ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Tuesday, December 8, 2009

ပါရမီေျမာက္ေသာ သည္းခံျခင္း

ဤေလာက၌ အဓမၼ မထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လူတုိင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္။ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား အေနႏွင့္ ပုိ၍ တာ၀န္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိတာ၀န္အရ အဓမၼကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းကုိ သံုးရန္လုိသည္။ ထုိမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမွာ သည္းခံျခင္း "ခႏၱီ" ပင္ျဖစ္သည္။

သည္းခံျခင္း ခႏၱီကုိ အလယ္က်င့္စဥ္ မဇၥိ်မပဋိပဒါ အတုိင္း အသံုးျပဳေသာအခါ ယင္းႏွင့္ နီးေသာအေၾကာင္း ပဒဌာန္ကုိ သိရန္လုိသည္။ သည္းခံျခင္း ခႏၱီ၏ နီးေသာအေၾကာင္း ပဒဌာန္မွာ " မွန္မွန္ကန္ကန္ သိျခင္း ယထာဘူတဥာဏ္" ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအေပၚ ေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ေသာ ယထာဘူတဥာဏ္ျဖင့္ ပုိင္းျခားေ၀ဖန္ၿပီး အေဒါသျဖင့္ သည္းခံမွသာ ပါရမီေျမာက္ေသာ သည္းခံျခင္း ျဖစ္သည္။

DHAMMA VIRA ARTICLES (17/10)

Monday, December 7, 2009

သည္းခံျခင္း (ခႏၱီ)


ခႏၱီသည္ ပါဠိေ၀ါဟာရ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ သည္းခံျခင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သည္းခံျခင္း၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အနက္အရ ျမတ္ႏုိးျခင္း ခံရမႈကုိလည္း သည္းခံသည္။ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းခံရမႈကုိလည္း သည္းခံသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈံးအားျဖင့္ သူတစ္ပါးက ေစာ္ကားလာေသာအခါ တစ္စံုတစ္ရာ တု႔ံျပန္မႈ မျပဳဘဲ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိသာ သည္းခံျခင္း ဟူ၍ ဆုိေလ့ရွိပါသည္။ တရားကိုယ္အားျဖင့္ "အေဒါသ" ေစတသိက္ ျပ႒ာန္းေသာ နာမ္ခႏၶာ တရားစုမ်ား ျဖစ္သည္။

"အေဒါသ" ဟူသည္မွာ " ေမတၱာ" ျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာ တရားကုိယ္ သေဘာအရ သည္းခံျခင္း ဟူသည္မွာ မိမိအား ေစာ္ကားလာသူအေပၚ ေမတၱာမပ်က္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာသည္ သည္းခံျခင္း၏ တရားကိုယ္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

DHAMMA VIRA ARTICLES (17/10)

Sunday, December 6, 2009

အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ ေကာင္းမႈေတာ္ စြယ္ေတာ္ေစတီမ်ား


ပထမျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ေတာ္မူေသာ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ စြယ္ေတာ္ေစတီ (၄)ဆူကုိ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳကာ တည္ထားခဲ့သည္။ ထုိစြယ္ေတာ္ျမတ္ ေလးဆူမွာ-
(၁) ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္
(၂) တန္႔ၾကည္ေတာင္ေစတီေတာ္
(၃) တုရင္ေတာင္ေစတီေတာ္
(၄) ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သစၥာအဓိဌာန္ကား " ငါတည္ထား ကုိးကြယ္ေတာ္မူအပ္ေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေလးဆူကုိ အၾကင္သူသည္ ေနာက္ေန႔ မကူးေန႔ခ်င္း ဖူး၏။ လွဴသည့္ကုသုိလ္ မပုိတူ၏။ ေတာင္းဆုိစကား၊ မမွားတူ၏။ သီလငါးခ်က္ မပ်က္လံု၏။ ထုိသည့္သူအား မၾကာခ်က္ခ်င္း၊ လက္ငင္းေကာင္းက်ိဳး၊ ထူးေစသတည္း " ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳခဲ့သည့္ ဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္း ယခုအခါ ပုဂံဘုရားဖူး ခရီးသည္တုိ႔သည္ ပုဂံတစ္၀ုိက္ရွိ စြယ္ေတာ္ေစတီ (၄)ဆူကုိ ႀကိဳးစား၍ ေန႔ခ်င္းဖူးေမွ်ာ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။

ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္

အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ နန္းစံသက္ ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္၊ သကၠရာဇ္ ၃၉၃ ခုႏွစ္တြင္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ တမန္ေစလႊတ္၍ စြယ္ေတာ္ပြားတစ္ဆူကုိ ပင့္ေဆာင္ေစသည္။ သီဟုိဠ္ဘုရင္ ဓာတုေသန မင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ စြယ္ေတာ္ပြားတစ္ဆူ ကုိေပးအပ္ခဲ့ရာ အေနာ္ရထာဘုရင္ ႀကီးမွာ မ်ားစြာ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရွိေတာ္မူေလသည္။ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ ရွင္အရဟံ၏ ႀသ၀ါဒကုိ ခံယူ၍ ပုဂံေနျပည္ေတာ္၌၏ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္တြင္ ထုိဗုဒၶစြယ္ေတာ္ပြားကုိ ဌာပနာ၍ ေရႊစည္းခံု ေစတီေတာ္ကုိ တည္ေတာ္မူသည္။ ေစတီေတာ္မၿပီးမီ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး နတ္ရြာစံေသာေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၄၄၆ ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ေသာ သားေတာ္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးက ဆက္လက္၍ တည္ေတာ္မူခဲ့ရာ သကၠရာဇ္ ၄၅၂ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ေရႊထီးေတာ္ တင္လွဴႏုိင္ခဲ့သည္။

တန္႔ၾကည္ေတာင္ေစတီေတာ္

ပုဂံၿမိဳ႕ တစ္ဘက္ကမ္း တန္႔ၾကည္ေတာင္ထိပ္ ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္(၇၀) ၀ါေတာ္(၃၅)၀ါတြင္ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူ ခဲ့ေသာ ေတာင္ထူး ေတာင္ျမတ္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေဒသစာရီၾကြခ်ီ ေတာ္မူစဥ္ ရပ္တန္႔၍ ၾကည့္႐ႈေတာ္မူရာ ေတာင္ထိပ္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တန္႔ၾကည္ေတာ္ ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။ အေသာကမင္း တရားႀကီးက ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ တည္ခဲ့ရာတြင္ တန္႔ၾကည္ေတာ္ထိပ္၌ ေစတီေတာ္ တစ္ဆူတည္ခဲ့သည္ဟု အဆုိရွိသည္။ ပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာ မင္းႀကီးသည္လည္း ရွင္အရဟံ မေထရ္ျမတ္၏ တုိက္တြန္း ႏုိးေဆာ္ခ်က္အရ သီဟုိဠ္မင္းထံမွ ရရွိေသာ စြယ္ေတာ္ပြားတစ္ဆူကုိ သကၠရာဇ္ ၃၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုိေစတီေတာ္ႀကီး၌ပင္ ထည့္သြင္းဌာပနာ၍ ျပဳျပင္တည္ထား ေတာ္မူသည္။ သကၠရာဇ္ ၃၉၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔တြင္ ေရႊထီးေတာ္ အသစ္ တင္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္

သီရိပစၥယာၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းနဖူးတြင္ တည္ရွိသည္။ ေလာကနႏၵာ ေစတီေတာ္မွာ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ ေကာင္းမႈေတာ္မ်ားတြင္ အထူးျခားဆံုး ေစတီေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ သီဟုိဠ္ကၽြန္း မွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ စြယ္ေတာ္မ်ား တင္ေဆာင္သည့္ သေဘၤာဆုိက္ကပ္ရာ ဤေနရာတြင္ စြယ္ေတာ္တစ္ဆူကုိ ဌာပနာၿပီး အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက သကၠရာဇ္ ၃၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ႀကီး၏ အာ႐ံုခံ တန္ေဆာင္း အေနာက္ဘက္တြင္ သမုိင္းအတြက္ အေရးပါေသာ ေက်ာက္စာႏွစ္ခ်ပ္ ရွိသည္။ တစ္ခ်ပ္မွာ သကၠရာဇ္ ၅၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထုိး၍ ေနာက္တစ္ခ်ပ္မွာ သကၠရာဇ္ ၅၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

တုရင္ေတာင္ေစတီေတာ္

ပုဂံၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေျခာက္မုိင္ခန္႔အကြာ တုရင္ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ အ၀င္ကတည္းက ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ စြယ္ေတာ္ပြားတစ္ဆူကုိ သကၠရာဇ္ ၃၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းက တည္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တုရင္ေတာင္ ေစတီေတာ္ကုိ ဖူးေျမာ္ရန္ လမ္းႏွစ္သြယ္ရွိရာ ပထမလမ္းမွာ ေတာင္ပရြာဇရပ္မွ ယာခင္းမ်ားကုိ ျဖတ္၍ ေတာင္ေပၚ ေက်ာင္းကုိပတ္ၿပီး တက္သြားေသာ လမ္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယလမ္းမွာ ေတာင္ပရြာဇရပ္မွ အလြန္လမ္းညႊန္ ဆုိင္းဘုတ္အတုိင္း လုိက္သြားရေသာ ကားလမ္းအတုိင္း ေမာင္း၍ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ႏုိင္ပါသည္။Tuesday, July 7, 2009

သတိ- ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ

သတိ- ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ.....
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရတယ္။
သည္းခံမွဳ အျပည့္အ၀ရွိရတယ္။
သေဘာထားႀကီးရတယ္။
အရာရာမွာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရတယ္။
ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းရတယ္။
အမ်ားအတြက္ အနစ္နာခံရတယ္။
ရတနာသံုးပါးကို အထူးေလးစားရတယ္။
ဘိုးဘြားမိဘမ်ားကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးရတယ္။
ဆရာသမားမ်ားကို ႐ိုေသက်ိဳးႏြံရတယ္။

ဤ(၉)ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ အပါယ္ေလးပါးမွ လြတ္ၿပီး နတ္႐ြာနိဗၺာန္လမ္းႀကီး ပြင့္ေပေတာ့၏။
ေရးသားသူ..... သတၱမေျမာက္ေက်ာ္ေအာင္စံထား(အမရပူရ)ဆရာေတာ္ႀကီး

Wednesday, June 3, 2009

မဂၤလာအေတြးမ်ား (၂)

“ပ႑ိတာနၪၥ ေသ၀နာ၊ ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ။
ပညာရွိကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္းသည္
ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏။
ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔၊
မွီ၀ဲဆည္းကပ္နည္းယူေလ။”


တစ္ခါတုန္းက ေဘာဇမင္းဆိုတာရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အားကိုးရတဲ့ ပညာရွိအမတ္ႀကီးကေတာ့ ကာလီဒါသ အမတ္ႀကီးပါ။
တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေဘာဇမင္းဟာ သူ႕ရဲ႕မဂၤလာဥယ်ာဥ္အတြင္းကို ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ပ်င္းလို႔လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ထဲေလွ်ာက္လည္ရင္း ပန္း႐ံုတစ္ခုရဲ႕အနီးမွာ အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ႔ စကားေျပာေနတာ ေတြ႕လိုက္ပါတယ္။
အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ႔ ေျပာေနတာကို ျမင္ရေတာ့ ေဘာဇမင္းက သူတို႔ဘာေတြေျပာေနတယ္ဆိုတာ သိခ်င္စိတ္ ျဖစ္သြားတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ေဘာဇမင္းလည္း အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အနီးကို ကပ္သြားလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာဇမင္း အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ အနားေရာက္ခါနီးမွာပဲ အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ဆီက ‘လူမိုက္လာၿပီ’ ဆိုတဲ့ အသံတစ္ခုထြက္လာပါတယ္။ ေဘာဇမင္းလည္း ေရွ႕ဆက္ မသြားရဲေတာ့ဘဲ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကပဲ လွည့္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။
အပ်ိဳေတာ္ႏွစ္ေယာက္ေျပာလိုက္တဲ့ ‘လူမိုက္လာၿပီ’ ဆိုတဲ့ စကားဟာ ေဘာဇမင္းရဲ႕နားထဲက လံုး၀ မထြက္ေတာ့ပါဘူး။
‘ဒီအပ်ိဳေတာ္ေတြဟာ ငါ့ရဲ႕ေမာင္းမမိႆံ ေတြပဲ။ ငါကဲ့သို႔ မင္း လာတာေတာင္ လူမိုက္လာၿပီလို႔ ေျပာလိုက္တာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူး။ စင္စစ္ ငါ့ကို လူမိုက္လို႔ေျပာရေလာက္ေအာင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေတာ့ ရွိရမယ္။ သူတို႔ကိုျပန္ေမးဖို႔က်ျပန္ေတာ့လည္း မသင့္ျပန္ဘူး။ အင္း..ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့’
ေဘာဇမင္းက နန္းေတာ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ျပႆနာရဲ႕အေျဖကို ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားပါတယ္။ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ စဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျဖက ထြက္မလာပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားျခင္းဟာ အေျဖတစ္ခုေတာ့ ရတတ္ၿမဲဆိုတဲ့အတိုင္း ေဘာဇမင္းအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ အခ်ိန္ကုန္မႈမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္မသြားပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စဥ္းစားရင္းနဲ႔ ကိုယ္တိုင္အေျဖမရွာတတ္ေပမယ့္ ဘယ္သူ႕ဆီက အေျဖ ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားရင္း သိလိုက္လို႔ပါပဲ။
ေဘာဇမင္းဟာ ေနာက္တစ္ေန႔ ညီလာခံသဘင္မွာ ဘယ္သူမွ မေရာက္ခင္ သူကဦးေအာင္ ေရာက္ေနလိုက္ပါတယ္။
ညီလာခံသဘင္ထဲကို မွဴးမတ္ေတြ၀င္လာတိုင္း ၀င္လာတိုင္း ေဘာဇမင္းက ‘လူမိုက္လာၿပီ’လို႔ခ်ည္း ဆီးဆီးေျပာေနပါေတာ့တယ္။ မွဴးမတ္ေတြလည္း ေဘာဇမင္းက ‘လူမိုက္လာၿပီ’လို႔ ဆီးဆီးေျပာေနေတာ့ ငါတို႔ ဘာအျပစ္ေတြမ်ား လုပ္ထားမိပါလိမ့္ဆိုၿပီး အေယာင္ေယာင္ အမွားမွားနဲ႔ လန္႔ျဖန္႔ၿပီး ကိုယ့္ေနရာကိုယ္ အျမန္ထိုင္လိုက္ၾကပါတယ္။
မၾကာခင္မွာဘဲ ကာလီဒါသအမတ္ႀကီး ၀င္လာပါတယ္။ ေဘာဇမင္းကလည္း ေရွ႕မွဴးမတ္ေတြ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ဆီးေျပာလိုက္ပါတယ္။
“လူမိုက္ႀကီးလာၿပီ”
ကာလီဒါသအမတ္ႀကီးဟာ ေဘာဇမင္းရဲ႕ စကားသံ ၾကားလိုက္ေပမယ့္ ဣေႁႏၵမပ်က္ မတ္တပ္ရပ္ရင္းပဲ ျပန္ေလွ်ာက္လိုက္ပါတယ္။
“အရွင္မင္းႀကီး၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးကို ဘာျဖစ္လို႔ လူမိုက္လို႔ ေခၚရတာလည္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးဟာ လူႏွစ္ေယာက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ တိုင္ပင္ေနတဲ့ ေနရာကို သံုးေယာက္ျဖစ္ေအာင္ အလိုက္ကန္းဆိုးမသိ မသြားခဲ့ဖူးပါဘူး”
ကာလီဒါသ ပညာရွိအမတ္ႀကီးရဲ႕ စကားၾကားလိုက္ေတာ့မွ ေဘာဇမင္းလည္း ‘ေၾသာ္…ငါက တိုးတိုးတိတ္တိတ္နဲ႔ လူႏွစ္ေယာက္ တိုင္ပင္ေနတဲ့ေနရာကို သြားခဲ့မိတာကိုး’လို႔ ေတြးၿပီးအေျဖကို သေဘာေပါက္သြားပါေတာ့တယ္။
မဂၤလာ၊ (ေနာင္႐ိုးဦးတိုးျမင့္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕)

ဒီပံု၀တၳဳေလး ထုတ္ျပလိုက္ရတာကေတာ့ လူမိုက္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို သိေစခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ‘လူမိုက္’ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ေဖာ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပညာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဘိုးကိုသိေစခ်င္လို႔ပါ။
ေလာကမွာ ကိုယ္သိပ္သိခ်င္ေနတဲ့ အေျဖတစ္ခုကို သိခြင့္ရလိုက္တာဟာ ဘယ္လိုမွ တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခုပါ။ ေဘာဇမင္းလည္း ကာလီဒါသ ပညာရွိအမတ္ႀကီးကို အမွီျပဳၿပီး သိခြင့္ရလိုက္တဲ့ အေျဖဟာ ဘယ္လိုမွ တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ရလဒ္တစ္ခုလို႔ ခံစားလိုက္ရမွာေတာ့ အေသအခ်ာပါ။
ပညာရွိကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါတဲ့။
ပညာရွိဆိုတာ ဘာလဲ?
လူမိုက္လကၡဏာကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္႐ံုပါပဲ။ ျမတ္စြာဘုရားက ပညာရွိဆိုတာကို ဒီလိုဖြင့္ျပထားပါတယ္။
၁။ ေကာင္းတာေတြးေနတဲ့သူ။
၂။ ေကာင္းတာေျပာေနတဲ့သူ။
၃။ ေကာင္းတာလုပ္ေနတဲ့သူ။
အမ်ားၾကားဖူးေနတဲ့ ပါဠိစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံကို သတိကပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေနတဲ့သူပါ။
အဲဒီလို လကၡဏာသံုးပါးနဲ႔ ျပည့္စံုေနတဲ့ ပညာရွိကို မွီ၀ဲ ဆည္းကပ္ေနျခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ မဂၤလာတစ္ပါး ရွိေနတာပါပဲတဲ့။
ပညာရွိဆိုတဲ့ေနရာမွာ အျပင္ပညာရွိနဲ႔ အတြင္းပညာရွိဆိုၿပီး ႏွစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ အျပင္ပညာရွိဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ မဆက္စပ္တဲ့ ကာလီဒါသလို ပညာရွိမ်ိဳးပါ။ အတြင္းပညာရွိဆိုတာကေတာ့ ျပင္ပမွာမရွိပါဘူး။ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာပဲရွိပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေကာင္းတာေလးေတြေတြး၊ ေကာင္းတာေလးေတြေျပာ၊ ေကာင္းတာေလးေတြ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပညာရွိျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ပညာရွိလကၡဏာနဲ႔ ညီေအာင္ေနေနလိုက္ျခင္းဟာ အတြင္းပညာရွိကို မွီ၀ဲဆည္းကပ္ေနတာပါပဲ။
အျပင္ပညာရွိဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔ အစဥ္သျဖင့္ အတူတကြ ရွိမေနႏိုင္ပါဘူး။ အတြင္းပညာရွိကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔အစဥ္သျဖင့္ အတူတကြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပညာရွိျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္လိုက္တာက ပိုၿပီးအာမခံခ်က္ရေစပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ ပညာရွိလကၡဏာ မရွိေသးရင္လည္း စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါဘူး။ ပုထုဇဥ္ေတြဆိုေတာ့ လူမိုက္လကၡဏာေတြ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ျဖစ္ေနမွာပါ။ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔။ ပညာရွိျဖစ္ဖို႔အတြက္ တစ္ခုပဲလိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ‘သတိ’ပါပဲ။
ပုထုဇဥ္ပီပီမေကာင္းတာ ေတြးမိၿပီဆိုပါေတာ့။
အဲဒီမေကာင္းတာေတြးေနတဲ့ စိတ္ကေလးကို သတိကပ္ၿပီး သိလိုက္ဖို႔ပါ။ သိလိုက္တာနဲ႔ မေကာင္းတာေတြးေနတဲ့ စိတ္ကေလးကို ‘မေကာင္းတာေတြးေနတဲ့ စိတ္ကေလးက ဘယ္လိုေလးလဲ၊ ဘယ္လိုေလး ေတြးေနတာလဲ’စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ရဲ႕ သေဘာေလးအထ ိ မိေအာင္ အာ႐ံုၫြတ္ၿပီး “ေတြးတယ္၊ ေတြးတယ္”လို႔ အခ်က္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ မွတ္ပစ္လိုက္ပါ။
အစမွာေတာ့ နည္းနည္းခက္ခ်င္ခက္မယ္။ မွတ္ပါမ်ားလာရင္ေတာ့ လြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို မွတ္ပါမ်ားလာရင္ အကုသိုလ္ ေတြးေၾကာေတြ တိုတိုသြားပါလိမ့္မယ္။ တိုရာကေနေလ်ာ့၊ ေလ်ာ့ရာကေနေပ်ာက္ၿပီး ပညာရွိလကၡဏာေတြ ဆင့္ကာဆင့္ကာ ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒီလိုပါပဲ မေကာင္းတာေတြ ေျပာမိလုပ္မိရင္လည္း ေျပာမိ၊ လုပ္မိတာနဲ႔ သိလိုက္ၿပီး “ေျပာတယ္၊ ေျပာတယ္” “လုပ္တယ္၊ လုပ္တယ္”လို႔ မွတ္ပစ္လိုက္ဖို႔ပါ။
ပညာရွိလကၡဏာ လပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းမေျပာနဲ႔ နာရီပိုင္း မိနစ္ပိုင္းေလး ၀င္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရလိုက္တယ္ဆိုတာ ပညာရွိလကၡဏာ၀င္ဖူးသူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ ပညာရွိလကၡဏာ ၀င္တဲ့ေန႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ မဂၤလာရွိတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ပါပဲ။

Monday, June 1, 2009

မဂၤလာအေတြးမ်ား(၁)

“အေသ၀နာစ ဗာလာနံ၊ ဧတံမဂၤလမုတၱမံ။
လူမိုက္ကို မမွီ၀ဲမဆည္းကပ္ျခင္းသည္
ျမတ္ေသာမဂၤလာမည္၏။
လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေ႐ွာင္ေသြလႊဲလို႔၊
မမွီ၀ဲနဲ႔ကင္းေအာင္ေန။”

တစ္ခါတုန္းက ဗာရာဏသီျပည္မွာ သာမလို႔ အမည္ရတဲ့ မင္းတစ္ပါး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသာမမင္းမွာ အလြန္ေတာ္တဲ့ ျမင္းတစ္ေကာင္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီျမင္းရဲ႕အမည္က ပ႑၀တဲ့။ ျမင္းက သိပ္ေတာ္ေတာ့ မင္းကိုယ္တိုင္ကလည္း မဂၤလာျမင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ မဂၤလာျမင္းဆိုေတာ့ သာမန္ျမင္းေတြထက္ အခြင့္အေရး ပိုရပါတယ္။
တစ္ေန႔ေတာ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ရယ္ေတာ့ မသိဘူး၊ မဂၤလာျမင္းကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ ျမင္းထိန္းတစ္ေယာက္ေရာက္လာပါတယ္။ ျမင္းထိန္းရဲ႕အမည္က ဂိရိဒတၱတဲ့။ မဂၤလာျမင္းကို ထိန္းေက်ာင္းမယ့္ ဂိရိဒတၱဟာ ျမင္းထိန္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေတာ္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္တယ္ဆိုတာ စာထဲမွာျပမထားလို႔ မသိရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဂိရိဒတၱမွာ လူအမ်ားျမင္သာတဲ့ ထူးျခားခ်က္တစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေျခခြင္ေနတာပါပဲ။
ဂိရိဒတၱဟာ ျမင္းထိန္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြျဖစ္တဲ့ ျမင္းစာေကၽြးတာ၊ ျမင္းေရခ်ိဳးတာ၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ စသည္ျဖင့္ ျမင္းတစ္ေကာင္လံုးနဲ႔ဆက္စပ္သမွ်ကို တာ၀န္ေက်ေအာင္လုပ္ေပးပါတယ္။
ျမင္းထိန္းဂိရိဒတၱလုပ္ရတဲ့အလုပ္ေတြထဲမွာ မဂၤလာျမင္းကို ျမင္းစားက်က္သြားေက်ာင္းေပးရတဲ့ အလုပ္လည္း တစ္ခုပါပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဂိရိဒတၱလည္း ျမင္းရဲ႕ႏွာ႐ႈပ္ႀကိဳးကိုကိုင္ၿပီး ေ႐ွ႕ကေန သြားပါတယ္။ ျမင္းထိန္းဂိရိဒတၱဟာ ေျခခြင္ေနတဲ့သူဆိုေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔နဲ႔ေပါ့။ ဒါကို မဂၤလာျမင္းက သူ႔ကို သင္တာပဲဆိုၿပီး ျမင္းထိန္းေလွ်ာက္တဲ့အတိုင္း ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔နဲ႔ ေနာက္က လိုက္ေလွ်ာက္တယ္။ ကာလတစ္ခုလည္းၾကာလာေရာ မဂၤလာျမင္းလည္း လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ သူ႔ထိန္းေက်ာင္းသူ ျမင္းထိန္းအတိုင္း ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ ျဖစ္သြားပါေရာတဲ့။
တစ္ေန႔ေတာ့ မင္းခ်င္းတစ္ေယာက္က မဂၤလာျမင္း ေျခေထာက္ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕သြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ မင္းကို မဂၤလာျမင္းေျခေထာက္ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း သြားေလွ်ာက္ျပပါတယ္။ မင္းကလည္း ျမင္းေျခေထာက္မွာ အနာတစ္ခုခု ျဖစ္လို႔ေနမွာပဲ ဆိုၿပီး ေဆးဆရာေတြလႊတ္ၿပီး ေဆးကုခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ေဆးဆရာေတြက မဂၤလာျမင္းကို ေျခေထာက္မွာဘာေရာဂါျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ၾကတယ္။ အစကတည္းက ဘာေရာဂါမွ မရွိတာဆိုေတာ့ ဘာေရာဂါမွလည္းမေတြ႕ပါဘူး။ ေဆးဆရာေတြက ျမင္းမွာ ဘာေရာဂါမွ မရွိတဲ့အေၾကာင္း မင္းကိုေလွ်ာက္ျပပါတယ္။ ဒီေတာ့ မင္းက ဘုရားအေလာင္းပညာရွိအမတ္ကို တစ္ဖန္ထပ္ၾကည့္ခိုင္းျပန္ပါတယ္။
ဘုရားေလာင္းပညာရွိအမတ္ကေတာ့ စဥ္းစားပါၿပီ။ ျမင္းမွာ ဘာေရာဂါမွ မရွိဘူးဆိုေတာ့ တျခားအာ႐ံုဘက္ကိုေတြးၿပီး ရွာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔နဲ႔ ေျခခြင္ေနတဲ့ျမင္းထိန္းကို သြားေတြ႕ပါတယ္။ ျမင္းထိန္းကိုေတြ႕လိုက္တာနဲ႔ ဘုရားအေလာင္းပညာရွိအမတ္က အေျဖကို ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မင္းဆီသြားၿပီး -
“ အရွင္မင္းႀကီး အရွင္မင္းႀကီးရဲ႕ မဂၤလာျမင္းေျခေထာက္ ေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔နဲ႔ ျဖစ္ရတာဟာ သူ႕ရဲ႕ျမင္းထိန္း ေျခေထာ့နဲ႔ေထာ့နဲ႔ျဖစ္တာ ကို အတုလိုက္ၿပီး ျဖစ္သြားတာပါဘုရား”
“ဒါဆို ယခင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ”
“ဒါကလြယ္ပါတယ္ဘုရား၊ ခႏၶာကိုယ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ျမင္းထိန္းေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို ျမင္းရဲ႕ႏွာ႐ႈပ္ႀကိဳးကိုကိုင္ၿပီး ေ႐ွ႕ကေန သြားခိုင္းေပးပါဘုရား၊ ဒါဆို ယခင္အေကာင္းအတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္ဘုရား”
မင္းလည္း ဘုရားအေလာင္းေျပာတဲ့အတိုင္း ျပဳလိုက္တာ မဂၤလာျမင္းဟာ ယခင္အေကာင္းအတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားပါသတဲ့။
(ငါးရာငါးဆယ္ဇာတ္၀တၳဳ-ဂိရိဒတၱဇာတ္)
“ဓာတ္ဆိုတာကူးဆက္တတ္တဲ့သေဘာရွိတယ္” ဆိုတာ ဒီဓမၼ ပံု၀တၳဳေလးက အလြယ္ဆံုးနည္းနဲ႔ ျပလိုက္တာပါပဲ။
ဗုဒၶေခတ္ကို အာ႐ံုျပဳၾကည့္လိုက္ပါ။ အရွင္သာရိပုတၱရာက ပညာႀကီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕တပည့္ေတြကလည္း ပညာႀကီးၾကပါတယ္။ အရွင္ေမာဂၢလာန္က တန္ခိုးႀကီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕တပည့္ေတြကလည္း တန္ခိုးႀကီးၾကပါတယ္။ ေဒ၀ဒတ္က အလိုဆိုးရွိေတာ့ သူ႕ရဲ႕တပည့္ေတြကလည္း အလိုဆိုး ရွိၾကပါတယ္။ ဒါ ဓာတ္ကူးသြားတဲ့သေဘာပါ။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ ပညာတတ္ေတြရွိေနရင္ ပညာတတ္ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ စီးပြားေရးသမားေတြရွိေနရင္ စီးပြားေရးသမား ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ ႏိုင္ငံေေရးသမားေတြရွိေနရင္ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ ဂမ ၻီရသမားေတြရွိေနရင္ ဂမ ၻီရသမား ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ မသမာတဲ့နည္းနဲ႔စီးပြားရွာတဲ့သူေေတြရွိေနရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း မသမာတဲ့နည္းနဲ႔ စီးပြားရွာသူ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ဓာတ္ဆိုတာ ကူးဆက္တတ္တဲ့သေဘာရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဓာတ္ေကာင္းနဲ႔ဓာတ္ညံ့မွာ ဓာတ္ညံ့က ပိုၿပီး ကူးစက္ျမန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ညံ့ရွိတဲ့သူကို မမွီ၀ဲမဆည္းကပ္ျခင္းဟာ မဂၤလာတရားနဲ႔ အညီ ေနထိုင္ေနတာပါပဲ။
စာမွာတိုက္႐ိုက္ျပတာကေတာ့ လူမိုက္ကို မမွီ၀ဲမဆည္းကပ္ပါနဲ႔တဲ့။
ဒီေတာ့လူမိုက္ဆိုတာဘာလဲ?
သူတစ္ပါး အသက္သတ္သူ၊ သူတစ္ပါးဥစၥာခိုးသူ၊ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို လုယက္ဓားျပတိုက္သူ စသည္ျဖင့္ ျမင္လိုက္ၾကမွာပါ။
ျမတ္စြာဘုရားကေတာ့ လူမိုက္ဆိုတာကို ဒီလိုဖြင့္ျပထားပါတယ္။
၁။ မေကာင္းတာေတြးေနတဲ့သူ။
၂။ မေကာင္းတာေျပာေနတဲ့သူ။
၃။ မေကာင္းတာလုပ္ေနတဲ့သူ။
အဲဒီအဂၤါသံုးပါးနဲ႔ ညီေနရင္ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ၊ ပညာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲတတ္တတ္၊ အႏုပညာအရ ဘယ္ေလာက္ပဲေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိေနရွိေန၊ ရာထူး အာဏာ ဂုဏ္သိန္ တန္ခိုးသတၱိေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိေနရွိေန၊ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အလိုအရေတာ့ လူမိုက္ပါပဲတဲ့။
မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႔အညီ လူမိုက္လကၡဏာေတြ ရွိေနတဲ့သူကို မမွီ၀ဲမဆည္းကပ္ဘဲေတာ့ေနပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မေကာင္းတာေတြးေနမယ္၊ မေကာင္းတာေျပာေနမယ္၊ မေကာင္းတာ ျပဳလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လူမိုက္ျဖစ္ေနၿပီး တကယ့္ အတြင္းလူမိုက္နဲ႔ေပါင္းေနတာပါပဲ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ လူမိုက္မျဖစ္ေအာင္ ေနတတ္ဖို႔က အဓိကပါ။
ဒီေတာ့ ညအိပ္ရာ၀င္ရင္ နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး ဒီေန႔တစ္ေန႔တာရဲ႕ အေတြးအေခၚ အေျပာအဆို အျပဳအမူေတြကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။
“ငါ ဒီေန႔တစ္ေန႔တာ မေကာင္းတာေတြေတြးျဖစ္လား...? မေကာင္းတာေတြေျပာျဖစ္လား…? မေကာင္းတာေတြျပဳလုပ္ျဖစ္လား…?”
တကယ္လို႔မ်ား တစ္ေန႔တာရဲ႕အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ မေကာင္းတာ တစ္ခုခု ေတြးမိေျပာမိျပဳမိခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားနာမႈ ကင္းစြာနဲ႔ လူမိုက္လို႔ပဲ သတ္မွတ္လိုက္ပါေတာ့။ ။

Sunday, May 3, 2009

မုသား၀ါဒကံ

ငါးပါးသီလကို သာမာန္ပုထုစဥ္ လူသားမ်ားအတြက္ ေစာင့္စည္း လိုက္နာအပ္သည့္ အေျခခံသီလအျဖစ္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ငါးပါးသီလသည္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း၊ ခိုးဆိုးလုယက္ျခင္း၊ သူတပါးသားမယားႏွင့္ ကာယကံေျမွက္ က်ဴးလြန္ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းႏွင့္ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲျခင္း ဟူသည့္ ကံငါးပါးအား မက်ဴးလြန္ၾကရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ၿပီး ထိုကံငါးပါးကို ေစာင့္ထိန္း သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ တပါးသူအား ေမတၱာ၊ သနား ဂရုဏာထားကာ ကူညီေဖးမတတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိဘ၀တြင္ ေသာကကင္းေ၀းသူမ်ား ျဖစ္သလို တမလြန္ဘ၀မ်ားတြင္လည္း ၎တို႔၏ ေကာင္းေသာကံအက်ိဳးကို သယ္ေဆာင္သြားၾကမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း သိၿပီးသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ကာလတြင္ သီလငါးပါးကို လံုျခံဳသူသည္ စိန္၊ ေရႊ၊ ရတနာမ်ား ထက္ပင္ ရွားပါးလြန္းလွသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ ငါးပါးသီလ၌ မည္သည့္ ကံက ပို၍အေရးႀကီးသနည္း၊ မည္သည့္ကံက ပို၍ အျပစ္ႀကီးသနည္းဟု ေမးေသာ္ အားလံုးအတူတူ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္လိုေသာ ဆႏၵ၊ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ ေစတသိတ္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး မည္သည့္ကံကို က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ အျပစ္ရွိသည္မွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကံငါးပါးစလံုးကို မက်ဴးလြန္မိေစရန္ အထူး ေရွာင္ရွားအပ္ေပသည္။

ကံငါးပါးကို က်ဴးလြန္ရာ၌ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက သီလငါးပါး၌ ခေလး၊ လူႀကီး အရြယ္မေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ က်ားမမေရြး က်ဴးလြန္ေနသည့္ က်ဴးလြန္မႈ အမ်ားဆံုး သီလမွာ မုသား၀ါဒကံ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ ထိုက်ဴးလြန္မႈသည္ ဘာသာျခားမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ထားစရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အေလးအနက္ထားၿပီး ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ မုသား၀ါဒကံကို က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ တျခားကံကို က်ဴးလြန္ျခင္းေလာက္ အျပစ္မႀကီးဟု ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ယူဆထားပံုရပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ မုသား၀ါဒကံသည္ က်ဴးလြန္ရာ၌ လြယ္ကူသေလာက္ အျပစ္ႀကီးသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ လိမ္သည္ဆိုသည္မွာ ႏုတ္ျဖင့္တိုက္ရိုက္ေျပာျခင္း၊ စာႏွင့္ေရး၍ေျပာျခင္း၊ အမူအရာျဖင့္ ေျပာျခင္း အားလံုးႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ လိမ္ေသာသူသည္ မည္သည့္အခါမွ ဘ၀လံုျခံဳမႈကို အျပည့္အ၀ခံစားရမည္ မဟုတ္ပါ။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာ၌ လိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာ ဒိ႒ဓမၼမွာ မိမိလိမ္သည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိေနေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္မလံုသလို တျခားသူမ်ား အေပၚတြင္လည္း အျမဲတမ္း သံသယ ရွိေနျခင္း၊ မိမိ အလိမ္ခံရမည္ကို အျမဲတမ္း စိုးရိမ္ေနရျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရျခင္း စသည့္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို လက္ရွိကာလတြင္ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ လိမ္ထားေသာ ကံ၏အက်ိဳးသည္ မိမိႏွင့္အတူ ေတာက္ေရွာက္ လိုက္ပါေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တမလြန္ဘ၀ ေရာက္လ်င္လည္း ငရဲသို႔ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ငရဲသားအျဖစ္ ခံစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။

မုသား၀ါဒကံ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ငရဲေရာက္လာေသာ ”ငရဲသားအား ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထန္းပင္လံုးပမာရွိေသာ မီးသွ်ံေတာက္ေနေသာ ငါးမွ်ားခ်ိတ္္ျဖင့္ လွ်ာကိုေဖါက္၍ ဆြဲငင္ၾကကုန္၏၊ ငရဲသားတို႔သည္ မီးသွ်ံေတာက္ေနေသာ သံေျမျပင္ေပၚ၌ ေနပူလွန္းေသာအခါ သံေျမျပင္ေပၚ၌ ဆြဲငင္ၾကကုန္ၿပီး လဲၾကၾကကုန္၏။ ထိုအခါ သားေရက်က္၍ ေနပူလွန္းေသာအခါ သားေရကို ပတ္ပတ္လည္က စို႔တံက်င္မ်ားစြာ ရိုက္ႏွက္သလဲ့သို႔ ထိုငရဲသားကို စို႔တံက်င္မ်ားစြာျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ၾကေလသည္။ ငရဲသားသည္ ေအာ္ကာ ဟစ္ကာခံရင္းပင္ ပါးစပ္မွလည္း တံေတြးေတြကို တျပစ္ျပစ္ ေထြးထုတ္ရေလသည္။” (တကၠသိုလ္ အသွ်င္သီရိ၏ ငရဲဟူသည္ စာအုပ္တြင္ တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၈၆-၈၇ ၌ ေဖၚျပထားသည္ကို တိုက္ရိုက္ကူးယူ ေဖၚျပပါသည္)။ ငရဲမွာ ငရဲသက္တမ္းကုန္ၿပီးေနာက္ တျခားဘ၀မ်ားတြင္ က်င္လည္ၿပီး တခ်ိန္ခိ်န္၌ လူ႔ဘ၀ကို ျပန္ေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း ထိုလိမ္ခဲ့ေသာ ကံအက်ိဳးတရားသည္ မကုန္ဆံုးေသးပဲ စကားမေျပာႏိုင္ေအာင္ ဆြံ႔အျခင္း၊ စကားမပီျခင္း၊ စကားထစ္ျခင္း၊ ပါးစပ္နံျခင္း သြားမ်ား မညီမညာထြက္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ဆက္လက္၍ ခံစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ သာဓကကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လူသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္လ်က္ မျဖစ္စေလာက္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ ဟူသည့္ စကားပံုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လိမ္ညာျခင္းကို တင္စားအသံုးျပဳ ေနၾကသည္မွာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ လိမ္ညာျခင္းကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ မည္သို႔ပင္ စာဖြဲ႔၍ တင္စားေစကာမူ အႏွစ္သာရမွာ လိမ္သည္ပင္ျဖစ္သည္။ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ လိမ္လည္မႈကို လွပေအာင္ တနည္းနည္းျဖင့္ ဖုံုးကြယ္ၿပီး အသံုးျပဳေသာ္လည္း တေန႔အက်ိဳးေပးရန္ မိမိေနာက္မွ အရိပ္လို လိုက္ေနေသာ မုသား၀ါဒကံေၾကာင့္ ရရွိေသာ အျပစ္မ်ားကိုမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ဖုံးကြယ္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

လိမ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားေလာင္း၏ ဇာတ္နိပါတ္မ်ားကို ေလ့လာႀကည့္ပါက ဘုရားေလာင္းသည္ ဘုရားမျဖစ္ခင္ ဘ၀ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ပုထုစဥ္ လူ၊ နတ္၊ တိရိစာၦန္မ်ားအျဖစ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ၌ ကံငါးပါးအနက္ တျခားကံေလးပါးကိုသာ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးၿပီး မုသား၀ါဒကံကို ဘ၀အဆက္ဆက္တြင္ တခါမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ဟု ေလ့လာသိရွိ ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မုသား၀ါဒကံကို က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ အမွန္တရားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္၍ သစၥာတရားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းသည္ ဘ၀တခုခုမွာ မုသား၀ါဒကို က်ဴးလြန္မိပါက သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ သံုးသပ္ႏုိင္ၿပီး အလံုးစံုကို သိေတာ္မူသည့္ ဗုဒၶအျဖစ္ကို ရရွိခဲ့မည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာေလာက္ပါသည္။ ဤသာဓကကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လိမ္လည္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ အမွန္တရားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခြင့္ ရႏိုင္မည္မဟုတ္သလို သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ားႏွင့္လည္း လြဲေခ်ာ္၍ ေနၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

လိမ္ျခင္းကို ျပဳျပင္ႏိုင္ပါက တျခားကံငါးပါးကို လိုက္နာရန္ ခက္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ လိမ္ျခင္းကို အက်င့္ရကာ ယဥ္ပါးေနၾကၿပီး ထမင္းစားေရေသာက္ အလုပ္ႏွင့္ လူလူခ်င္း ေန႔စဥ္ဘ၀ ဆက္ခံေရးမွာ မပါမေနရ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို လူတိုင္းလူတိုင္း ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ လိမ္ျခင္းကို အက်င့္ပါေနေသာေၾကာင့္ ေရွာင္အပ္သည့္ ေစာင့္စည္းလိုက္နာစရာ သီလတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ျပဳမူက်င့္ၾကံရမည့္ ပံုမွန္ အမူအက်င့္ တခုလို ျဖစ္ေနၿပီး မလိမ္သူ အနည္းစုက ပံုမွန္မဟုတ္သူမ်ား အျဖစ္ ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနကို ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အျမန္ဆံုးျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ လူလူခ်င္း လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္း ကင္းေ၀းၾကပါေစ။ ။

Monday, April 27, 2009

အေဟာင္းစိစစ္ အသစ္ရွာေဖြ


ႏြားမတစ္ေယာက္သည္ မိမိ က်က္စားေနက် စားက်က္နယ္ေျမမွ လြန္၍ အျခား စားက်က္နယ္ေျမသုိ႔ ကူးသြား၏။ "ငါသည္ မေရာက္ဖူး ေသးေသာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ မစားဖူး ေသးေသာ ျမက္မ်ားကုိ စားရမူ ေကာင္းေလစြ၊ မေသာက္ဖူး ေသးေသာ ေရအုိင္ ေရကန္တုိ႔၌ ေသာက္ရပါမူ ေကာင္းေလစြ" ဟူ၍ ႏြားမ စိတ္ကူး ႀကံစည္မိ၏။ ထုိႏြားမသည္ နယ္ေျမကုိ မကၽြမ္းက်င္၊ ခရီးလမ္း ကိုလည္း မကၽြမ္းက်င္ေပ။

ခ်ိဳင့္၀ွမ္း ကုန္းျမင့္ မညီညြတ္သည့္ အရပ္၌ ေရွ႕ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ မည္သုိ႔ အခုိင္အမာ စဲြၿမဲ၍ ေနာက္ေျခ ႏွစ္ေခ်ာင္းကုိ မည္သုိ႔ လွမ္းၾကြ ရမည္ဟူေသာ ေဒသအလုိက္ သြားလာမႈကုိလည္း ထုိႏြားမ မသိတတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိႏြားမသည္ စားက်က္သစ္ နယ္ေျမသုိ႔လည္း မေရာက္ႏုိင္။ စားက်က္ေဟာင္း နယ္ေျမသုိ႔လည္း ျပန္မေရာက္ႏုိင္။ မ်က္စိလည္ လမ္းမွားကာ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းရေလ၏။

ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔သည္ မိမိရရွိ ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာထက္ ပုိလြန္၍ တစ္ဆင့္တက္ကာ အလုိရွိ၏။ ထုိသူတုိ႔သည္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ မယုိယြင္းေစဘဲ ခုိင္ၿမဲေအာင္ ေဆာက္တည္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္း မရွိျငားအံ့၊ လက္ရွိထက္ တစ္ဆင့္ ပိုလြန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း နည္းလမ္း ေကာင္းကုိလည္း သိျမင္ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိျငားအံ့။ ထုိသူတုိ႔၏ အလုိဆႏၵသည္ ပ်က္စီးရေပလိမ့္မည္။ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အသစ္ကုိလည္း ရမည္မဟုတ္။ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အေဟာင္း သည္လည္း ယုိယြင္း ဆုတ္ယုတ္မည္သာ ျဖစ္၏။

( န၀ကနိပါတ္၊ မဟာ၀ဂ္၊ ဂါ၀ီဥပမာသုတ္ )

Saturday, April 11, 2009

သာသနာ ႏွင့္ အဆံုးအမ


ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ဗုဒၶ၏ " အဆံုးအမ " မွန္သမွ်ကုိ " သာသနာ " ဟု ေခၚၾကသည္။ သာသနာသည္ ပရိယတိၱ သာသနာ၊ ပဋိပတၱိ သာသနာ၊ ပဋိေ၀ဓ သာသနာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သီလ သာသနာ၊ သမာဓိ သာသနာ၊ ပညာ သာသနာ ဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးသီး ေခၚၾက ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ မွန္သမွ်သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ အဆံုးအမ ျခည္းသာျဖစ္ၾကသည္။ " သာသနာ " ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ အျပည့္အစံုကုိ " ေနတၱိအ႒ကထာ " တြင္ " ဒိ႒ဓမၼိက သမၸရာယိက ယထာရဟံ သေတၱ သာသတိ ၀ိေနတိ ဧေတနာတိ သာသနံ " ဟူ၍ ဖြင့္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အနက္အဓိပၸာယ္မွာ ..
" မ်က္ေမွာက္ အက်ိဳးစီးပြား၊ တမလြန္ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ ဘ၀သံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးစီးပြား တုိ႔ႏွင့္ ထုိက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ဆံုးမေၾကာင္း တရားစကား မွန္သမွ်ကုိ သာသနာ " ဟုေခၚေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ " သာသနာ " ဟူေသာ ပါဠိေ၀ါဟာရကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်တုိ႔ အတြက္ မ်က္ေမွာက္ အက်ိဳးစီးပြား တမလြန္ အက်ိဳးစီးပြား သာမက ဘ၀သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးစီးပြားကုိလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။ အဆုိပါ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ကင္းဆိတ္ခဲ့ပါလွ်င္ " သာသနာ " ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ မည္သည့္ ဘာသာကပဲ ယူသံုးယူသံုး အဓိပၸာယ္ ေလးနက္မႈ မရွိႏိုင္ေခ်။ အလြယ္တကူ ေခ်းငွားယူထားေသာ စကားလံုးဟုသာ ဆုိထိုက္ေတာ့သည္။

Saturday, April 4, 2009

ကုိးပါးဂုဏ္ေတာ္ရွိပူေဇာ္၍

အရဟံ

 • လူနတ္ျဗဟၼာ ၊ သတၱ၀ါတို႔
 • ထူးစြာအမ်ား ၊ ပူေဇာ္ထားအပ္
 • တရားျမတ္ေၾကာင့္
 • အရဟံ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
သမၼာသဗၺဳေဒၶါ
 • လံုးစံုအေၾကာင္း ၊ တရားေပါင္း၏
 • အၾကြင္းမရွိ ၊ သိေတာ္မူေၾကာင္း
 • အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္
 • သမၼာသမၺဳေဒၶါ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ
 • ၀ိဇၨာသံုးပါး ၊ ရွစ္ပါး၀ိဇၨာ
 • စရဏာတစ္ဆယ့္ငါး
 • ျပည့္စံုျငားေၾကာင့္
 • ၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ
 • မည္ထုိက္ပါေပသည္။
သုဂေတာ
 • ေကာင္းေသာစကား ၊ ဆုိအပ္ျငားသည့္
 • ဘုရားစင္စစ္ ၊ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္
 • သုဂေတာ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
ေလာက၀ိဒူ
 • သတၱေလာက ၊ သခၤါရႏွင့္
 • ၾသကာသေလာက ၊ သံုးပါးမကကုိ
 • ဖြင့္ဆုိရွင္းျပ ၊ သိေနမႈေၾကာင့္
 • ေလာက၀ိဒူ မည္ထုိက္ပါေပသည္။
အႏုတၱေရာပုရိႆဓမၼသာရထိ
 • လူနတ္ျဗဟၼာ ၊ သတၱ၀ါအေရး
 • ယဥ္ေက်းေစတတ္ ၊ ဂုဏ္ထူးျမတ္ေၾကာင့္
 • အႏုတၱေရာပုရိႆဓမၼသာရတၳိ
 • မည္ထုိက္ပါေပ၏
သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ
 • လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတုိ႔၏
 • ဆရာျဖစ္ဘိမူ ၊ အေၾကာင္းတူစြာ
 • သတၱာေဒ၀မႏုႆာနံ
 • မည္ထုိက္ပါေပ၏
ဗုေဒၶါ
 • သစၥာေလးပါး ၊ ျမတ္တရားသိ
 • အေၾကာင္းျငိ၍
 • ဗုေဒၶါ မည္ထုိက္ပါေပ၏
ဘဂ၀ါ
 • ဘုန္းေတာ္အနႏၱ ၊ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၱ
 • ရွိျခင္းကပင္လွ်င္ ၊ ရွင္ပင္ျမတ္မဟာ
 • ဘဂ၀ါ မည္ထုိက္ပါေပ သည္တကား
 • ဘဂ၀ါ ရွိခုိးခ်ီထိက္ပါေပ သည္တကား
 • ဘဂ၀ါ ရုိက်ိဳးပူေဇာ္ထုိက္ ပါေပ သည္တကား ။ ။
( မင္းနရိႏၵာ )

Wednesday, April 1, 2009

တူရင္းေတာင္ေစတီ


တူရင္းေတာင္ေစတီေတာ္

တူရင္းေတာင္ေစတီ ကုိ ေအဒီ ၁၀၅၉ တြင္ အေနာ္ရထာမင္း တည္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ သီဟုိဠ္ (ယခု သီရိလကၤာ) ဘုရင္ ၀ိဇယဘာဟု(၁) ဆက္သလုိက္ေသာ စြယ္ေတာ္ကုိ ထပ္မံ ပြား၍ တူရင္းေတာင္ထိပ္ တြင္ ေစတီတည္ကာ စြယ္ေတာ္ပြားကုိ ဌာပနာ ခဲ့သည္။

တူရင္းေတာင္ေစတီ ကုိ ေအာက္ေျခ အုတ္ခံုခံ၍ အုတ္ခံုမ်က္ႏွာစာ တြင္ ဆင္ရုပ္ (၃၂)ရုပ္ကုိ အရပ္မ်က္ႏွာ အလုိက္ အခ်ိဳးက် ျပဳလုပ္ထားသည္။ အုတ္ခံု အထက္တြင္ ရွစ္ေျမွာင့္ ပစၥယာအထက္တြင္ ေဖာင္းရစ္ႏွင့္ မုိးေလွ်ာမ်ား၊ ပုျပတ္ေသာ ေခါင္းေလာင္းပံု၊ ေခါင္းေလာင္းပံုတြင္ စိန္ေတာင္ မ်ားပါသည့္ ရင္စည္း၊ ေသးသြယ္ ခၽြန္တက္သြားသည့္ ေဖာင္းရစ္ တစ္လွည့္၊ မုိးေလွ်ာ တစ္လွည့္၊ အထြတ္၊ ၾကာေမွာက္၊ ရႊဲလံုး၊ ၾကာလန္၊ ငွက္ေပ်ာဖူး ႏွင့္ ထီးတုိ႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ တည္ထားသည္။

တူရင္းေတာင္ေစတီ ကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေစတနာရွင္ မ်ားက ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ၾက သျဖင့္ ေစတီအသစ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

အေနာ္ရထာမင္းႀကီး တည္ထားကုိးကြယ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူ( ဦးေမာင္ေမာင္ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္) ၏ ပုဂံေစတီပုထုိးမ်ား )

Tuesday, March 31, 2009

ဂူေျပာက္ (ဗုိလ္ခ်ဳိမိဂူေျပာက္)ဗုိလ္ခ်ဳိမိ ဂူေျပာက္သည္ မဟာေဗာဓိပံု ကြမ္းေတာင္ ေပါက္လုိဏ္ ႏွစ္ဆင့္ဘုရားျဖစ္ၿပီး ခရစ္ (၁၃)ရာစုႏွစ္က တည္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားမ်ားက အဂၤလိပ္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ပုဂံမွ ဗုိလ္ခ်ဳိသည္ ထင္ရွားေသာ နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၁၈၉၆ တြင္ သီရိပစၥယာရွိ ဂူေျပာက္အတြင္း အဂၤလိပ္တုိ႔က ဗိုလ္ခ်ိဳအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳိမိ ဂူေျပာက္ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳိမိဂူေျပာက္ ဘုရားတြင္ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ အဂၤေတ ပန္းေတာ့လက္ရာမ်ား ရွိသည္။ ၾကက္တငို အ၀ုိင္းဈ ေထာင့္ေဘာင္ပန္း ႏွင့္ စက္၀ုိင္းအတြင္းမွ ပန္းကြက္အလွမ်ား နံရံတြင္ ေဘာင္ခတ္ ထားသည့္ သစ္ရြက္ပံု ပန္းတန္း၊ စိန္ကြက္ပံုနံရံ ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေရးဆဲြထားသည့္ ေလွပံုမ်ား ရွိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳိမိဂူေျပာက္၏ မဟာေဗာဓိ ကြမ္းေတာင္မွ ေလးေထာင့္ကြက္ အတြင္း ရုပ္ပံုပါသည့္အ၀ုိင္း ကြက္ပံု ေဖာ္ထားသည့္ အဂၤေတ ပန္းေတာ့လက္ရာမ်ား၊ အ၀င္မုခ္မွ ရာမ လက္ညိွဳးပံု တံကဲပန္း၊ တုိင္ဖံုးပန္း၊ တုိင္ေအာက္ခံ အုိးမွ အဂၤေတပန္းႏွင့္ အရုပ္မ်ား ခ်င္မိတ္တုိးတန္းမွ အဂၤေတပန္းမ်ား ကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ၏ ပုဂံေစတီပုထုိးမ်ား

Sunday, March 29, 2009

ရဟန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေလးမ်ိဳး

တစ္ရံေရာအခါ ရဟန္းတုိ႔သည္ ခရီးသြားၾကကုန္၏။ ထုိခရီးသြား ရဟန္းတုိ႔အထဲ၌ ပဥၥင္းျဖစ္စ ဟန္းတစ္ပါးလည္း ပါ၀င္သည္။ ထုိပဥၥင္းသစ္သည္ အေဖာ္ရဟန္းတို႔၏ ေနာက္၌ တစ္ပါးတည္း ကဲြက်န္ရစ္ ခဲ့ေလ၏။ လမ္းခရီး ၾကား၌ ထုိရဟန္းသစ္၏ မယားေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလသည္။ ထုိအခါ မယားေဟာင္းက " ေၾသာ္- သင္သည္ ရဟန္းျပဳလုိက္သလား " ဟုေမးသျဖင့္ " အင္း- ဟုတ္ေပ၏။ ယခု ငါ ရဟန္းျပဳလုိက္ေပၿပီ " ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ မယားေဟာင္းက " ေၾသာ္- ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ေျပာရဦးမည္၊ ရဟန္းဆုိသည္မွာ ေမထုန္အမႈကုိ ရႏုိင္ခဲ့လွ၏။ ယခု သင္သည္ ေမထုန္မွီ၀ဲပါ၊ လာပါ " ဟု ဖိတ္ေခၚေလ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ရဟန္းသစ္သည္ မယားေဟာင္းႏွင့္အတူ ေမထုန္ျပဳက်င့္ ၿပီးမွ ခရီးဆက္ေလ၏။

အေဖာ္ရဟုန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ထုိရဟန္းသစ္အား "အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုေလာက္ ၾကာျမင့္မွ ေရာက္လာသနည္း " ဟုေမးျမန္း ေလသည္။ ရဟန္းသစ္သည္ မယားေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေမထုန္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း အေၾကာင္းစံုကို ျပန္လည္ေျပာၾကား ေလ၏။ ထုိအခါ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းသစ္၏ ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း ကိစၥအေၾကာင္းစံုကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာအား ေလွ်ာက္ၾကား ၾကေလ၏။ ဤတြင္ ဗုဒၶသည္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းမ်ား အတြက္ အထူး ေစာင့္ထိန္း ေဆာက္တည္ရမည့္ ၀ိနည္းက်င့္၀တ္ ေလးမ်ိဳးကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

(၁) ေမထုန္မျပဳရ
 • ရဟန္းတုိ႔သည္ ပဥၥင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေမထုန္အမႈကုိ မျပဳရ၊ လူမိန္းမကုိ မဆုိထားဘိ၊ တိရစၦာန္မ ကုိလည္း ေမထုန္မျပဳရ။ အကယ္၍ ျပဳျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ရဟန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ရဟန္းေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ) ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေခါင္း ျပတ္ၿပီးေသာ ေယာက္်ားသည္ ထုိဦးေခါင္းႏွင့္ ကိုယ္ကုိ ျပန္၍ ထိစပ္ေသာ္လည္း တစ္ဖန္ အသက္ရွင္ျခင္း မရွိႏိုင္ သကဲ့သုိ႔တည္း။

(၂) မခုိးရ
 • ရဟန္းတုိ႔၊ ပဥၥင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ပိုင္ရွင္မေပးေသာ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာကုိ ခုိးယူလုိေသာစိတ္ျဖင့္ မခုိးယူရ၊ ၀ါးျခမ္းစိတ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးအဖဲြ ပစၥည္းကုိပင္လွ်င္ မခုိးယူရ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ အသျပတစ္မတ္၊ တစ္မတ္ထက္ အလြန္ကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္မတ္ ထုိက္တန္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ တစ္မတ္ထက္ အလြန္ ထုိက္ေသာ ပစၥည္းကုိ ျဖစ္ေစ ခုိးယူျငားအံ့ ထုိသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ရဟန္းေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ)

(၃) မသတ္ျဖတ္ရ
 • ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေသေစလုိေသာ ေစတနာျဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ မသတ္ျဖတ္ရ၊ ပိုးရြ ျခပုန္းမွ် ကုိပင္လဆင္ မသတ္ျဖတ္ရ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လူသတၱ၀ါတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ရဟန္းေကာင္း တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ)

(၄) တရားျဖင့္ မၾကြား၀ါရ
 • ရဟန္းတုိ႔၊ ပဥၥင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ လူတုိ႔၏ ကုသုိလ္ ကမၼပထတရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာဥ္ မဂ္ဖုိလ္ တရားကုိ မိမိ၌ ရရွိသည္ဟာ မေျပာဆုိရ၊ မိမိသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္၊ အဘယ္တရားကုိ အားထုတ္ေနသည္ ဟူ၍ပင္ မေျပာဆုိရ၊ အၾကည္ညိဳ ခံလုိျခင္း၊ လာဘ္လာဘ ရလုိျခင္း၊ ၀ါၾကြားလုိျခင္းျဖင့္ မေျပာဆုိရေပ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ မမွန္ကန္ေသာ အလုိဆုိးျဖင့္ မိမိ၌ တကယ္မရွိေသာ စ်ာဥ္ မဂ္ဖုိလ္ တရားကုိ ၀ါၾကြားေျပာဆုိ ျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္ ေတာ့ေပ။ ရဟန္းေကာင္း တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ)

ဥပမာအားျဖင့္ လည္ဆစ္ၿပတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္သည္ တစ္ဖန္ျပန္၍ စည္ပင္ႀကီးပြားျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔တည္း

( ၀ိနည္းမဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္၊ မဟာခႏၶက )
( ေလးၿမိဳင္ ၏ ဗုဒၶ၏ ဥပမာတစ္ေထာင္ )

Wednesday, March 25, 2009

တဏွာေၾကာင့္


ကိေလသာအာ႐ံု ကာမဂုဏ္ တရားတုိ႔၌ ႏွစ္သက္ သာယာဖြယ္ရာ ဟူ၍ ႐ႈျမင္လ်က္ ေနသူသည္ တပ္မက္ျခင္း တဏွာ ျဖစ္ပြား၏။ ထုိတဏွာေၾကာင့္ စဲြလမ္းျခင္း ဥပါဒါန္ ျဖစ္ပြား၏။ ထုိဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဘ၀ျဖစ္၏။ ဘ၀ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္း ဇာတိ ျဖစ္၏။ ဇာတိေၾကာင့္ အုိျခင္း ဇရာ၊ ေသျခင္း မရဏ၊ စုိးရိမ္ျခင္း ေသာက၊ ငုိေၾကြးျခင္း ပရိေဒ၀၊ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ၊ ႏွလံုးမသာယျျခင္း ေဒမနႆ၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ဥပါယာသ တုိ႔ျဖစ္ကုန္၏။

ကိေလသာအာ႐ံု ကာမဂုဏ္ တရားတုိ႔၌ ႏွစ္သက္ သာယာဖြယ္ရာ ဟူ၍ မ႐ႈျမင္ဘဲ အျပစ္ဟု ႐ႈျမင္လ်က္ ေနသူကား တပ္မက္မႈ တဏွာ ခ်ဳပ္၏။ တဏွာခ်ဳပ္ ေသာေၾကာင့္ စဲြလမ္းမႈ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္၏။ ဥပါဒါန္ ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ဘ၀ခ်ဳပ္၏။ ဘ၀ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတိခ်ဳပ္၏။ ဇာတိခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ဇရာ၊ မရဏ၊ ေသာက၊၊ ပရိေဒ၀၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆ၊ ဥပါယာသ တုိ႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္၏။

( နိဒါန၀ဂၢ၊ နိဒါနသံယုတ္၊ ဒုကၡ၀ဂ္၊ ဥပါဒါနသုတ္၊ သံေယာဇနသုတ္ )
( ေလးၿမိဳင္ ၏ ဗုဒၶ၏ ဥပမာတစ္ေထာင္ )

Tuesday, March 24, 2009

ဂူေျပာက္ႀကီး (ျမင္းကပါ)ဂူေျပာက္ႀကီး (ျမင္းကပါ)သည္ ကြမ္းေတာင္ေပါက္ လုိဏ္ႏွစ္ဆင့္ဂူ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ေအဒီ(၁၁၁၃) တြင္ အမတ္ႀကီး ရာဇကုမာရ္ (က်န္စစ္သားမင္း ႏွင့္ သမၻဴလ မိဖုရား တုိ႔၏သား)က တည္ခဲ့သည္။ က်န္စစ္သားမင္းသည္ ေအဒီ (၁၀၈၄) တြင္ ပုဂံထီးန္းကို ရရွိခဲ့ၿပီး နန္းစံႏွစ္ (၂၈) ႏွစ္ ေအဒီ (၁၁၁၃) အေရာက္တြင္ မက်န္းမမာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ က်န္စစ္သား ႏွင့္ သမၻဴလ မိဖုရား တုိ႔မွ ေမြးဖြားသည့္ ရာဇကုမာရ္သည္ ဖခင္၏ ေက်းဇူးကုိ ေအာင့္ေမ့သတိရကာ ေရႊဆင္းတု တစ္ဆူ ျပဳလုပ္၍ ဖခင္ က်န္စစ္သားမင္းထံ သြားေရာက္ၿပီး ဤဘုရားကုိ ဖခင္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဖခင္ေပးထားေသာ ကၽြန္သံုးရြာကုိ လည္းဤဘုရားအား လွဴေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ က်န္စစ္သားမင္းက ရာဇကုမာရ္၏ မိဘေက်းဇူး သိတတ္မႈအတြက္ ႏွစ္သက္ ၀မ္းေျမာက္စြာႏွင့္ သာဓုေခၚကာ ေရစက္သြန္းခဲ့သည္။ ရာဇကုမာရ္သည္ ထုိဘုရားကုိ ဌာပနာ၍ ဂူေျပာင္းႀကီး (ျမင္းကပါ) ဘုရားကုိ တည္ခဲ့သည္။


ျမေစတီေက်ာက္စာ (ယခု ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာ) တြင္ ဘုရား၏ မူလဘဲြ႕ေတာ္ မပါရွိေသာ္လည္း ဂူဘုရားသည္ ျမင္းကပါရြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ဂူဘုရား အတြင္း အျပင္ အေျပာက္ အျပိန္းတုိ႔ျဖင့္ မြမ္းမံ တန္ဆာဆင္ထား၍ ဂူေျပာက္ႀကီး ဘုရားဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ဂူေျပာက္ႀကီး (ျမင္းကပါ) တုိက္မအထက္တြင္ ဆင္ေျခေလ်ာ အမုိး၊ ပစၥယာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကြမ္းေတာင္ေပါက္ ထားသည္။ ကြမ္းေတာင္ ပတ္လည္ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ေလးေထာင့္ ေဖာင္းျပားမ်ား ေဖာ္၍ ၾကက္လ်ာတြင္ မုခ္ကပ္သံုးခု ပါရွိသည္။ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ အဂၤေတ ပန္းေတာ့ လက္ရာမ်ား၊ ေက်ာက္ဆစ္ ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ား ရွိသည္။ဂူေျပာက္ႀကီး (ျမင္းကပါ) ဘုရားအတြင္း နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားမွာ ဗုဒၶ၀င္ ပန္းခ်ီမ်ားျဖစ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရား တာ၀တိ ံသာမွ ဆင္းလာခန္း၊ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာခန္း ႏွင့္ ဘုရား ေ၀သာလီျပည္သုိ႔ ေလွျဖင့္ သြားပံု (၅၅၀) ဇာတ္ကြက္မ်ား၊ ေကာသလမင္း အိပ္မက္ (၁၆)ခ်က္၊ (၅၄၄)ဘီစီတြင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ အဇာတသတ္မင္း လက္ထက္ ပထမသဂၤါယနာ တင္ပဲြ၊ (၄၄၄)ဘီစီတြင္ ေ၀သာလီျပည္ ကာဠာ ေသာကမင္းလက္ထက္ ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္ပဲြ၊ (၃၀၉) ဘီစီတြင္ ပါဋလပုတ္ျပည္ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး (အေသာက) မင္းလက္ထက္ တတိယသဂၤါယနာ တင္ပဲြ အပါအ၀င္ အျခား ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားျဖစ္သည့္ သီဟိုဠ္ႏုိင္ငံ ဧဠာရမင္းသည္ နန္းေတာ္ေရွ႕တြင္ တရားေခါင္းေလာင္း ခ်ိတ္ဆဲြကာ တရားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံ ေဒ၀ါနံပီယမင္း ႏွင့္ ရွင္မဟိႏၵတုိ႔ အေမးအေျဖခန္း ပန္းခ်ီမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ နတ္သား နတ္သမီးမ်ား ကေနပံု၊ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားပံု၊ ပုဂံေခတ္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးပံု မ်ားလည္း ရွိသည္။ (၁၉၈၄) မွစ၍ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီးဌာန သည္ ကုလသမဂၢ အကူအညီျဖင့္ ဂူေျပာက္ႀကီး (ျမင္းကပါ) ဘုရား အတြင္းရွိ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္ မင္စာမ်ားကုိ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ျပန္လည္ ထင္ရွား ေပၚလြင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဘုရားရွိ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ား ႏွင့္ ေရွးေဟာင္း မြန္ဘာသာ ကမၸည္းစာမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဂူေျပာက္ႀကီး (ျမင္းကပါ) ဘုရား၏ အျပင္မ်က္ႏွာစာ မ်ားရွိ ဘီလူးပန္းဆဲြ၊ ေထာင့္ေဘာင္ပန္း အဂၤေတပန္း စသည့္ အဂၤေတ၊ ပန္းေတာ့ လက္ရာမ်ားႏွင့္ ဘုရားရွိ ေက်ာက္ေလသာ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ေဖာက္ထားပံုကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ဂူဘုရားရွိ အလယ္ဗဟုိ ဂႏၶကုဋီတုိက္ ပတ္လည္တြင္ စၾကၤပတ္လမ္းရွိၿပီး စၾကၤအတြင္း နံရံ မုခ္ကပ္မ်ားရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြား ေက်ာက္ဆစ္ ပန္းတေမာ့ လက္ရာမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။

( ဦးေမာင္ေမာင္ - ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၏ ပုဂံေစတီပုထုိးမ်ား )

Tuesday, March 17, 2009

ေရးသားသူမွာ...

ဓမၼစၾကာသုတ္ ေတာ္မွာ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ျမတ္စြာ၏ တရားဦး (BUUDDHA'S FIRST SERMONS, 544 B.C.) ျဖစ္ၿပီး...
ျမန္မာျပန္ေရးသားသူမွာ အဂၢမဟာပ႑ိတ ပိဋကတၱယ ပါရဂူ သုတ ဗုဒၶ ဘုရားတဆူ ပ်ံ႕ၾကဴေက်ာ္ၾကားေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး [Ven. LEDI SAYADAW (Known to the World of Buddhists as:-) Rev. Dr. Ledi Maha Thera of Mandalay, 1846-1923]ျဖစ္ပါသည္။
၀ိသုဒၶိမဂၢ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္အတြက္ ယိုးဒယား ဘုရင္ မင္းျမတ္၏ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ (Dr. PE MAUNG TIN, Winner of Prize for his English translation of VISUDDHIMAGGA from His Majesty The King of Thailand, 1888-1973)မွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ မက ႏိုင္ငံရပ္ျခား အသီးသီးသို႔ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းအား ၾကည္ညိဳသဒၶါ ပြားမ်ားႏိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ ဤေနရာမွ တဆင့္ “ကဗ်ာမေလး” အေနျဖင့္ မွ်ေ၀တင္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္ရွင့္...။
စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ၍ ေသာကအပူမ်ား ကင္းေ၀းႏိုင္ၾကပါေစ။

Monday, March 16, 2009

ဓမၼစၾကာ (ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္)
ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတၱ

နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ
သမၼာ သမၺဳဒၶႆ

(၁)
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ဗာရာဏသိ ယံ
၀ိဟရတိ ဣသိပတေန မိဂဒါေယ
တၾတ ေခါ ဘဂ၀ါ ပဥၥ၀ဂၢိေယ
ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ
(၂)
ေဒြေမ ဘိကၡေ၀ အႏၲာ ပဗၺဇိေတန
နေသ ၀ိတဗၺာ
ကတေမ ေဒြ
ေယာ စာယံ ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာ ႏုေယာေဂါ
ဟီေနာ ဂေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ
အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ
ေယာ စာယံ အတၳကိလမထာ ႏုေယာေဂါ
ဒုေကၡာ အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ
(၃)
ဧေတ ေခါ ဘိကၡေ၀ ဥေဘာ အေႏၲ အႏုပဂမၼ
မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒါ
စကၡဳ ကရဏီ
ဉာဏ ကရဏီ
ဥပသမာယ
အဘိညာယ
သေမၺာဓာယ
နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ
ကတမာ စ သာဘိကၡေ၀ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ
တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒါ
စကၡဳ ကရဏီ
ဉာဏ ကရဏီ
ဥပသမာယ
အဘိညာယ
သေမၺာဓာယ
နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ
အယေမ၀ အရိေယာ အ႒ဂၤ ိေကာ မေဂၢါ
ေသယ်ထိဒံ
သမၼာ ဒိ႒ိ
သမၼာ သကၤေပၸါ
သမၼာ ၀ါစာ
သမၼာ ကမၼေႏၲာ
သမၼာ အာဇီေ၀ါ
သမၼာ ၀ါယါေမာ
သမၼာ သတိ
သမၼာ သမာဓိ
အယံ ေခါသာ ဘိကၡေ၀ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ
တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ
စကၡဳ ကရဏီ
ဉာဏ ကရဏီ
ဥပသမာယ
အဘိညာယ
သေမၺာဓာယ
နိဗၺာနာယ သံ၀တၱတိ
(၄)
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ
ဇာတိပိ ဒုကၡာ
ဇရာပိ ဒုကၡာ
ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ
မရဏံပိ ဒုကၡံ
အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ
ပိေယဟိ ၀ိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ
ယံ ပိစၧံ န လဘတိ တံပိ ဒုကၡံ
သံခိေတၱန ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡာ
(၅)
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒုကၡ သမုဒယံ
အရိယသစၥံ
ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗၻ၀ိကာ
နႏၵီရာဂသဟဂတာ တၾတတၾတာ ဘိနႏၵိနီ
ေသယ်ထိဒံ
ကာမတဏွာ
ဘ၀တဏွာ
၀ိဘ၀တဏွာ
(၆)
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒုကၡ နိေရာဓံ
အရိယသစၥံ
ေယာ တႆာေယ၀ တဏွာယ
အေသသ၀ိရာဂနိေရာေဓာ
စာေဂါ
ပဋိနိႆေဂၢါ
မုတၱိ
အနာလေယာ
(၇)
ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေ၀ ဒုကၡ နိေရာဓ
ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ
အယေမ၀ အရိေယာ အ႒ဂၤ ိေကာ မေဂၢါ
ေသယ်ထိဒံ
သမၼာဒိ႒ိ
သမၼာသကၤေပၸါ
သမၼာ၀ါစာ
သမၼာကမၼေႏၲာ
သမၼာအာဇီေ၀ါ
သမၼာ၀ါယါေမာ
သမၼာသတိ
သမၼာသမာဓိ
(၈)
“ဣဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀
ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၉)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစံၥ
ပရိေညယ်” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀
ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၀)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစံၥ
ပရိ ညာတ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀
ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၁)
“ဣဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥ” ႏၲိ
ေမ ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု
ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၂)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ
အရိယသစံၥ ပဟာတဗၺ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ
အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၃)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစံၥ
ပဟီန” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ
အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၄)
“ဣဒံ ဒုကၡ နိေရာဓံအရိယသစၥ” ႏၲိ ေမ
ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု
ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၅)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစံၥ
သစၧိကာတဗၺ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ
အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၆)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစံၥ
သစၧိကတ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ
အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၇)
“ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ
အရိယသစၥ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀ ပုေဗၺ
အနႏုႆုေတသု
ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၈)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡ နိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ
အရိယသစံၥ ဘာေ၀တဗၺ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀
ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၁၉)
“တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ
အရိယသစံၥ ဘာ၀ိတ” ႏၲိ ေမ ဘိကၡေ၀
ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု
စကၡံဳ ဥဒပါဒိ
ဉာဏံ ဥဒပါဒိ
ပညာ ဥဒပါဒိ
၀ိဇၨာ ဥဒပါဒိ
အာေလာေကာ ဥဒပါဒိ
(၂၀)
ယာ၀ကီ၀ၪၥ ေမ ဘိကၡေ၀ ဣေမသု
စတူသု အရိယ သေစၥသု ဧ၀ံ တိပရိ၀႗ံ
ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏ ဒႆနံ
န သု၀ိသုဒၶံ အေဟာသိ
ေန၀ တာ၀ါဟံ ဘိကၡေ၀ သေဒ၀ေက
ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက
သႆမဏ ျဗာဟၼဏိယာ ပဇာယ
သေဒ၀မႏုႆာယ “အႏုတၱရံ သမၼာ သေမၺာဓိ ံ
အဘိသမၺဳေဒၶါ” တိ ပစၥညာသိ ံ
(၂၁)
ယေတာ စ ေခါ ေမ ဘိကၡေ၀ ဣေမသု စတူသု
အရိယ သေစၥသု ဧ၀ံ တိပရိ ၀႗ံ ဒြါဒသာကာရံ
ယထာဘူတံ ဉာဏဒႆနံ သု၀ိသုဒၶံ အေဟာသိ
အထာဟံ ဘိကၡေ၀ သေဒ၀ေက ေလာေက
သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏ ျဗာဟၼဏိယာ
ပဇာယ သေဒ၀မႏုႆာယ “အႏုတၱရံ
သမၼာ သေမၺာဓိ ံ အဘိသမၺဳေဒၶါ” တိ ပစၥညာသိ ံ
(၂၂)
ဉာဏၪၥ ပန ေမ ဒႆနံ ဥဒပါဒိ
“အကုပၸါ ေမ ၀ိမုတၱိ အယမႏၲိမာ
ဇာတိ နတၳိ ဒါနိ ပု နဗ ၻေ၀ါ” တိ
(၂၃)
ဣဒမေ၀ါစ ဘဂ၀ါ
အတၱမနာ ပၪၥ၀ဂၢိယာ ဘိကၡဴ ဘဂ၀ေတာ
ဘာသိတံ အဘိနႏၵဳႏၲိ
(၂၄)
ဣမသၼိ ံ စ ပန ေ၀ယ်ာကရဏ သၼိ ံ
ဘညမာေန
အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ
၀ိရဇံ
၀ီတမလံ
ဓမၼစကၡံဳ
ဥဒပါဒိ
“ယံကိၪၥိ သမုဒယဓမၼံ
သဗၺံ တံ နိေရာဓ ဓမၼ” ႏၲိ
(၂၅)
ပ၀တၱိေတ စ ပန ဘဂ၀တာ ဓမၼစေကၠ
ဘုမၼာ ေဒ၀ါ သဒၵ မႏုႆာေ၀သံု
“ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ
ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ
ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ ၀တၱိယံ
သမေဏန ၀ါ ျဗဟၼေဏန ၀ါ
ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ
ေကနစိ ၀ါ ေလာကသိၼ ံ” တိ
ဘုမၼာနံ ေဒ၀ါနံ သဒၵံ သုတြာ စာတုမဟာရာ
ဇိကာ ေဒ၀ါ သဒၵ မႏုႆာ ေ၀သံု “….. ….. …..”
စာတု မဟာ ရာဇိကာ ေဒ၀ါ ….. “….. ….. …..”
တာ၀တိ ံ သာ ေဒ၀ါ ….. ….. ….. “….. ….. …..”
ယာမာ ေဒ၀ါ ….. ….. ….. ….. “….. ….. …..”
တုသိတာ ေဒ၀ါ ….. ….. ….. “….. ….. …..”
နိမၼာနရတိ ေဒ၀ါ ….. ….. ….. “….. ….. …..”
ပရ နိမၼိတ ၀သ၀တၱီေဒ၀ါ ….. ….. “….. ….. …..”
ျဗဟၼ ကာယိကာ ေဒ၀ါ သဒၵ မႏုႆာ ေ၀သံု
“ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ
ဣသိပတေန မိဂဒါေယ အႏုတၱရံ
ဓမၼစကၠံ ပ၀တၱိတံ အပၸဋိ ၀တၱိယံ
သမေဏန ၀ါ ျဗဟၼေဏန ၀ါ
ေဒေ၀န ၀ါ မာေရန ၀ါ ျဗဟၼဳနာ ၀ါ
ေကနစိ ၀ါ ေလာကသိၼ ံ” တိ
ဣတိဟ ေတန ခေဏန ေတန လေယန ေတန
မုဟုေတၱန ယာ၀ ျဗဟၼေလာကာ သေဒၵါ
အဗ ၻဳဂၢစၧိ
(၂၆)
အယၪၥ ဒသသဟႆိ ေလာကဓာတု
သံကမၸိ
သမၸကမၸိ
သမၸေ၀ဓိ
(၂၇)
အပၸမာေဏာ စ ဥဠာေရာ ၾသဘာေသာ
ေလာေက ပါတုရေဟာသိ အတိကၠမၼ ေဒ၀ါနံ
ေဒ၀ါႏုဘာ၀ႏၲိ
(၂၈)
အထေခါ ဘဂ၀ါ ဣမံ ဥဒါနံ
ဥဒါေနသိ
“အညာသိ ၀တ ေဘာ ေကာ႑ေညာ
အညာသိ ၀တ ေဘာ ေကာ႑ေညာ” တိ
ဣတိ ဟိဒံ အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆ
အညာသိ ေကာ႑ေညာေတြ၀
နာမံ အေဟာသိ
(၂၉)
အထေခါ အာယသၼာ အညာသိ ေကာ႑ေညာ
ဒိ႒ ဓေမၼာ
ပတၱ ဓေမၼာ
၀ိဒိတ ဓေမၼာ
ပရိေယာဂါဠွ ဓေမၼာ
တိဏၰ၀ိစိကိေစၧာ
၀ိဂတကထံကေထာ
ေ၀သာရဇၨပၸေတၱာ
အပရပၸစၥေယာ သတၱဳသာသေန ဘဂ၀ႏၲံ
ဧတဒေ၀ါစ
“လေဘယ်ာဟံ ဘေႏၲ ဘဂ၀ေတာ
သႏၲိေက ပဗၺဇၨံ လေဘယ်ံ ဥပသမၸဒ” ႏၲိ
(၃၀)
“ဧဟိ ဘိကၡဴ” တိ ဘဂ၀ါ အေ၀ါစ
သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ စရ ျဗဟၼစရိယံ
သမၼာ ဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာယာတိ
သာ၀ တႆ အာယသၼေတာ ဥပသမၸဒါ
အေဟာသီတိ

ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတၱံ နိ႒ိတံ


ဓမၼစၾကာသုတ္

ျဗဟၼာ နတ္ လူ သံုးဘံုသူ တို႔၏ ပူေဇာ္ အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သီလဂုဏ္သမာဓိဂုဏ္ပညာဂုဏ္၀ိမုတၱိဂုဏ္ ၀ိမုတၱိဉာဏ ဒႆနဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေပထေသာ သစၥာေဉယ် ဓမၼအပံုအလံုးစံုကို အကုန္မက်န္ ျမတ္ေရႊဉာဏ္ျဖင့္ အမွန္ထိုးထြင္း အလင္းထင္ေပၚ သိျမင္ေတာ္မူေပထေသာ ဣႆရိယ ဓမၼယသ သီရိကာမပယတၱ တည္းဟူေသာ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ ရွိခိုးျခင္းသည္ ျဖစ္ေစပါသတည္း ဘုရား။

(၁)
တပါးေသာအခါ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ အနီး၌ ေရွးခါေခတ္ေဟာင္း ရေသ့သူျမတ္အေပါင္းတို႔၏ သက္ဆင္းရာ သားသမင္အေပါင္းတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာႀကီး၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။
ထိုသို႔ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာ႑ည အမွဴး ငါးဦး အစု အေ၀းရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။
(၂)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ သာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ အစြန္းသမုတ္ အယုတ္ေခၚျငား ဤတရားတို႔ကို မမွီ၀ဲအပ္ကုန္။
(အစြန္းအယုတ္ဟု သမုတ္အပ္ကုန္ေသာ) တရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ အဘယ္တရားတို႔နည္း။
(ခ်စ္သားရဟန္းတို႔) ယုတ္မာေသာ ႐ြာသူ႐ြာသား ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔၏ လက္ကိုင္ျဖစ္ေသာ ပုထုဇဥ္ သတၱ၀ါတို႔၏ အေလ့အမူအရာ ျဖစ္ေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္မဆိုင္ေသာ အက်ိဳးတစံုတရာႏွင့္မွ် မစပ္ယွဥ္ေသာ ေလာကီအာ႐ံု ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကာမခ်မ္းသာကို သာယာတံုျငား လိုက္စားအားထုတ္မႈ ဟု ဆိုအပ္ေသာ အၾကင္အစြန္းသမုတ္ အယုတ္တရားမ်ိဳးသည္လည္း ရွိေလ၏။ ကိုယ္ခ်မ္းသာမဖက္ ဆင္းရဲမႈသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္မဆိုင္ေသာ အက်ိဳးတစံုတရာႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ ေရခ်ိဳးမီးလံႈ ဆူးပံု၌အိပ္ျခင္း အစရွိသည့္ မိမိကိုယ္ပင္ပန္းေအာင္သာ လြန္စြာႀကိဳးပန္္းေလ့ရွိေသာ အၾကင္အစြန္းသမုတ္ အယုတ္တရားမ်ိဳးသည္လည္း ရွိေလ၏။
(၃)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ထို္ အစြန္းသမုတ္ အယုတ္တရားတို႔ကို မကပ္မေရာက္မူ၍ ငါဘုရားသည္ အၾကင္အလယ္လမ္းဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္ကို သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အလင္းျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ေလၿပီ။
(ထို အလယ္လမ္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္သည္)
သစၥာေလးပါးကို ျမင္ေစႏိုင္ဘိေသာ ပညာမ်က္စိကိုလည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေပ၏။
အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းမႈကိုလည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေပ၏။
ကိေလသာမီး အၿပီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစျခင္းငွါ
ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴး၍ အထူးသိေစျခင္းငွါ
မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ သိေစျခင္းငွါ
ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းေစျခင္းငွါ ျဖစ္၏။
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ အၾကင္အလယ္လမ္းဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္ကို သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အလင္းျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ေလၿပီ။
(ထို အလယ္လမ္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္သည္)
သစၥာေလးပါးကို ျမင္ေစႏိုင္ဘိေသာ ပညာမ်က္စိကိုလည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေပ၏။
အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းမႈကိုလည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေပ၏။
ကိေလသာမီး အၿပီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစျခင္းငွါ
ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴး၍ အထူးသိေစျခင္းငွါ
မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ သိေစျခင္းငွါ
ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းေစျခင္းငွါ ျဖစ္၏။
ထို အလယ္လမ္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္သည္ အဘယ္နည္း။
အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လက္ကိုင္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဤ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားသည္ပင္လွ်င္တည္း။
ဤ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း
ေကာင္းစြာ ႀကံျခင္း
ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္း
ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း
ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးျခင္း
ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း
ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း
ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္း
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ဤအလယ္လမ္းဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္ကို ငါဘုရားသည္
သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္အလင္းျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူအပ္ေလၿပီ။
ဤအလယ္လမ္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္သည္
သစၥာေလးပါးကို ျမင္ေစႏိုင္ဘိေသာ ပညာမ်က္စိကိုလည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေပ၏။
အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းမႈကိုလည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေပ၏။
ကိေလသာမီး အၿပီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစျခင္းငွါ
ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴး၍ အထူးသိေစျခင္းငွါ
မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ သိေစျခင္းငွါ
ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းေစျခင္းငွါ ျဖစ္၏။
(၄)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ဤ ဆင္းရဲျခင္း သေဘာ ဟု ဆိုအပ္ေသာ မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ အရိယ သစၥာ တရားသည္ ရွိ၏။
(အဘန္ဘန္) ပဋိသေႏၶေနရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
(အဘန္ဘန္) အိုရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
(အဘန္ဘန္) နာရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
(အဘန္ဘန္) ေသရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေပါင္းသင္း၍ ေနရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းခြဲခြါ၍ ေနရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
အၾကင္ ေတာင့္တျခင္း အလို ရွိျခင္းကိုလည္းမရ၊ ထို လိုအင္ဆႏၵျဖင့္ ေတာင့္တတိုင္း မရမႈႀကီးသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဥပါဒါန္တရားတို႔၏ စြဲလမ္းရာ ျဖစ္ကုန္ေသာ ခႏၶာ ငါးပါးတို႔သည္ ဆင္းရဲ အစစ္တို႔ သာတည္း။
(၅)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ဤဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ အရိယ သစၥာ တရားသည္ ရွိ၏။
အၾကင္ သာယာႏွစ္သက္မႈႀကီးဟု ဆိုအပ္ေသာ တဏွာဓာတ္သည္ ဘ၀ အသစ္အသစ္ကို တဘန္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။
ႏွစ္သက္ျခင္း တပ္မက္ျခင္းျဖစ္၍ ေန၏၊ ထိုထို အာ႐ံုတို႔၌ ျမဴးခုန္ေျပးလႊား က်က္စား သာယာ၍ေန၏။
ဤတဏွာသည္ အဘယ္နည္း။
ကာမအာ႐ံု တို႔၌ ခံုမင္တပ္မက္၍ ေနေသာ တဏွာ၎
ၿမဲသည္ ဟု အယူရွိ၍ သႆတဒိ႒ိ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ တဏွာ၎
မၿမဲ ဟု အယူရွိ၍ ဥေစၧဒဒိ႒ိ ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ တဏွာ၎
ဤ တဏွာသေဘာ သံုးပါးပင္လွ်င္တည္း။
(၆)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ဤ ဒုကၡခပ္သိမ္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ သေဘာႀကီး ျဖစ္ေသာ မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ အရိယသစၥာ တရားသည္ ရွိ၏။
ထို တဏွာ ေလာဘ၏သာလွ်င္ အၾကင္ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ေပ်ာက္ ခ်ဳပ္ဆံုးမႈသည္၎၊
အၾကင္ စြန္႔လႊတ္မႈသည္၎၊
အၾကင္ ေ၀းစြာစြန္႔လႊတ္မႈသည္၎၊
အၾကင္ ကၽြတ္လြတ္ထြက္ေျမာက္မႈသည္၎၊
အၾကင္ မၿငိမကပ္မႈသည္၎
(ဤ နိဗၺာန္ သေဘာတရားႀကီးပင္လွ်င္တည္း)
(၇)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ဤ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ နိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျမတ္ သေဘာႀကီး ျဖစ္ေသာ မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္ေသာ အရိယ သစၥာတရားသည္ ရွိ၏။
အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လက္ကိုင္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဤ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရား သည္ပင္လွ်င္တည္း။
(ဤ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားဟူသည္) အဘယ္နည္း။
ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း
ေကာင္းစြာ ႀကံျခင္း
ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္း
ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း
ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးျခင္း
ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း
ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း
ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္း
(ဤ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရား အက်င့္လမ္းႀကီးပင္လွ်င္တည္း)
(၈)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ ဤ ေတဘုမၼက ၀ဋ္တရားစုသည္ ဆင္းရဲစင္စစ္ အမွန္ ျဖစ္ေသာ အရိယာ သစၥာႀကီး တပါး ဟူ၍ ” ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရား မျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၉)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ ဆင္းရဲစင္စစ္ အမွန္ ျဖစ္ေသာ ဤအရိယသစၥာတရား ကို ပိုင္းပိုင္း ျခားျခား ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိအပ္သိထိုက္၏-ဟူ၍ ” ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၀)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ ဆင္းရဲစင္စစ္ အမွန္ ျဖစ္ေသာ ဤအရိယသစၥာတရား ကို ပိုင္းပိုင္း ျခားျခား ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိျခင္းကိစၥ ၿပီးစီးေလၿပီ ”-ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၁)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ ဤ တပ္မက္သာယာေသာ တဏွာေလာဘသည္ ဆင္းရဲျခင္း ၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ အရိယာသစၥာႀကီး တပါး ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၂)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ ဆင္းရဲျခင္း ၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ ဤ အရိယ သစၥာတရားကို ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံု ပယ္သင့္ပယ္ထိုက္၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၃)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ ဆင္းရဲျခင္း ၏ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ ဤ အရိယ သစၥာတရားကို ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံု ပယ္ျခင္းကိစၥ ၿပီးၿပီ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၄)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ဤ နိဗၺာန္သည္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းရာ အမွန္ ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာတပါး ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၅)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းရာ အမွန္ ျဖစ္ေသာ ဤ အရိယသစၥာတရားကို ကိုယ္တိုင္ ဆိုက္ေရာက္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳအပ္ ျပဳထိုက္၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၆)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းရာ အမွန္ ျဖစ္ေသာ ဤ အရိယသစၥာတရားကို ကိုယ္တိုင္ ဆိုက္ေရာက္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္းကိစၥ ၿပီးၿပီ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၇)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ဤမဂၢင္ရွစ္ပါးတရားအစုသည္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းရာ အမွန္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းလမ္းမွန္ ျဖစ္ေသာ အရိယ သစၥာႀကီးတပါး” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၈)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းရာ အမွန္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းလမ္းမွန္ ျဖစ္ေသာ ဤ အရိယသစၥာတရားကို ဘာ၀နာ အလုပ္ျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးစား ပြါးမ်ားအပ္ ပြါးမ်ားထိုက္၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌
ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၁၉)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ “ဒုကၡခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ဇာတ္သိမ္းရာ အမွန္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္း လမ္းမွန္ ျဖစ္ေသာ ဤ အရိယ သစၥာတရားကို ပြါးမ်ားျခင္း ကိစၥ ၿပီးၿပီ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည္ ေရွးဘုရားမျဖစ္မီ ကာလ၌ တရံတခါမွ် မၾကားစဘူးကုန္ေသာ တရားအေပါင္းတို႔၌ ျမင္ႏိုင္တံုဘိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းဟုတ္မွန္ အသိဉာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
အႏွံ႔အျပား ျမင္အားသန္စြာ ဉာဏ္ပညာသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ထိုးထြင္းသိတတ္ ၀ိဇၨာဓာတ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ေမာဟ ေမွာင္ႀကီး ဖ်က္ဆီးထြန္းေျပာင္ အလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
(၂၀)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး ငါဘုရားအား ေလးပါးကုန္ေသာ ဤ မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္တံုလတ္ အရိယ သစၥာျမတ္တို႔၌ ဤသို႔ ျပဆိုအပ္ၿပီးေသာအတိုင္း သစၥဉာဏ္ ကိစၥဉာဏ္ ကတဉာဏ္အားျဖင့္ စက္လည္ပံု သံုးပါးရွိေသာ သံုးပါး ေလးလီအားျဖင့္ အျခင္းအရာ တဆယ့္ႏွစ္ပါးရွိေသာ ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပိုင္းျခားထင္ထင္ ဉာဏ္အျမင္သည္ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ မျဖစ္ေပၚလာေသး။
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး ငါဘုရားသည္ နတ္ျပည္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ မာရ္ နတ္လႊမ္းၿခံဳ ၀သ၀တၱီဘံုႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံုႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ အနႏၲ စၾကာ၀ဠာ ကမ ၻာ ေလာကဓာတ္တိုက္ေဘာင္အတြင္း၌ ရဟန္းပုဏၰားႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ နတ္လူ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားအလယ္၌ “အတုမရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ရန္ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ကို ပိုင္ပိုင္ရရွိ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူၿပီ” ဟူ၍ ၀န္ခံေတာ္ မမူေသး။
(၂၁)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌သာလွ်င္ ငါဘုရားအား ေလးပါးကုန္ေသာ ဤ မေဘာက္မျပန္ မွန္ကန္တံုလတ္ အရိယ သစၥာျမတ္တို႔၌ ဤသို႔ ျပဆိုအပ္ၿပီးေသာအတိုင္း သစၥဉာဏ္ ကိစၥဉာဏ္ ကတဉာဏ္အားျဖင့္ စက္လည္ပံု သံုးပါးရွိေသာ သံုးပါး ေလးလီအားျဖင့္ အျခင္းအရာ တဆယ့္ႏွစ္ပါးရွိေသာ ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပိုင္းျခားထင္ထင္ ဉာဏ္အျမင္သည္ စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ ျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌သာလွ်င္ ငါဘုရားသည္ နတ္ျပည္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ မာရ္နတ္ လႊမ္းၿခံဳ ၀သ၀တၱီဘံု ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ျဗဟၼာ့ဘံုႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ အနႏၲ စၾကာ၀ဠာ
ကမ ၻာ ေလာကဓာတ္တိုက္ေဘာင္အတြင္း၌ ရဟန္းပုဏၰားႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ နတ္လူ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားအလယ္၌ “အတုမရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ရန္ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ကို ပိုင္ပိုင္ရရွိ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူၿပီ” ဟူ၍ ၀န္ခံေတာ္ မူၿပီ။
(၂၂)
ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ ငါဘုရား၏ ဟုတ္တိုင္းအမွန္ အျမင္သန္ေသာ ပစၥေ၀ကၡဏာ ဉာဏ္ေတာ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာၿပီ။ ငါဘုရား၏ အရဟတၱဖိုလ္ ဉာဏ္ေတာ္သည္ မပ်က္မစီးႏိုင္ ခံ့ခိုင္တည္တံ့ေလၿပီ။ ငါဘုရား၏ ဤ ဘ၀ အျဖစ္သည္ အဆံုးစြန္ေသာ အျဖစ္ေပတည္း။ ယခု အခါ၌ ဘ၀ အသစ္ တဘန္ျဖစ္ဘို႔ အေရးသည္ မရွိေတာ့ေခ်။ ဤသို႔ ဉာဏ္အျမင္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၍လာၿပီ။
(၂၃)
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤ ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန သုတၱန္ကို ပဌမ လက္ဦး ႁမြက္က်ဴး ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။
ေကာ႑ည အမွဴး ငါးဦး အစုအေ၀းရွိ ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာေတာ္မူ အပ္ေသာ တရားေတာ္ကို အရိယသစၥဉာဏ္ ထက္သန္ ပြင့္လင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကကုန္သည္ ျဖစ္၍ ႐ႊင္လန္းအားရ ႏွစ္သက္ၾကေလကုန္သတည္း။
(၂၄)
ဂါထာမဖက္ စုဏၰိယ သက္သက္ ျဖစ္ေသာ ဤ ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန သုတ္ေတာ္ႀကီးကို ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ ရွိေသာ္ ရွည္ေသာ အသက္ေတာ္ရွိေသာ အရွင္ ေကာ႑ည မေထရ္အား ကိေလသာ ျမဴတို႔မွ စင္ျဖဴကင္းေ၀းေသာ ေမွာက္မွားဒိ႒ိ အညစ္အေၾကး မရွိေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ ဟု ဆိုအပ္ေသာ တရားမ်က္လံုးသည္ ထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္ေလ၏။
“အလံုးစံုေသာ ေတဘုမၼက၀ဋ္ဒုကၡတရားစုသည္ ျဖစ္ေပၚျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိ၏။ ထိုအလံုးစံုေသာ ေတဘုမၼက၀ဋ္ဒုကၡတရားစုသည္ မႂကြင္းမက်န္ အမွန္ခ်ဳပ္ဆံုးျခင္း သေဘာရွိ၏။” (ဤသို႔ ဟုတ္တိုင္းမွန္သိ ဉာဏ္မ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၍လာ၏။)
(၂၅)
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓမၼစၾကာသုတ္ေတာ္ႀကီးကို ေဟာေတာ္မူ အပ္ၿပီးသည္ ရွိေသာ္ကား ဘုမၼစိုးနတ္တို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးဆူညံ ဟစ္ေႂကြးသံကို တၿပိဳင္နက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကေလကုန္၏။
“အို နတ္မ်ားအေပါင္းတို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ အနီး၌ သားသမင္အေပါင္းတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ရေသ့ သူျမတ္ အေပါင္းတို႔၏ ဆင္းသက္က်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာႀကီး အတြင္း၌ အတုမရွိေသာ ဤ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာေတာ္မူအပ္ေပၿပီ။ ဤ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရဟန္းသည္၎ ပုဏၰားသည္၎ နတ္သည္၎ မာရ္ နတ္သည္၎ ျဗဟၼာသည္၎ အနႏၲ စၾကာ၀ဠာ ဤ ကမ ၻာ ေလာကဓာတ္ တိုက္ေဘာင္ အတြင္း၌ တစံုတေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၎ မဆီးတား မကန္႔ကြက္ႏိုင္ေခ်”
(ဤသို႔ တၿပိဳင္နက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကေလကုန္၏။)
ဘုမၼစိုးနတ္တို႔၏ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ အမ်ားတို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးဆူညံ ဟစ္ေႂကြးသံကို တၿပိဳင္နက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကေလကုန္၏။
“….. ….. ….. ….. ….. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..”
စါတု မဟာရာဇ္ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
တာ၀တိ ံသာ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
ယာမာ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
တုသိတာ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
နိမၼာနရတိ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
ပရ နိမၼိတ ၀သ၀တၱီ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးဆူညံ ဟစ္ေႂကြးသံကို တၿပိဳင္နက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကေလကုန္၏။
“အို နတ္ ျဗဟၼာမ်ား အေပါင္းတို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီ ေနျပည္ေတာ္ႀကီး၏ အနီး၌ သားသမင္အေပါင္းတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ရေသ့ သူျမတ္ အေပါင္းတို႔၏ ဆင္းသက္က်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာႀကီး အတြင္း၌ အတုမရွိေသာ ဤ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာေတာ္မူအပ္ေပၿပီ။ ဤ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရဟန္းသည္၎ ပုဏၰားသည္၎ နတ္သည္၎ မာရ္ နတ္သည္၎ ျဗဟၼာသည္၎ အနႏၲ စၾကာ၀ဠာ ဤ ကမ ၻာ ေလာကဓာတ္ တိုက္ေဘာင္ အတြင္း၌ တစံုတေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၎ မဆီးတား မကန္႔ကြက္ႏိုင္ေခ်”
(ဤသို႔ တၿပိဳင္နက္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကေလကုန္၏။)
ဤသို႔လွ်င္ ထိုခဏအတြင္း၌ ထိုလယအတြင္း၌ ထိုမုဟုတ္အတြင္း၌ အကနိ႒ ျဗဟၼာ့ဘံု တိုင္ေအာင္ ေက်ာ္ေစာေသာ အသံသည္ အဆင့္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ တက္ေလ၏။
(၂၆)
ဤ စၾကာ၀ဠာ အေပါင္း ေလာကဓာတ္ တိုက္တေသာင္းသည္လည္း ေအာက္သို႔နိမ့္လ်က္ တသိမ့္သိမ့္ တုန္လွဳပ္ေလ၏။
အထက္သို႔ခုန္တက္၍ တသြက္သြက္ တုန္လွဳပ္ေလ၏။
ေအးယဥ္လႊဲသကဲ့သို႔ ႏႊဲကာ ႏႊဲကာ တုန္လွဳပ္ေလ၏။
(၂၇)
နတ္အေပါင္း ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ တန္ခိုးအလံုးစံုကို သိမ္းၿခံဳလႊမ္းမိုး၍ စၾက၀ဠာ အေပါင္း ေလာကဓာတ္ တိုက္တေသာင္း၌ အတိုင္းမသိ ႏွိဳင္းယွဥ္ဘြယ္မရွိေသာ ၾကီးက်ယ္ မြန္ျမတ္ေသာ ေရာင္လွ်ံထိန္ညီး အလင္းဓာတ္ႀကီးသည္ အဆန္းတၾကယ္ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။
(၂၈)
ထိုအခါ၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀မ္းေျမာက္ႁမြက္ၾကား ဤ ဥဒါန္းေတာ္ အမိန္႔စကားကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူေလ၏။
အို လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ ငါ့ သားေတာ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေကာ႑ညသည္ အသိဉာဏ္ အလင္းေပါက္၍ ေသာတာပန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေလၿပီတကား။
(ဤသို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူေလ၏။)
ဤ ဥဒါန္းစကားေတာ္အားျဖင့္ ရွည္ေသာအသက္ေတာ္ရွိေသာ အရွင္ ေကာ႑ည မေထရ္ ျမတ္ႀကီးအား အညာသိ ေကာ႑ည ဟူ၍သာလွ်င္ ဤ အမည္ထူးသည္ ျဖစ္ေလသတည္း။
(၂၉)
ထို ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပီးေသာအခါ၌ ရွည္ေသာ အသက္ေတာ္ရွိေသာ အရွင္ အညာသိ ေကာ႑ညသည္ ကိုယ္တိုင္ ျမင္အပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသည္ျဖစ္၍
ကိုယ္တိုင္ ဆိုက္ေရာက္အပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသည္ျဖစ္၍
ကိုယ္တိုင္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသည္ျဖစ္၍
ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္အပ္ၿပီးေသာ တရားရွိသည္ျဖစ္၍
ယံုမွားျခင္း၏ တဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ကူးေျမာက္ၿပီးသည္ ျဖစ္၍
သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာယံုမွားျခင္းမွ လြတ္ကင္းသည္ျဖစ္၍
ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကင္းလ်က္ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍
ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္အတြင္း၌ သိျမင္ၿပီးေသာ ဉာဏ္ အစြမ္းအားျဖင့္ သူတပါးတို႔အား ယံုၾကည္အားထားျခင္း မရွိေလေသာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဤသို႔ေသာ စကားကို ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ေလ၏။
“အရွင္ဘုရား - တပည့္ေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါသည္ဘုရား။ ပၪၨင္းအျဖစ္ကို ရလိုပါသည္ဘုရား။” ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ေလ၏။
(၃၀)
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။
“အို ရဟန္း လာေလာ့ ငါဘုရားသည္ တရားေတာ္ျမတ္ကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္ မူအပ္ၿပီ။ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲ၏ ကိစၥတံုး၍ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ျပဳျခင္းငွာ ေကာင္းစြာ ျမတ္ေသာ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္ေလေလာ့”
ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရွည္ေသာ အသက္ေတာ္ရွိေသာ ထို အရွင္ ေကာ႑ညအား ထို ဧဟိဘိကၡဳ - ပၪၨင္း အျဖစ္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေလသတည္း။
ဓမၼစကၠပၸ၀တၱန သုတ္သည္ ၿပီးၿပီ။


Dhammacakkappavattana-sutta

Homage to the exalted the worthy, the fully enlightened the Buddha supreme.

1
At one time, The Bhagava was dwelling in Benares, at the deer park, Isipatana.
Then the Bhagava addressed the group of five Bhikkhus.
2
Those two extremes, Bhikkhus, should not be followed by one who has given up the world.
Which two?
A life given to attractive sense pleasures, low, vulgar of the average folk, ignoble, unprofitable.
And a life given to self-torment, which is suffering, ignoble and unprofitable.
3
Now, Bhikkhus, by avoiding both these extremes, there is a middle course, fully understood by the Tathagata.
Making for vision,
Making for knowledge,
which leads to tranquility,
to higher knowledge,
to ENLIGHTENMENT,
to Nibbana.
And what Bhikkhus, is the middle course fully understood by the Tathagata.
Making for vision,
Making for knowledge,
which leads to tranquility,
to higher knowledge,
to ENLIGHTENMENT,
to Nibbana.
It is, this Noble Eightfold Path itself.
Namely,
Right view,
Right thought,
Right speech,
Right bodily action,
Right livelihood,
Right endeavour,
Right mindfulness,
Right concentration.
This, Bhikkhus, is the middle course fully understood by the Tathagata.
Making for vision,
Making for knowledge,
which leads to tranquility,
to higher knowledge,
to ENLIGHTENMENT,
to Nibbana.
4
And this, Bhikkhus, is the Noble
Truth about suffering,
Birth is suffering,
Old age is suffering,
Illness is suffering,
Death is suffering,
Association with those we do not love is suffering,
Seperation from those we love is suffering,
Not to get what one desires is suffering,
In brief, the five aggregates of clinging are suffering.
5
And this, Bhikkhus, is the Noble
Truth of the uprising of suffering
It is that craving, which is potent for rebirth, is accompanied by pleasure and lust, seeking satisfaction, now here, now there.
Namely,
The craving for sensual pleasures,
The craving for existence,
The craving for non-existence.
6
And this, Bhikkhus, is the Noble
Truth of the cessation of suffering.
It is the utter fading away and cessation of that very craving,
The giving it up,
The abandoning it,
The release from it,
The detachment from it.
7
And this, Bhikkhus, is the Noble
Truth of the course leading to the cessation of suffering.
It is the Noble Eightfold Path.
Namely,
Right view,
Right thought,
Right speech,
Right bodily action,
Right livelihood,
Right endeavour,
Right mindfulness,
Right concentration.
8
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF SUFFERING.”
9
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, THE NOBLE TRUTH OF SUFFERING MUST BE COMPLETELY KNOWN.”
10
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF SUFFERING HAS BEEN COMPLETELY KNOWN.”
11
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING.”
12
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING MUST BE GIVEN UP.”
13
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING HAS BEEN GIVEN UP.”
14
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING.”
15
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING MUST BE REALISED.”
16
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING HAS BEEN REALISED.”
17

Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF SUFFERING.”
18
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF SUFFERING MUST BE DEVELOPED.”
19
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
by me,
Vision arose,
Knowledge arose,
Wisdom arose,
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF SUFFERING HAS BEEN DEVELOPED.”
20
And so long, Bhikkhus, the Vision of Knowledge of these Four Noble Truths with the three sections and twelve modes as they really are, was not well purified by me, So long was I, Bhikkhus, could not admit that “I was a perfect Buddha who had attained the full supreme ENLIGHTENMENT, in the midst of the world with its Devas, with its Maras, with its Brahmas, with its Recluses and Brahmas, its creatures with Devas and Men.”
21
But when, Bhikkhus, the Vision of knowledge of these Four Noble Truths, with the three sections and twelve modes, as they really are, was well purified by me. Then, Bhikkhus, I could admit that “I was a perfect Buddha who had attained the full supreme ENLIGHTENMENT, in the midst of the world with its Devas, with its Maras, with its Brahmas, with its Recluses and Brahmans, its creatures with Devas and Men.”
22
Moreover, the Vision of knowledge arose to me, “Unshakable is freedom for me, this is the last birth, now there is no rebirth.”
23
This is what the Bhagava had said, and the group of five Bhikkhus were delighted and rejoiced at what the Bhagava had said.
24
Further-more, while this explanation was being uttered, Vision of the Dhamma, dustless, stainless arose to the Venerable Kondanna.
That,
“Whatever has the nature of uprising all that has the nature of cessation.”
25
And when the Bhagava had proclaimed the discourse on the turning of the Wheel of Dhamma, The Earth Devas raised the shout.
“The supreme Dhamma wheel proclaimed by the Bhagava in Benares at the deerpark, Isipatana cannot be contradicted by a recluse, or Brahman or Deva or by Mara or by Brahma or by anyone in the world.”
Having heard the shout of the Earth Devas, The Devas of the Four Great Kings shouted
together, “….. ….. ….. ….. ….. ….. .”
Tavatimsa Devas ….. ….. “….. …..”.
Yama Devas ….. ….. ….. ….. “….. …..”.
Tusita Devas ….. ….. ….. “….. …..”.
Nimanarati Devas ….. ….. “….. …..”.
Paranimitavasavati Devas ….. “…..”.
Baramakarika Devas shouted together,
“The supreme Dhamma wheel proclaimed by the Bhagava in Benares at the deerpark, Isipatana, cannot be contradicted by a recluse, or Brahman or Deva or by Mara or by Brahma or by anyone in the world.”
Thus, in that moment, in that second, in that instant the shout reached as far as the Brahma-world.
26
And the Ten Thousand-Fold World-system trembled, quaked and quaked again, shook violently to and fro.
27
And an immeasurable and mighty radiance appeared in the world, surpassing the Devas own glory.
28
Then the Bhagava uttered this solemn utterance
“Indeed, Kondanna has understood,
Indeed, Kondanna has understood.”
Thus, it was that Annasi Kondanna became the name of Venerable Annasi Kondanna.
29
Then, The Venerable Annasi Kondanna,
Having seen Dhamma,
Attained Dhamma,
Known Dhamma,
Plunged into Dhamma,
Having crossed over doubt,
Having put away uncertaintity,
Having attained confidence,
Without depending on others in the Teacher’s religion, spoke to the Bhagava,
“May I, Bhante, get to leave the world in the presence of the Bhagava, May I get the ordination?”
30
And the Bhagava said,
“Come, Bhikkhu, The Dhamma has been well expounded, Practice the holy life rightly, For making an end of suffering.”
So this came to be the ordination of the long lived Venerable Kondanna.

အပူၿပီးရင္ အၿပီးပူေနမယ္

အခ်စ္ဆိုတာ
အပူေလာင္ဆံုး အႏွိဳင္းမဲ့မီးလို႔
ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ၊
ပုထုဇဥ္နယ္ပယ္မွာေတာ့
အခ်စ္ဟာ ဟင္းတိုင္းမွာပါတဲ့ ဆားလို
မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
င႐ုတ္သီးထဲကပိုးဟာ
အပူကို လံုး၀မေၾကာက္ေတာ့သလို
အပူႀကိဳက္လြန္းလို႔ အပူၿပီးေနတဲ့
ပုထုဇဥ္အမ်ားစုဟာလည္း
အခ်စ္ကို ပူေလာင္တယ္လို႔ေတာင္
မထင္ၾကေတာ့ပါဘူး။
ပိုးဖလံမ်ိဳးမို႔မီးတိုးေနတာပါလို႔
ဆင္ေျခေပးေနျပန္ေတာ့လည္း
ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ဦးမွာတဲ့လဲ။
မရွိမျဖစ္ဆားဆိုေပမယ့္
ေသြးတိုးေရာဂါရွိတဲ့သူကေတာ့
ဆားကို မေရွာင္မျဖစ္
ေရွာင္ဖို႔လိုအပ္သလို
အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့
သမထ၊ ၀ိပႆနာ
တရားခ်မ္းသာကို
ခံစားခ်င္တဲ့သူဟာလည္း
အခ်စ္ကိုေ၀းေ၀းေရွာင္ဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။
တရားအလုပ္ခြင္မွာေတာ့
အခ်စ္ကို
ကာမစၧႏၵနီ၀ရဏ လို႔ေခၚပါတယ္။
သူက တိုးပြားေအာင္လုပ္ရမယ့္အရာ
မဟုတ္ပါဘူး။
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ပယ္ရမယ့္အရာပါ။

Friday, March 6, 2009

ေဒါသတကယ္ပ်က္ေလမွ ေလာကအလယ္ မ်က္ရည္မက်ေတာ့မွာပါ

ေဒါသကိေလသာကို
အႂကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္ႏိုင္လို႔
ကိုယ့္ရဲ႕ႏွလံုးသားဟာ
ေဒါသကင္းတဲ့ ႏွလံုးသား
ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့
၀မ္းနည္းစရာနဲ႔ပဲႀကံဳႀကံဳ၊
၀မ္းသာစရာနဲ႔ပဲႀကံဳႀကံဳ
ငိုခ်င္စိတ္ မရွိေတာ့ပါဘူး။
မငိုတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ဟာ
ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ
မ်က္ရည္မက်ေတာ့ပါဘူး။
၀ိပႆနာအလုပ္ကို
အခ်ိန္ဆက္ႏိုင္သမွ်ဆက္ေအာင္
အၿမဲမျပတ္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမယ္ဆိုရင္
ပုထုဇဥ္ဘ၀နဲ႔
ရွိေနေသးတယ္ပဲထားဦး၊
၀ိပႆနာရဲ႕ တန္ခိုးေၾကာင့္
စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ေနတဲ့အတြက္
၀မ္းသာစရာနဲ႔ပဲႀကံဳႀကံဳ၊
၀မ္းနည္းစရာနဲ႔ပဲႀကံဳႀကံဳ၊
အလြယ္တကူနဲ႔
မ်က္ရည္မက်ေတာ့ပါဘူး။
အေကာင္းအဆိုး ေလာကဓံအားလံုးကို
အၿပံဳးမပ်က္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသြားပါတယ္။

Thursday, March 5, 2009

အေပ်ာ္နဲ႔ ငိုတာလည္း မေတာ္မတည့္ အပိုပါပဲ

အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ငိုတာမ်ိဳး၊
၀မ္းသာလံုးဆို႔ၿပီး
ငိုတာမ်ိဳးကလည္း
အေပၚယံၾကည့္လိုက္ရင္
ပီတိေၾကာင့္ ငိုတယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္
တကယ့္ အတြင္းသဘာ၀
အစစ္အမွန္ကေတာ့
သိမ္ေမြ႔တဲ့ ေဒါသေၾကာင့္
ငိုေနတာပါ။
မငိုခင္မွာ ေပ်ာ္တဲ့စိတ္၊
၀မ္းသာတဲ့စိတ္
ျဖစ္ေနခဲ့တာ မွန္ေပမယ့္
ေပ်ာ္လို႔၊ ၀မ္းသာလို႔
မ်က္ရည္ေတြက်ၿပီး
ငိုလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့
အေပ်ာ္ဒဏ္၊ ၀မ္းသာမႈဒဏ္ကို
မခံမရပ္ႏိုင္တဲ့၊
ခံႏိုင္ရည္မရွိတဲ့၊
မခံစားႏိုင္တဲ့
ေဒါသအႏုစားေလး
စိတ္အစဥ္မွာ လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။
အေပ်ာ္ဒဏ္၊ ၀မ္းသာမႈဒဏ္ရဲ႕
ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈခံလိုက္ရလို႔
မသက္မသာျဖစ္သြားတဲ့ စိတ္ကေလး၊
သိမ္ေမြ႔စြာ
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားသြားတဲ့
စိတ္ကေလး ဆိုပါေတာ့။

Wednesday, March 4, 2009

အေတြးေကာင္းရရင္ ေဆးေပါင္းခလိမ့္မယ္

ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့
ကိေလသာအညစ္အေၾကးေတြနဲ႔
ညစ္ႏြမ္းပူေလာင္ေနတဲ့မ်က္ရည္ဟာ
ေဆးဖက္မ၀င္တဲ့မ်က္ရည္၊
ေဆးေပါင္းမခတဲ့မ်က္ရည္ျဖစ္ပါတယ္။
တရားဓမၼနဲ႔ ယွဥ္တဲ့
ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္မႈ
ပီတိေသာမနႆေတြနဲ႔
သန္႔စင္ေအးျမေနတဲ့မ်က္ရည္ကေတာ့
ေဆးဖက္၀င္တဲ့မ်က္ရည္၊
ေဆးေပါင္းခတဲ့မ်က္ရည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေတြးေကာင္းမရရင္ ေဘးေပါင္းခလိမ့္မယ္

ကိေလသာအေျခခံတဲ့
မ်က္ရည္မွန္သမွ်
၀မ္းနည္းလို႔ပဲက်က်၊
၀မ္းသာလို႔ပဲက်က်၊
ေဘးေပါင္းခတဲ့မ်က္ရည္ပါပဲ။
စိတ္ညစ္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔
ႀကံဳေတြ႔ရလို႔
၀မ္းနည္းၿပီးက်တဲ့မ်က္ရည္မွ
ေဘးေပါင္းခတာ မဟုတ္ပါဘူး။
စိတ္ခ်မ္းသာစရာ၊
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔
ႀကံဳေတြ႔ရလို႔
၀မ္းသာၿပီးက်တဲ့မ်က္ရည္ဟာလည္း
ေဘးေပါင္းခပါတယ္။
ဘယ္လိုသံေယာဇဥ္မ်ိဳးေၾကာင့္ပဲ
မ်က္ရည္က်က်၊
၀မ္းနည္းတဲ့ ကိေလသာ၊
၀မ္းသာတဲ့ကိေလသာ၊
ကိေလသာကို
အေျခခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္
ေဘးေပါင္းခတဲ့မ်က္ရည္ေတြခ်ည္းပါပဲ။
တျခားျပင္ပေဘးေတြ
ဘာမွမေတြ႔ရေသးဘူးပဲ ထားပါဦး၊
စိတ္ပူေလာင္တဲ့ေဘး၊
စိတ္ရွဳပ္ေထြးတဲ့ေဘး၊
စိတ္မတည္မၿငိမ္ေယာက္ယက္ခတ္တဲ့ေဘး၊
စိတ္လွဳပ္ရွားတဲ့ေဘးကေတာ့
အတြင္းေဘးအျဖစ္နဲ႔
ေသခ်ာေပါက္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ရမွာပါ။

Tuesday, March 3, 2009

မွ်ေ၀ပါတယ္

http://majjhimagonyi.info/(အရွင္ေကာ၀ိဒ-မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္)
http://www.paauktawya.org/ (ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္)
http://www.phyusayadaw.com/ (ျဖဴးဆရာေတာ္)
http://www.theravada-3p.org/ (ဆရာဦးျမင့္လြင္-သန္႔တည္ပြား)
http://www.mogokinsightny.org/ (မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)
http://realenlightenment.org/ (အရွင္ဥတၱမသာရ)
http://www.lknt.org/ (အရွင္ေလာကနာထ)
http://lknt115.blogspot.com/ (အရွင္ေလာကနာထ)
http://kathitwinemyanmar.blogspot.com/ (ကသစ္၀ိုင္၀ိပႆနာ ဓမၼရိပ္သာ)
http://www.dhammaduta.co.cc/ (အရွင္ေဆကိႏၵ-ဓမၼဒူတ)

Monday, March 2, 2009

သီလရွင္ဖို႔ သီလရွင္ပဲ၀တ္ခ်င္တယ္

မိမိက သီလရွင္၀တ္ခ်င္တယ္၊
မိဘေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြက
ခြင့္မျပဳဘူး။
အတင္းအဓမၼ တားၾကတယ္၊
ဆီးၾကတယ္၊ ပိတ္ပင္ၾကတယ္။
သီလရွင္၀တ္ခ်င္တာ
မ၀တ္ရလို႔ဆိုၿပီးေတာ့
မ်က္ရည္က်ရတယ္၊ ငိုရတယ္။
အဲဒီလို သီလရွင္၀တ္ခ်င္ပါလ်က္
၀တ္ခြင့္မရလို႔
က်တဲ့မ်က္ရည္ဟာလည္းပဲ
ေသ၀ိတဗၺမ်က္ရည္၊
မွီ၀ဲထိုက္တဲ့မ်က္ရည္၊
တန္ဖိုးရွိတဲ့မ်က္ရည္ပါပဲ။
ဒီမ်က္ရည္ေၾကာင့္
သီလရွင္၀တ္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
မ၀တ္ျဖစ္ေတာင္မွ
၀တ္ခ်င္တဲ့ဓာတ္ေတာ့
အခိုင္အမာ ကိန္း၀ပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ခ်ိဳးေရမက တိုးေ၀က်တဲ့ ငါ့မ်က္ရည္

လူတိုင္းလူတိုင္း
ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း
ေရခ်ိဳးၾကတယ္။
မိမိခ်ိဳးေနတဲ့ ေရကန္ထဲက
ေရကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့
ေၾသာ္... သံသရာတစ္ေလွ်ာက္
ငါက်ခဲ့ရတဲ့
မ်က္ရည္ေတြဟာ
ဒီေရကန္ထဲမွာရွိတဲ့
ေရေတြထက္
အဆေပါင္းမ်ားစြာ
မႏွိဳင္းယွဥ္သာေအာင္
မ်ားျပားလွပါလား။
အဲဒီလို ဆင္ျခင္လိုက္မယ္ဆိုရင္
သံေ၀ဂဉာဏ္ေတြ
အားေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။

လိုတာမရရင္လည္း ငိုရွာၾကတာပါပဲ

ပိေယဟိ ၀ိပၸေယာဂမ်က္ရည္ဆိုတာက
မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးတဲ့
သက္ရွိသက္မဲ့
ပုဂၢိဳလ္သတၲ၀ါ အရာ၀တၳဳေတြနဲ႔
ခြဲခြာေကြကြင္းရျခင္းေၾကာင့္
က်ရတဲ့မ်က္ရည္ပါပဲ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့
ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တာ
မပိုင္ဆိုင္ရလို႔
က်ရတဲ့မ်က္ရည္၊
လိုခ်င္တာ မရလို႔
က်ရတဲ့မ်က္ရည္၊
ျဖစ္ခ်င္တာ မျဖစ္ရလို႔
က်ရတဲ့မ်က္ရည္၊
အဲဒီ မ်က္ရည္ကို
ပိေယဟိ၀ိပၸေယာဂမ်က္ရည္လို႔
ေခၚပါတယ္။

ကုသိုလ္အသက္ရွည္ရဖို႔ အခုလိုမ်က္ရည္က်တာပါ

မိမိက်လိုက္တဲ့မ်က္ရည္ေၾကာင့္
အကုသိုလ္တရားေတြ
ဆုတ္ယုတ္သြားတယ္
ကုသိုလ္တရားေတြ
တိုးပြားလာတယ္
ကိေလသာအပူေတြ
ၿငိမ္းေအးသြားတယ္ဆိုရင္
အဲဒီမ်က္ရည္မ်ိဳးဟာ
က်သင့္က်ထိုက္တဲ့မ်က္ရည္
ေဆးေပါင္းခတဲ့မ်က္ရည္ပါပဲ။

Thursday, February 19, 2009

မိဂဒါ၀ုန္

တည္ေနရာ
မိဂဒါ၀ုန္ ဟူသည္မွာ မိဂဒါယ = မိဂ = သမင္၊ ဒါယ = ေတာ = သမင္တုိ႔ကုိ ေဘးမဲ့ ေပးရာေတာ ျဖစ္သည္။ ၀န = ေတာ ကုိ ျမန္မာ စကား ေျပာင္းလဲေသာအခါ ၀ုန္ ျဖစ္လာသည္။ မိဂဒါယ၀န မွ မိဂဒါ၀ုန္ ျဖစ္လာသည္ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။

မိဂဒါ၀ုန္သည္ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕မွ (၆)မုိင္ ခန္႔ကြာေ၀းသည္။ ဥတၱရ ပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ အတြင္း၌ တည္ရွိသည္။ လုမၺိနီႏွင့္ (၃၁၂) ကီလုိမီတာ၊ သာ၀တၳိျပည္ႏွင့္ (၃၃) ကီလုိမီတာ ကြာေ၀းသည္။ ဂဂၤါျမစ္ကမ္း၌ တည္ရွိ၍ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ မ်ားအတြက္ အထြတ္အျမတ္ ထားရာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘုရားဖူးလမ္းညႊန္
ကလကတၱားမွ ဗာရာဏသီ သုိ႔ ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ တုိ႔ျဖင့္ တုိက္ရုိက္သြားႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ပတၱနားႏွင့္ ဂယာၿမိဳ႕ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကား၊ ရထားတုိ႔ျဖင့္ သြားႏုိင္သည္။ ဗာရာဏသီကုိ ဗဟုိထား၍ အေရွ႕ဘက္ရွိ ဗုဒၶဂယာ၊ ရာဇၿဂိဟ္၊ နာလႏၵ ႏွင့္ ပတၱနားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ သြားႏုိင္သည္။ တဖန္ အေနာက္ဘက္ ကုသိနာရံု၊ သာ၀တၳိ၊ လုမၺနီ ဌာနမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္သည္။

မိဂဒါ၀ုန္သမုိင္း
မိဂဒါ၀ုန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ပထမ ၀ါကပ္ေတာ္မူသည္။ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးတုိ႔ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူၾကသည္။ ယသသူေဌးသားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း (၅၄)ဦးတုိ႔ ပထမ၀ါတြင္းမွာပင္ ရဟႏၱာ (၆၀)ျဖစ္၍ ၀ါကၽြတ္ေသာအခါ ေလးနယ္ေလးရပ္ သို႔ သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအတြင္း မိဂဒါ၀ုန္သည္ ဗုဒၶ၀ါဒဆုိင္ရာ အသိပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အႏုပညာ တုိ႔ေအာင္ျမင္ရွင္သန္သည့္ ဗဟုိဌာန တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔ တုိးတက္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တရုတ္ရဟန္းေတာ္ ဟူရင္ဆန္ လက္ထက္တြင္ မိဂဒါ၀ုန္၌ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ရဟန္းသံဃာ (၁၅၀၀) ခန္႔ရွိသည္။ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆုိင္ရာ စံုစမ္း ေလ့လာမႈမ်ားအရ မိဂဒါ၀ုန္တြင္ ေမာရိယ ေခတ္မွသည္ ေအဒီ ၁၂ ရာစု၏ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္၀က္အထိ ဗုဒၶ၀ါဒဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ အာေသာကမင္း တရားႀကီးေခတ္၌ မိဂဒါ၀ုန္သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ ျဖန္႔ခ်ိရာ ဗဟုိဌာန တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ ။

ဘာသာျခားမ်ား တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးျခင္း

ေအဒီ ၁၁၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မာမြတ္ဂုိရီ ၏ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ကြတ္ဘြတ္ဒိန္ သည္ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္၍ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားကုိ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည္။ အာေသာက ေက်ာက္စာတုိင္ႀကီးကုိ ခ်ိဳးဖဲ့၍ ေျမမွာျမႇဳပ္ႏွံလုိက္ၾကသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ ေက်ာက္စာတုိင္၏ ေခါင္းပိုင္းသည္ မပ်က္မစီး ေျမျမႇဳပ္ေနသျဖင့္ ယခုအခါ ျပတုိက္အတြင္း၌ ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဟန္းေတာ္ အမ်ားစု အသတ္ခံၾကရ၍ အခ်ိဳ႔မွာ တိဗက္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားၾကရသည္။ ဤတြင္ မိဂဒါ၀ုန္ သမုိင္းအခန္းက႑ ကားၿပီးဆံုးခဲ့ေလသည္။

ဗုဒၶသာသနာ ျပန္လည္ထြန္းကားလာျခင္း

၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အနာဂါရိကဓမၼပါလ မိဂဒါ၀ုန္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ အခါ ဤေဒသမွာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ဖုံုးအုပ္လ်က္ ၀က္ေမြးသူမ်ား၏ ၀က္ထိန္းေက်ာင္းရာ စားက်က္ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလ သည္ ထုိေျမကြက္ကုိ ၀ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သူ၏ မိခင္ႀကီး မလိႅကာ ေဟ၀ါဗိကာ ရေနမာလေတနိ ၏အလွဴေငြျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ဒုတိယေျမကြက္ကုိမူ ကြယ္လြန္သူ ဘိန္ဂရာဇာ၏ အလွဴေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူသည္။ မိဂဒါ၀ုန္ကုိ ကမၻာက အာရံုစိုက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမွာ ဤ အနာဂါရိကဓမၼပါလ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မဟာေဗာဓိ အသင္းႀကီး တည္ေထာင္၍ အိႏိၵယျပည္၌ ဗုဒၶသာသနာ ေရာင္၀ါအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၈၀၀)ေက်ာ္ တိမ္ျမႇဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာခဲ့ ေလသည္။

ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီေခတ္

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီအစုိးရသည္ အိႏၵိယျပည္ ၏ အတိတ္သမုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ ဗုဒၶ၏ယဥ္ေက်းမႈသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စာဌာန ဖြင့္လွစ္ၿပီး ရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ့သ္ည။ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကာနယ္လ္မက္ကင္ဇီက ဤေဒသကုိ တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ ၁၈၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆာအလက္ဇႏၵာ ကာနယ္လ္ဟန္ က စနစ္တက် တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ ၁၈၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမဂ်ာ ဘိတုိးက ဆက္လက္ တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ မူလဂႏၶကုဋိ၀ိဟာရ ကုိ ယူပီ ဘုရင္ခံ ဆာဟာကုတ္ ဘတၱဂလာ က ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အုတ္ျမစ္ခ် ေဆာက္လုပ္ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည္။

ပဥၥ၀ဂၢီ (၅)ဦးအား တရားဦးေဟာၿပီ

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဗုဒၶဂယာတြင္ ေဗာဓိဥာဏ္ကုိ ရရွိၿပီးေနာက္ ဆရာေဟာင္း ေတာ္စပ္သူ အာဠရကာလာမ ႏွင့္ ဥဒကရာမပုတၱ တုိ႔ကုိ တရားဦး ေဟာရန္ ရွာေဖြသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ကြယ္လြန္သြားႏွင့္ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိ၏ အေဖာ္မိတ္ေဆြေဟာင္း ပဥၥ၀ဂၢီ (၅)ဦးကုိ ရွာေဖြသည္။ မိဂဒါ၀ုန္၌ ရွိေၾကာင္း သိရွိသျဖင့္ မိဂဒါ၀ုန္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူသည္။ ပထမတြင္ ပဥၥ၀ဂၢီ(၅)ဦး တို႔က ျမတ္ဗုဒၶ ျမြတ္ဟေတာ္မူသည့္အတုိင္း ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေဗာဓိဥာဏ္ကုိ အမွန္တကယ္ရၿပီး သူျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရန္ ျငင္းဆုိသည္။ ထုိအခါ ျမတ္ဗုဒၶက ယခင္က ငါသည္ သင္တုိ႔အား ဤသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ဖူး သလား ဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ၄င္းတို႔က မေျပာၾကားဖူးပါေၾကာင္း ၀န္ခံၾကၿပီး တရားကုိ နာယူရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဓမၼစကၠပ၀တၱနတရား စၾကၤာကုိ လည္ေစျခင္း ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကုိ ပထမဆံုး တရားဦး အျဖစ္ ေဟာၾကား ေတာ္မူေလသည္။

မိဂဒါ၀ုန္၌ ေဟာၾကားေသာ သုတၱန္တရားေတာ္မ်ား

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပထမ၀ါကုိ မိဂဒါ၀ုန္တြင္ ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ မိဂဒါ၀ုန္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခ့ဲၿပီး ေအာက္ပါ သုတၱန္ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္
 • ဓမၼစၾကာသုတ္ (မဇၥ်ိမနိကာယ္)
 • အနတၱလကၡဏသုတ္ (မဇၥ်ိမနိကာယ္)
 • ပဥၥသုတ္ (သံယုတၱနိကာယ္)
 • ပါသသုတ္ (သံယုတၱနိကာယ္)
 • ဓမၼဒိႏၷသုတ္ (သံယုတၱနိကာယ္)
 • အာဒိတၱပရိယာယသုတ္(မဇၥ်ိမနိကာယ္)
 • သစၥ၀ိဘဂၤသုတ္ (မဇၥ်ိမနိကာယ္)
 • ရထကာရသုတ္ (အဂုၤတၱရနိကာယ္)
 • ဒုတိယသမယသုတ္ (အဂုၤတၱရနိကာယ္)
 • ကဋဳ၀ိယသုတ္ (အဂုၤတၱရနိကာယ္)
 • ေမတၱယ်ပဥႇာ (ပါရယေဏ၀ဂ္)
 • သေစတနသုတ္
 • ေမေဇၥ်သုတ္
 • ဟတၳိသာရိပုတၱသုတ္
 • ပထမမာရပါသသုတ္
စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။

ဓမၼ၀ီရဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁၄)၊ အမွတ္(၅)၊ (၁၃-၂-၂၀၀၉) မွ ျမတ္ေ၀(ေရႊျပည္သာ) ၏ မိဂဒါ၀ုန္

Wednesday, February 18, 2009

သိၾကားသာသနာဆုိသည္မွာ

သိၾကား သာသနာ ဟူေသာစကားမွာ သိၾကားမင္း၏ အဆံုးအမကုိ ဆုိလုိေသာ စကားမဟုတ္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ခိုင္းေစ ေတာ္မူခ်က္အရ သိၾကားမင္း ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ ဗုဒၶသာသနာကုိ ဆုိေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။ သိၾကားမင္း ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ သာသနာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိၾကားသာသနာဟု ေခၚဆုိေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတံဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ေလာကကုိ ႐ွဳၾကည့္ေတာ္မူရာ

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သာသနာ့ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ေလာကကုိ ႐ႈၾကည့္လတ္ေသာ္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းတြင္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားလာမည့္ သမၸတၱိဂုဏ္ကုိ ျမင္ေတာ္မူ၍ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ ရွင္မဟိႏၵ သာသနာျပဳအံ့ေသာ အေၾကာင္းကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ သင္ သိၾကားမင္းသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ ရွင္မဟိႏၵ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသို႔သြား၍ သာသနာျပဳေသာအခါ၌ အေပါင္းအေဖာ္ အကူအညီ ျဖစ္ပါေလေလာ့ဟု ေစခိုင္း ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

သိၾကားမင္းကာ "ေကာင္းပါၿပီ အရွင္ျမတ္ဘုရား" ဟု ၀န္ခံစကား ေလွ်ာက္ထား၍ ရွင္မဟိႏၵ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ သာသနာျပဳေသာအခါ အကူအညီ အေဖာ္သဟဲ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ၀ိနယပိဋကတ္၊ အ႒ကထာ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သာသနာေရးကိစၥမွန္သမွ် သိၾကားမင္းေစာင့္ေရွာက္ရစ္ရန္

ဤအ႒ကထာ၌ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အရွင္မဟိႏၵ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ သာသနာျပဳေရး အတြက္သာ သိၾကားမင္းအား ေစခုိင္းေတာ္မူပံုကုိ ျပေသာ္လည္း ဤကိစၥတစ္ခုသာမက ေနာင္ ငါဘုရား မရွိသည့္ေနာက္ သာသနာေရး ကိစၥမွန္သမွ် သင္သိၾကားမင္း ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီရစ္ပါေလ ဟု မွာၾကားျခင္း ကိစၥၿပီး၏။

