ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, June 2, 2008

ကိေလသာ ျမက္ေတာ

ကိေလသာ ျမက္ေတာ

ျမက္ပင္၊ ေပါင္းပင္တုိ႔သည္ လယ္ယာကုိ ဖ်က္ဆီးၾကကုန္သည္။ ေကာက္ပင္၊ ပဲပင္တုိ႔သည္ ျမက္ပင္၊ ေပါင္းပင္ တုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးၾကကုန္၏။
တဏွာ၊ ရာဂ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တည္းဟူေသာ ကိေလသာတုိ႔သည္ လူသတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးကုန္၏။ လူသတၱ၀ါတုိ႔သည္လည္း ထုိကိေလသာ ျမက္ေပါင္းပင္တုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးၾကကုန္၏။
(တဏွာ၀ဂ္၊ အကုၤရ၀တၳဳ)

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments