ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Wednesday, June 25, 2008

အာနႏၵာဘုရား
အာနႏၵာဘုရား

အာနႏၵာဘုရားသည္ ကြမ္းေတာင္ေပါက္ လုိဏ္တစ္ဆင့္ ဂူဘုရားျဖစ္ၿပီး ေအဒီ(၁၀၉၀)တြင္ က်န္စစ္သားမင္း တည္ခဲ့သည္။ မွန္နန္း ရာဇဝင္တြင္ နႏၵမူလ လုိဏ္ဂူမွ ရဟႏၱာမ်ား ပုဂံသုိ႔ၾကြ လာခဲ့ရာ က်န္စစ္သားသည္ ထုိအရွင္ျမတ္ မ်ားထံမွ နႏၵမူလုိဏ္ဂူ အေၾကာင္း သိရွိရၿပီး သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအဒီ (၁၀၉၀)တြင္ နႏၵမူလုိဏ္ဂူ ပံုသ႑ာန္ အတုိင္း အာနႏၵာဘုရား တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အာနႏၵာဘုရားကုိ အလယ္မ႑ိဳင္ ခံ၍ တည္ေဆာက္ ထားၿပီး တုိက္မဂူ အထက္တြင္ ပစၥယာ၊ မုိးေလ်ာ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။

အာနႏၵာဘုရားတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုမ်ား၊ နံရံေဆးပန္းခ်ီမ်ား၊ ေက်ာက္ဆစ္ ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ားႏွင့္ စဥ့္စိမ္းသုတ္ ေျမမီးဖုတ္ အုတ္ခ်ပ္(စဥ့္ကြင္း) မ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။

အာနႏၵာဘုရားရွိ အလယ္မ႑ိဳင္ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသုိ႔ မ်က္ႏွာမူသည့္ ရပ္ေတာ္မူ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုေတာ္ ေလးဆူရွိသည္။

ထုိေလးဆူတို႔မွာ ေျမာက္ဘက္ မ်က္ႏွာတြင္ စကားသားျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ ကကုသတ္ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု (စမၼစကၠမုျဒာ)၊ အေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာတြင္ ေကာဏာဂံု ႐ုပ္ပြားဆင္းတု၊ ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာတြင္ ထင္း႐ွဴးသားျဖင့္ ထုလုပ္ထားသည့္ ကႆပဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတု (အဘယမုျဒာႏွင့္ ဝရဒမုျဒာ) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ေလးဆူအနက္ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ႏွစ္ဆူသာ ပုဂံေခတ္လက္ရာ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဘက္ရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုမွာ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြား၍ (၁၈၆၇)တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕ဝန္ ဦးဘုိးက ထပ္မံျပဳလုပ္ လွဴဒါန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ဆင္းတုမွာ ေရႊ၊ ေငြလုိခ်င္သူတုိ႔က အေရႀကိဳပစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အင္းဝ-ဟံသာဝတီ စစ္ပဲြကာလ ေအဒီ(၁၇၄၂-၅၂)က ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရသည္ဟုလည္းေကာင္း ဆုိၾကသည္။ ယခု လက္ရွိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုမွာ ေအဒီ(၁၈၉၂)တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္ႀကီး ဦးစံၿငိမ္းက ထပ္မံ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အာနႏၵာဘုရား အ၀င္ခန္းမႀကီးေလးခု၏ အတြင္းနံရံ မုခ္ကပ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဝင္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ား၊ အတြင္းစႀကၤ ံပတ္လမ္းရွိ နံရံမုခ္ကပ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ား၊ အျပင္စႀကၤ ံပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အျပင္နံရံ ေအာက္ပုိင္း သဲေက်ာက္ တံုးႀကီးတစ္တံုးထဲ၏ အထက္ေအာက္မုခ္ ကပ္အခ်ိဳင့္မ်ားတြင္ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား ၀ါဆုိစဥ္မ်ား၊ မုျဒာ (လက္ဟန္) အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ မ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။

အာနႏၵာဂူဘုရားအတြင္းရွိ နံရံမ်ား ေပါင္းကူးမ်က္ႏွာၾကက္မ်ားႏွင့္ တုိင္မ်ားတြင္ မူလက ေရွး မြန္ဘာသာျဖင့္ ကမၸည္းေရးထုိးထားသည့္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာနႏၵာ ဘုရားအတြင္းပုိင္းကုိ ထံုးသုတ္လုိက္သည့္ အတြက္ သမုိင္း၀င္ တန္ဖုိးႀကီးမားသည့္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထံုးမ်ားကုိ ခြာၾကည့္ရာ နံရံ ေဆးေရးပန္းခ်ီႏွင့္ ကမၸည္းမင္စာမ်ား ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အာနႏၵာဂူဘုရား၏ အျပင္ဘက္ ေအာက္ေျခပတ္လည္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အထက္ပစၥယာ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အထက္ပစၥယံမ်ားတြင္လည္းေကာင္း စဥ့္စိမ္းသုတ္ ေျမမီးဖုတ္ အုတ္ခ်ပ္ (စဥ့္ကြင္း)မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္။ စဥ့္ကြင္းပါ ပံုမ်ားမွာ နတ္ျဗဟၼာမ်ာက ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေမွ်ာ္ရန္ လာၾကပံု၊ မာရ္နတ္ စစ္သည္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရားအား စစ္တုိက္ရန္ လာၾကပံုမ်ားႏွင့္ (၅၅၀)ဇာတ္ဆုိင္ရာတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဘုရားတြင္ စဥ့္ကြင္းေပါင္း (၁၄၇၂) ခုရွိၿပီး ေရွးမြန္ဘာသာ ကမၸည္းစာမ်ား ပါရွိသည္။

ဝန္ခံခ်က္ ။ ပံုေတာ္မ်ားကုိ www.ancientbagan.com မွ ရယူထားပါသည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments