ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Sunday, June 29, 2008

လူခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာ (၁၇)

လံုၿခံဳပါေစ၊ သန္႔ရွင္းပါေစ

မိမိကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈလုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ လံုၿခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္း၍ ေစာင့္ေရွာက္ရ မည္။ ျပဳျပင္မႈလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္မႈျပဳ၍ ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာဟူသည္ ရွာေဖြဖုိ႔သာ ခက္ခဲသည္မဟုတ္။ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔၊ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔၊ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ျပဳျပင္ဖုိ႔သည္လည္း ခက္ခဲသည္။ လူခ်မ္းသာ ျဖစ္လုိသူသည္ ေရွ႕က အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ရွာေဖြႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေနာက္ပုိင္း လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ရန္လည္း အထူးလုိအပ္ပါသည္။ ေရွ႕က ရွာႏိုင္ ေဖြႏိုင္ပါေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းလံုၿခံဳေအာင္ မထိန္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါလွ်င္ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ စီးပြားဟူသည္ စီးမွပြားသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆုိၾကသည္။ အရာရာ စီးစီးပုိးပုိးလုပ္မွ ကပ္ေစးႏွဲမွ ပြားမ်ားေပါမ်ားလာ သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သည္။

(ဓမၼပိယဆရာေတာ္၊ အရွင္သံဝရာလကၤာရ)
ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments