးတျမတ္ ျပဳသကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ အေလးအျမတ္ ျပဳရမည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိသာလွ်င္ မိမိအတြက္ ျပဳလုပ္ ဖန္တီး ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(ဘိကၡဳ၀ဂ္၊ နဂၤလကုလေတၳရ၀တၳဳ)

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments