ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Wednesday, September 24, 2008

ျမေစတီျမေစတီသည္ ခရစ္(၁၂)ရာစုဦးက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေစတီျဖစ္သည္။ ျမေစတီ၏ မဟာရာမ္ တံတုိင္းကုိ ျပဳျပင္ရာမွ ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ ေလးဘာသာျဖင့္ ေရးထုိးထားသည့္ ေက်ာက္စာ ေတြ႕ရၿပီး ျမေစတီေက်ာက္စာ (ယခု ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာ) ဟု ေခၚတြင္ ခဲ့သည္။ ထုိျမေစတီ ေက်ာက္စာပါ ရည္ညႊန္းထားေသာ ဘုရားမွာ ျမေစတီ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမင္းကပါ ဂူေျပာက္ႀကီး ဘုရား ျဖစ္သည္။

Tuesday, September 23, 2008

ပိဋကတ္တုိက္ပိဋကတ္တုိက္


ပိဋကတ္တုိက္ကုိ ေအဒီ (၁၀၅၈) တြင္ အေနာ္ရထာမင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္တြင္ သထံမွ ရွင္အရဟံ ပုဂံျပည္သု႔ိ ၾကြလာၿပီး ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶ သာသနာကုိ ေဟာၾကား ခဲ့သည့္အတြက္ ပုဂံမင္းႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္ လာၾကသည္။ အေနာ္ရထာသည္ ရွင္အရဟံထံမွ သထံတြင္ ပိဋကတ္ သံုးပံုမ်ားရွိေၾကာင္း သိရ၍ သထံသုိ႔ သံတမန္ ေစလႊတ္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သထံဘုရင္ မႏဟာက ပိဋကတ္သံုးပံုကုိ မေပးဘဲ မေခ်မငံ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ သထံုကုိ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ကာ သထံုဘုရင္ မႏုဟာမင္း၊ မိဖုရား၊ မွဴးမတ္ အေျခြအရံ အမ်ားႏွင့္တကြ ဗုဒၶ ပိဋကတ္အစံု သံုးဆယ္ကုိ ပုဂံသုိ႔ ယူေဆာင္ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပိဋကတ္သံုးပံု စာေပမ်ားထားရန္ ေအဒီ (၁၀၅၈) တြင္ ပိဋကတ္တုိက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ပိဋကတ္တုိက္၏ အေပၚပုိင္းတြင္ အမုိးခံုးေလွ်ာႏွင့္ ဘံုငါးဆင့္ရွိသည္။ ပိဋကတ္တိုက္မ သည္ စတုရန္းပံုရွိၿပီး တစ္ဖက္လွ်င္ (၅၁)ေပ က်ယ္သည္။ ပိဋကတ္တုိက္၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ အ၀င္မုခ္ေပါက္ သံုးေပါက္ရွိ၍ က်န္မ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ ျပတင္းေပါက္ သံုးေပါက္စီ ရွိသည္။ ျပတင္းေပါက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ျခေသၤ့ လည္ျပန္ပံု သည္ အလြန္ လက္ရာေျမာက္လွသည္။

Followers

Labels

Comments