ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, June 6, 2008

အိမ္မီးေလာင္ေသာ္

အိမ္မီးေလာင္ေသာ္

  • အိမ္ကို မီးေလာင္သည္ရွိေသာ္ အိမ္ရွင္သည္ အုိး ခြက္ စသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္ယူသယ္ေဆာင္ရာ၏။ မီးစဲြေလာင္ ျခင္းမွ လြတ္ကင္းက်န္ရွိေနေသာ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ထုိ ထုတ္ယူ သယ္ေဆာင္ ထားေသာ ပစၥည္း သည္လည္းေကာင္း၊ မီးမေလာင္ကၽြမ္းဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း အိမ္ရွင္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အိမ္ရွင္အဖုိ႔ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္သည္။

  • ဤေလာက၌ လူသားတုိ႔အား အုိျခင္းမီး၊ နာျခင္းမီး၊ ေသျခင္းမီး စသည္တုိ႔သည္ အစဥ္သျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ ပူကၽြမ္းလ်က္ ရွိေနေပသည္။ မေသမီက အျပစ္မရွိ ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သာလွ်င္၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အစုစုသည္သာလွ်င္ ထုိလူသားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေလသည္။ အိမ္မီး ေလာင္ရာ၌ ထုတ္ယူသယ္ေဆာင္ထားအပ္ေသာ ပစၥည္းကဲ့သုိ႔တည္း။
    (တိကနိပါတ္၊ ျဗဟၼဏ၀ဂ္၊ ဒုတိယ ေဒြျဗာဟၼဏသုတ္)

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments