ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Tuesday, June 24, 2008

လူခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာ (၁၃)

ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုသည္

ဘုရားရွင္က မိမိရွာေဖြၿပီး၊ ရရွိၿပီး၊ ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ဥစၥာမ်ားကုိ ေစာင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရာက္၊ ထိန္းထိန္း သိမ္သိမ္း ရိွရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ စီးသည့္ေရ၊ ဆည္သည့္ကန္သင္း ဟူသည့္အတုိင္း အထက္က စီးသည့္ေရကုိ ေအာက္က ကန္သင္းဆည္ေပးႏိုင္ပါမွ စီးသည့္ေရမ်ား ကန္သင္းေဘာင္အတြင္းတြင္ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း တည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကန္သင္းေဘာင္အတြင္း တည္ရွိေသာ ေရမ်ားကုိ ျပြန္မ်ား၊ ေျမာင္းမ်ားသြယ္၍ လုိအပ္ရာ စိုက္ခင္းမ်ားသုိ႔ သြယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ထုိ႔အတူ မိမိရွာေဖြ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္း ထုပ္ပုိးၿပီး ေငြေၾကး ဥစၥာမ်ားမွ စီးပြားေရး ကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥ၊ ဘာသာေရးကိစၥ၊ ရပ္ရြာကိစၥမ်ားအတြက္ ထုတ္ယူသံုးစဲြရသည္။

(ဓမၼပိယဆရာေတာ္၊ အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ)
ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments