ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, April 27, 2009

အေဟာင္းစိစစ္ အသစ္ရွာေဖြ


ႏြားမတစ္ေယာက္သည္ မိမိ က်က္စားေနက် စားက်က္နယ္ေျမမွ လြန္၍ အျခား စားက်က္နယ္ေျမသုိ႔ ကူးသြား၏။ "ငါသည္ မေရာက္ဖူး ေသးေသာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ မစားဖူး ေသးေသာ ျမက္မ်ားကုိ စားရမူ ေကာင္းေလစြ၊ မေသာက္ဖူး ေသးေသာ ေရအုိင္ ေရကန္တုိ႔၌ ေသာက္ရပါမူ ေကာင္းေလစြ" ဟူ၍ ႏြားမ စိတ္ကူး ႀကံစည္မိ၏။ ထုိႏြားမသည္ နယ္ေျမကုိ မကၽြမ္းက်င္၊ ခရီးလမ္း ကိုလည္း မကၽြမ္းက်င္ေပ။

ခ်ိဳင့္၀ွမ္း ကုန္းျမင့္ မညီညြတ္သည့္ အရပ္၌ ေရွ႕ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ မည္သုိ႔ အခုိင္အမာ စဲြၿမဲ၍ ေနာက္ေျခ ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ မည္သုိ႔ လွမ္းၾကြ ရမည္ဟူေသာ ေဒသအလုိက္ သြားလာမႈကုိလည္း ထုိႏြားမ မသိတတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိႏြားမသည္ စားက်က္သစ္ နယ္ေျမသုိ႔လည္း မေရာက္ႏုိင္။ စားက်က္ေဟာင္း နယ္ေျမသုိ႔လည္း ျပန္မေရာက္ႏုိင္။ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားကာ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းရေလ၏။

ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔သည္ မိမိရရွိ ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာထက္ ပုိလြန္၍ တစ္ဆင့္တက္ကာ အလုိရွိ၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ မယုိယြင္းေစဘဲ ခုိင္ၿမဲေအာင္ ေဆာက္တည္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္း မရွိျငားအံ့၊ လက္ရွိထက္ တစ္ဆင့္ ပိုလြန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း နည္းလမ္း ေကာင္းကုိလည္း သိျမင္ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိျငားအံ့။ ထုိသူတုိ႔၏ အလုိဆႏၵသည္ ပ်က္စီးရေပလိမ့္မည္။ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အသစ္ကုိလည္း ရမည္မဟုတ္။ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အေဟာင္း သည္လည္း ယုိယြင္း ဆုတ္ယုတ္မည္သာ ျဖစ္၏။

( န၀ကနိပါတ္၊ မဟာ၀ဂ္၊ ဂါ၀ီဥပမာသုတ္ )

Saturday, April 11, 2009

သာသနာ ႏွင့္ အဆံုးအမ


ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ဗုဒၶ၏ " အဆံုးအမ " မွန္သမွ်ကုိ " သာသနာ " ဟု ေခၚၾကသည္။ သာသနာသည္ ပရိယတိၱ သာသနာ၊ ပဋိပတၱိ သာသနာ၊ ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သီလ သာသနာ၊ သမာဓိ သာသနာ၊ ပညာ သာသနာ ဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးသီး ေခၚၾက ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ မွန္သမွ်သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ အဆံုးအမ ျခည္းသာျဖစ္ၾကသည္။ " သာသနာ " ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ အျပည့္အစံုကုိ " ေနတၱိအ႒ကထာ " တြင္ " ဒိ႒ဓမၼိက သမၸရာယိက ယထာရဟံ သေတၱ သာသတိ ၀ိေနတိ ဧေတနာတိ သာသနံ " ဟူ၍ ဖြင့္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အနက္အဓိပၸာယ္မွာ ..
" မ်က္ေမွာက္ အက်ိဳးစီးပြား၊ တမလြန္ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ ဘ၀သံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးစီးပြား တုိ႔ႏွင့္ ထုိက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ဆံုးမေၾကာင္း တရားစကား မွန္သမွ်ကုိ သာသနာ " ဟုေခၚေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ " သာသနာ " ဟူေသာ ပါဠိေ၀ါဟာရကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်တုိ႔ အတြက္ မ်က္ေမွာက္ အက်ိဳးစီးပြား တမလြန္ အက်ိဳးစီးပြား သာမက ဘ၀သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးစီးပြားကုိလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။ အဆုိပါ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ကင္းဆိတ္ခဲ့ပါလွ်င္ " သာသနာ " ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ မည္သည့္ ဘာသာကပဲ ယူသံုးယူသံုး အဓိပၸာယ္ ေလးနက္မႈ မရွိႏိုင္ေခ်။ အလြယ္တကူ ေခ်းငွားယူထားေသာ စကားလံုးဟုသာ ဆုိထိုက္ေတာ့သည္။

Saturday, April 4, 2009

ကုိးပါးဂုဏ္ေတာ္ရွိပူေဇာ္၍

အရဟံ

 • လူနတ္ျဗဟၼာ ၊ သတၱ၀ါတို႔
 • ထူးစြာအမ်ား ၊ ပူေဇာ္ထားအပ္
 • တရားျမတ္ေၾကာင့္
 • အရဟံ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
သမၼာသဗၺဳေဒၶါ
 • လံုးစံုအေၾကာင္း ၊ တရားေပါင္း၏
 • အၾကြင္းမရွိ ၊ သိေတာ္မူေၾကာင္း
 • အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္
 • သမၼာသမၺဳေဒၶါ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ
 • ၀ိဇၨာသံုးပါး ၊ ရွစ္ပါး၀ိဇၨာ
 • စရဏာတစ္ဆယ့္ငါး
 • ျပည့္စံုျငားေၾကာင့္
 • ၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ
 • မည္ထုိက္ပါေပသည္။
သုဂေတာ
 • ေကာင္းေသာစကား ၊ ဆုိအပ္ျငားသည့္
 • ဘုရားစင္စစ္ ၊ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္
 • သုဂေတာ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
ေလာက၀ိဒူ
 • သတၱေလာက ၊ သခၤါရႏွင့္
 • ၾသကာသေလာက ၊ သံုးပါးမကကုိ
 • ဖြင့္ဆုိရွင္းျပ ၊ သိေနမႈေၾကာင့္
 • ေလာက၀ိဒူ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
အႏုတၱေရာပုရိႆဓမၼသာရထိ
 • လူနတ္ျဗဟၼာ ၊ သတၱ၀ါအေရး
 • ယဥ္ေက်းေစတတ္ ၊ ဂုဏ္ထူးျမတ္ေၾကာင့္
 • အႏုတၱေရာပုရိႆဓမၼသာရတၳိ
 • မည္ထုိက္ပါေပ၏
သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ
 • လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ႔၏
 • ဆရာျဖစ္ဘိမူ ၊ အေၾကာင္းတူစြာ
 • သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ
 • မည္ထုိက္ပါေပ၏
ဗုေဒၶါ
 • သစၥာေလးပါး ၊ ျမတ္တရားသိ
 • အေၾကာင္းျငိ၍
 • ဗုေဒၶါ မည္ထုိက္ပါေပ၏
ဘဂ၀ါ
 • ဘုန္းေတာ္အနႏၱ ၊ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၱ
 • ရွိျခင္းကပင္လွ်င္ ၊ ရွင္ပင္ျမတ္မဟာ
 • ဘဂ၀ါ မည္ထုိက္ပါေပ သည္တကား
 • ဘဂ၀ါ ရွိခုိးခ်ီထိက္ပါေပ သည္တကား
 • ဘဂ၀ါ ရုိက်ိဳးပူေဇာ္ထုိက္ ပါေပ သည္တကား ။ ။
( မင္းနရိႏၵာ )

Wednesday, April 1, 2009

တူရင္းေတာင္ေစတီ


တူရင္းေတာင္ေစတီေတာ္

တူရင္းေတာင္ေစတီ ကုိ ေအဒီ ၁၀၅၉ တြင္ အေနာ္ရထာမင္း တည္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ သီဟုိဠ္ (ယခု သီရိလကၤာ) ဘုရင္ ၀ိဇယဘာဟု(၁) ဆက္သလုိက္ေသာ စြယ္ေတာ္ကုိ ထပ္မံ ပြား၍ တူရင္းေတာင္ထိပ္ တြင္ ေစတီတည္ကာ စြယ္ေတာ္ပြားကုိ ဌာပနာ ခဲ့သည္။

တူရင္းေတာင္ေစတီ ကုိ ေအာက္ေျခ အုတ္ခံုခံ၍ အုတ္ခံုမ်က္ႏွာစာ တြင္ ဆင္ရုပ္ (၃၂)ရုပ္ကုိ အရပ္မ်က္ႏွာ အလုိက္ အခ်ိဳးက် ျပဳလုပ္ထားသည္။ အုတ္ခံု အထက္တြင္ ရွစ္ေျမွာင့္ ပစၥယာအထက္တြင္ ေဖာင္းရစ္ႏွင့္ မုိးေလွ်ာမ်ား၊ ပုျပတ္ေသာ ေခါင္းေလာင္းပံု၊ ေခါင္းေလာင္းပံုတြင္ စိန္ေတာင္ မ်ားပါသည့္ ရင္စည္း၊ ေသးသြယ္ ခၽြန္တက္သြားသည့္ ေဖာင္းရစ္ တစ္လွည့္၊ မုိးေလွ်ာ တစ္လွည့္၊ အထြတ္၊ ၾကာေမွာက္၊ ရႊဲလံုး၊ ၾကာလန္၊ ငွက္ေပ်ာဖူး ႏွင့္ ထီးတုိ႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ထားသည္။

တူရင္းေတာင္ေစတီ ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေစတနာရွင္ မ်ားက ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ၾက သျဖင့္ ေစတီအသစ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီး တည္ထားကုိးကြယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူ( ဦးေမာင္ေမာင္ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္) ၏ ပုဂံေစတီပုထုိးမ်ား )

Followers

Labels

Comments