ထုိသုိ႔ ေစခုိင္းေတာ္မူေသာအခါ သာဓုဘေႏၱ အာမဘေႏၱ စသည္ျဖင့္ သိၾကားမင္း၏ ၀န္ခံခ်က္ ထုိ အ႒ကထာ၌ မပါရွိေသာ္လည္း

တဒါသေကၠည ေဒ၀ါမိႏၵာ၊ မဟိႏၵေတၳရံ ဥပသကၤမိတြာ၊ ဧတဒေ၀ါစ-
 • ကာလကၤေတာဘေႏၱ၊ မုဋသိ၀ရာဇာ၊ ဣဒါနိေဒ၀ါနံပိယတိႆ၊ မဟာရာဇာ ရဇၨံကာေရတိ။
 • သမၼာ သမၺဳေဒၶနစ တုေမွ ဗ်ာကတာ၊ အနာကေတ မဟိေႏၵာနာမ ဘိကၡဳ၊ တဗၺပဏၰိဒီပံ ပသာေဒႆတီတိ။
(၀ိနယ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ)

ဤအ႒ကထာလာ စကားကုိ ေထာက္၍ ျမတ္စြာဘုရား ခုိင္းေစေတာ္မူေသာ ခဏပင္ သိၾကားမင္းသည္ အာမ၀န္တာ ခံခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူရာ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ေစခုိင္းေတာ္မူခ်က္ အတုိင္း ရွင္မဟိႏၵ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ သာသနာျပဳ ေသာအခါ သိၾကားမင္း အကူအညီေပးျခင္းကုိ ေထာက္ဆ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေစခုိင္းေတာ္မူခ်ိန္တြင္ အာမဘေႏၱ၀န္ခံ စကား ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဟု မွန္းဆ၍ သိႏုိင္ေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အမၺ႒လုင္

ထုိ႔ျပင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ႏွင့္ အမၺ႒လုင္ တုိ႔၏ ဇာတ္ႏွင့္စပ္၍ စကား အေျခအတင္ ေျပာဆုိ မိန္႔ၾကားရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားက အမၺ႒လုင္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ပင္ ေမးေသာအခါ အမၺ႒လုင္သည္ ေပတိေပကပ္ မေျဖၾကားဘဲ ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိၾကားမင္းသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူး ေလသည္။

"ဘ၀ဂါ ဓမၼံ ေဒေသထ"

 • "ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ အရွင္ျမတ္ဘုရားတို႔သည္ တရားဓမၼကုိ ေဟာၾကား ေတာ္မူ ၾကပါကုန္ေလ ... "
"တံုမွာကံ အာဏာယ၊ အ၀တၱမာေနမယံ ၀တၱာေပႆာမ"
 • အရွင္ျမတ္ဘုရားတုိ႔၏ အာဏာေတာ္ျဖင့္ အမၺ႒ မလုိက္နာသည္ရွိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤ အမၺ႒ကို လုိက္နာေစပါကုန္အံ့ ...

"တုမာကံ ဓမၼစကၠံ ေဟာတု၊ အမွာကံ အာဏာစကၠႏၱိ ပဋိညံ အကာသိ"
 • အရွင္ျမတ္ဘုရား တုိ႔ဘက္က ဓမၼစက္ ျဖစ္ပါေစ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အာဏာစက္ ျဖစ္ပါေစမည္ ဟု ပဋိညာဥ္ ၀န္ခံခ်က္ ျပဳခဲ့ေလၿပီ။
(သီလကၡန္၊ အ႒ကထာ ၂၃၁)

သာသနာေတာ္ အႏွစ္ ၅၀၀၀ ကာလပတ္လံုး

တပည့္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အာဏာစက္ ျဖစ္ပါေစမည္ဟု သိၾကားမင္း၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ ပရိနိဗၺာန္ စံၿပီးသည့္ေနာက္ အႏွစ္ ၅၀၀၀ ကာလပတ္လံုး တပည့္ေတာ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ တုိ႔အား ကူညီပါမည္။ အေဖာ္သဟဲ ျဖစ္ေစပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထားျခင္း ေပတည္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ တာ၀န္ေပး ေစခုိင္း ေတာ္မူခ်က္အရ သိၾကားမင္း အာမဘေႏၱ၀န္ခံတာ၊ သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေၾကာင္း ခုိင္မာစြာ မွတ္ယူၾကရာ၏။ ထုိသုိ႔ နတ္တုိ႔ သနင္း သိၾကားမင္း ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သာသနာကုိ ရည္ညႊန္း၍ လူတုိ႔ ေ၀ါဟာရ သိၾကားသာသနာဟု ေျပာဆုိေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသတည္။

"ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ၾကာတည္ပါေစေသာ၀္ .. .."

ဓမၼ၀ီရဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁၄)၊ အမွတ္(၅)၊ (၁၃-၂-၂၀၀၉) မွ ခင္ေမာင္မိုး(ေတာင္ႀကီး) ၏ သိၾကားသာသနာဆုိသည္မွာ

Monday, February 16, 2009

စူဠာမဏိဘုရား


စူဠာမဏိ ဘုရားသည္ ကြမ္းေတာင္ေပါက္ လုိဏ္ႏွစ္ဆင့္ဂူဘုရားျဖစ္ၿပီး ေအဒီ ၁၁၈၃ တြင္ နရပတိစည္သူမင္း (ေအဒီ ၁၁၇၄-၁၂၁၁) တည္ခဲ့သည္။

စူဠာမဏိ ဘုရားဘဲြ႕ေတာ္မွာ (စူဠ-ေသွ်ာင္ထံုး၊ မုနိ-ဘုရား) ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ဘုရားအတြင္းရွိ ခရစ္ ၁၅ ရာစုက ေရးထုိးထားသည့္ မင္စာတြင္ ဘုရားဘဲြ႕ေတာ္ကုိ "ေဇာတမဏိ၊ ပတၱျမား ေရာင္လ်ံ " ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။

စူဠာမဏိ ဘုရားေက်ာက္စာအရ နရပတိ စည္သူမင္းသည္ ၂၀ ေအာက္တုိဘာ ၁၁၈၃ တြင္ ပုဂံအေရွ႕ဘက္ ေျခာက္မုိင္ အကြာ တုရင္းေတာင္သုိ႔ ထြက္ခြာစဥ္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ကုိ ျမင္မိသည္။ နရပတိ စည္သူမင္းက မွဴးမတ္တုိ႔အား "ထုိ ေတာက္ပေသာ အရာသည္ မီးေလာ " ဟုေမးျမန္းရာ မွဴးမတ္တုိ႔က "မီး" ဟု ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္။ နရပတိ စည္သူမ်ားသည္ တုရင္းေတာင္မွ အျပန္တြင္ ထုိေတာက္ပေသာ အရာေပၚ ထြက္ေနသည့္ ေနရာကို ျမတ္စြာတကား ဟုဆုိ၍ ဂူတည္ေဆာက္ရန္ အရာနင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိေနရာတြင္ လုိဏ္ႏွစ္ဆင့္ ဂူဘုရား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ နရပတိ စည္သူမ်ားႀကီးသည္ စူဠာမဏိ ဘုရား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ေသာအခါ ေရစက္သြန္း အမွ်ေ၀ခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္ အႏွစ္ ၅၀၀၀ တည္တံ့ရန္ ရည္ရြယ္၍ လယ္ယာေျမမ်ားလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ စူဠာမဏိ ဘုရားတြင္ နံရံေဆး ပန္းခ်ီမ်ား၊ အဂၤေတ ပန္းလက္ရာမ်ား၊ စဥ့္ကြင္းမ်ားကုိ ေလ့လာနိုင္သည္။

စူဠာမဏိ ဘုရားတြင္ ပုဂံေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္ ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ရာ နံရံပန္းခ်ီမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ဂူဘုရား ေျမညီထပ္ အလယ္မ႑ိဳင္ ပတ္လည္ စၾကၤေပါင္းကူး မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ အ၀ါရင့္ ႏွင့္ အနက္ေရာင္ ေဆးတုိ႔ျဖင့္ ေရးဆဲြထားသည့္ ပုဂံေခတ္လက္ရာ ျခဴးပန္း ျခဴးႏြယ္ ႏွင့္ ကႏုတ္ပန္းမ်ား ရွိသည္။ ေျမညီထပ္ ဗုဒၶရုပ္ပြား ဆင္းတုႀကီး မ်ား၏ ေဘးႏွင့္ စၾကၤနံရံတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ရာနံရံျပည့္ ေရးဆဲြထားသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားပံု၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၀ါဆုိစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားပံု၊ ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ၏တပည့္ သာ၀က (၈၀) တုိ႔၏ ပံုမ်ားရွိသည္။ ဂူဘုရား အတြင္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ေရးမွတ္ခဲ့ေသာ နံရံကမၸည္း စားမ်ားရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ သသၤကရုိက္ဘာသာ၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေရွးျမန္မာ အကၡရာ တုိ႔ျဖင့္ ေရးထုိးထားသည္။

ဂူဘုရား၏ အျပင္ပတ္လည္တြင္ အဂၤေတပန္းေတာ့ လက္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ တုိင္ဖံုးပန္းမ်ား၊ ဘီလူး ပန္းဆဲြမ်ား၊ ကႏုတ္ပန္းမ်ား၊ ပုလဲလံုးမ်ား၊ ရာမလက္ညိႇဳးႏွင့္ စုလစ္မြန္းခၽြန္ တံကဲပန္းမ်ားကုိ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ဂူဘုရား၏ ပစၥယာအဆင့္ဆင့္ စိန္တန္းမ်ားတြင္ စဥ့္၀ါႏွင့္ စဥ့္စိမ္းေရာင္ စဥ့္ကြက္ စဥ့္ပန္းမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံ တန္ဆာဆင္ ထားသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ (ဘီေအ)သမုိင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၏ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ပုဂံေစတီပုထုိးမ်ား
ပံုကို Flicker မွ ရယူထားပါတယ္။

Thursday, February 5, 2009

“ကံေႂကြးထပ္ေနသမွ်ေတာ့ အမွန္ေပးဆပ္ေနရဦးမွာပါပဲ”

ကုသိုလ္ကံေတြ၊
အကုသိုလ္ကံေတြဆိုတာ
တကယ္ေတာ့ ‘ေႂကြး’ ေတြပါပဲ။
ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္
သုဂတိဘံုေတြမွာ
လူ၊ နတ္ ျဖစ္ေနရတာလည္း
ေႂကြးဆပ္ေနရတာပါပဲ။
အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္
ဒုဂၢတိဘံုေတြမွာ
ငရဲ၊ တိရစၧာန္ျဖစ္ေနရတာလည္း
ေႂကြးဆပ္ေနရတာပါပဲ။
႐ုပ္နာမ္ခႏၶာပိုင္ရွင္
သတၱ၀ါမွန္သမွ်
ေႂကြးဆပ္ေနရသူေတြခ်ည္းပါပဲ။
‘ေႂကြးဆပ္’ ေနရတာကိုပဲ
‘ေပးဆပ္’ ေနရတယ္လို႔
ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သံုးႏွဳန္းၾကပါတယ္။
အတိတ္ကံေၾကာင့္ ရလာတဲ့
႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကို
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရတာဟာ
‘ေပးဆပ္’ ေနရတာပါ။
ခႏၶာစားဖို႔၊ ခႏၶာ၀တ္ဖို႔၊
ခႏၶာေနဖို႔၊ ခႏၶာက်န္းမာဖို႔၊
ခႏၶာခ်မ္းသာဖို႔
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနရတာဟာ
‘ေပးဆပ္’ ေနရတာပါ။

( Dr. Khin Zar Htun Kyi )

“သူအသံုးတည့္ရင္ အတည့္သံုးသူပါပဲ”

ကိုယ္မသံုးေတာ့တဲ့
ပစၥည္းေဟာင္းတစ္ခု
သို႔မဟုတ္…
ကိုယ့္အတြက္ အသံုးမလိုတဲ့
ပစၥည္းသစ္တစ္ခုကို
ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေပးမစြန္႔ဘဲ
သိမ္းဆည္းထားရင္
ကိုယ့္အတြက္
အဲဒီပစၥည္းဟာ အမွိဳက္ပါပဲ။
‘ငါ့ပစၥည္း’၊ ‘ငါ့ဥစၥာ’နဲ႔ စြဲေနရင္
တဏွာဒိ႒ိ ကိေလသာေတြေတာင္
တိုးပြားလာဦးမွာပါ။
အသံုးလိုတဲ့သူ
အသံုးတည့္တဲ့သူကို
ေပးလိုက္လွဴလိုက္
စြန္႔ႀကဲလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
‘ကာလဒါန’ လို႔ေခၚတဲ့
‘အခ်ိန္ကိုက္အလွဴ’ ျဖစ္သြားပါတယ္။
လိုအပ္သူကို
လိုအပ္ခ်ိန္မွာ
လိုအပ္တာ လွဴလိုက္ရတဲ့
ကာလဒါနအလွဴရွင္မွာလည္း
လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်
အခ်ိန္ကိုက္ အခါကိုက္
ျပည့္စံုလာႏိုင္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္မွာ
သူ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိသြားတဲ့အျပင္
ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာလည္း
ကိုယ့္အတြက္
တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္
အက်ိဳးရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

( Dr. Khin Zar Htun Kyi )

Monday, February 2, 2009

သာသနာေတာ္ဘဲြ႕တံဆိပ္မ်ား

သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ အဂၢမဟာပ႑ိတဘဲြ႕ တံဆိပ္ေတာ္မ်ားကုိ အစဥ္အလာ အတုိင္း ဆက္ကပ္ခဲ့ရာမွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာေတာ္ ဆုိင္ရာ ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ အမ်ိဳးေပါင္း ၂၀ ကုိ အသစ္ထပ္မံ တီထြင္ျပ႒ာန္း၍ ရဟန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာကမ သာသနာ့ ႏြယ္၀င္ သီလရွင္ ဆရာႀကီးမ်ား၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကီ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ ၂၂ မ်ိဳးကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ႏုိင္ငံေတာ္မွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပဲြကုိ သီရိမဂၤလာကမၻာေအးကုန္းေျမ ဆ႒သဂၤါယနာ မဟာပါသဏ လုိဏ္ဂူေတာ္ႀကီး၌ ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလတြင္ စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသည္။

ဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ ၂၂ မ်ိဳး
 • ၁။ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘဲြ႕
 • ၂။ အဘိဓဇအဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဘဲြ႕
 • ၃။ တိပိဋကဓရဓမၼဘ႑ာဂါရိကဘဲြ႕
 • ၄။ အဂၢမဟာပ႑ိတဘဲြ႕
 • ၅။ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘဲြ႕
 • ၆။ အဂၢမဟာဂႏၱ၀ါစကပ႑ိတဘဲြ႕
 • ၇။ မဟာဓမၼကထိကဗဟုဇနဟိတေရဘဲြ႕
 • ၈။ အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယဘဲြ႕
 • ၉။ မဟာဂႏၳ၀ါစကပ႑ိတဘဲြ႕
 • ၁၀။ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘဲြ႕
 • ၁၁။ မဟာကမၼ႒ာနာစရိယဘဲြ႕
 • ၁၂။ ဓမၼကထိကဗဟုဇနဟိတဓရဘဲြ႕
 • ၁၃။ ဂႏၳ၀ါစကပ႑ိတဘဲြ႕
 • ၁၄။ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘဲြ႕
 • ၁၅။ ကမၼ႒ာနာစရိယဘဲြ႕
 • ၁၆။ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂၤ ီဘဲြ႕
 • ၁၇။ သီရိသုဓမၼမဏိေဇာတဓရဘဲြ႕
 • ၁၈။ သီရိသုဓမၼသိဂၤ ီဘဲြ႕
 • ၁၉။ သီဟသုဓမၼမဏိေဇာတဓရဘဲြ႕
 • ၂၀။ သီဟသုဓမၼသိဂၤ ီဘဲြ႕
 • ၂၁။ သုဓမၼမဏိေဇာတဓရဘဲြ႕
 • ၂၂။ သုဓမၼသိဂၤ ီဘဲြ႕။

Thursday, January 29, 2009

ျမတ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္

ျမတ္ေသာ လူသား

ဤလူ႔ဘ၀၌ လူသားမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း လူတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရား ကမၼလုပ္ေဆာင္မႈ ကံတုိ႔ျဖင့္ တုိင္းတာ ေရတြက္ၾကည့္လွ်င္ လူမ်ိဳး ၄ မ်ိဳးသာ ေတြ႕ႏုိင္ေပသည္။

၁။ ေပတမႏုႆ
 • ဒါန ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ရမွန္းမသိဘဲ စည္းစိမ္ ဥစၥာတုိ႔အေပၚ၌ တြယ္တာမက္ေမာမႈ ေလာဘက ၿပိတၱာဘံုသုိ႔ ပစ္ခ်လတၱံ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ ေပတမႏုႆ လူၿပိတၱာ ဟုေခၚသည္။

၂။ တိရစၦာန မႏုႆ
 • ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ေကာင္းမႈ ကုသုိလ္ တရားကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ ေတြေ၀မႈ ေမာဟက တိရစၦာန္ဘံုသုိ႔ ပစ္ခ်လတၱံ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ တိရစၦာန မႏုႆ လူတိရစၦာန္ ဟုေခၚသည္။

၃။ နိရယ မႏုႆ
 • လူပုဂၢိဳလ္စာရင္း ၀င္ေသာ္လည္း ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈမျပဳဘဲ ေဒါသအေလွ်ာက္ သူတစ္ပါး အသက္သတ္ျခင္း၊ အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္တရား တုိ႔ကုိ လုိလားစြာ ျပဳလုပ္၏။ ထုိေဒါသတရားက ငရဲဘံုသုိ႔ ပစ္ခ်လတၱံ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ နိရယ မႏုႆ လူငရဲသား ဟုေခၚသည္။

၄။ ပရမတၱ မႏုႆ
 • ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ကုသုိလ္ အကုသုိလ္ကုိ သိ၏။ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ သိ၏။ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားတုိ႔၏ မၿမဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ အစိုးမရျခင္း သေဘာကုိ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား သိတတ္၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ ပရမတၱ မႏုႆ ျမတ္ေသာလူ ဟု ေခၚသည္။

ထုိလူပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳးတြင္ ေပတမႏုႆ၊ တိရစၦာန မႏုႆ၊ နိရယ မႏုႆ ၃ မ်ိဳးကား လူဟု ေခၚဆုိရေသာ္လည္း ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ကာလအတြက္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ မရွိၾက။ အိပ္၊ စား၊ ကာမ ဤသံုး၀တြင္ ေဂါနႏွင့္ လူအတူ တူတည္း ဟု နီတိ ဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္း အက်င့္သံုးပါးသာ က်င့္ေသာ လူတိရစၦာန္ မ်ားသာျဖစ္သည္။ လူျဖစ္႐ႈံးေနၾကသူမ်ားဟု ဆုိရေပမည္။

မႏုႆ သတၱဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ လူအျဖစ္ကုိ ရခဲ၏။ ရခဲေသာ လူအျဖစ္ကုိ ရလာလွ်င္လည္း လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ဖုိ႔ လုိေပသည္။ လူျဖစ္လာလွ်င္ ကုသုိလ္၊ အကုသိုလ္ကုိ သိရာ၏။ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ သိရာ၏။ ႐ုပ္တရား နာမ္တရား တုိ႔၏ မၿမဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ အစုိးမရျခင္း သေဘာကုိ ေ၀ဖန္ ပုိင္းျခား သိတတ္ေသာ ပရမတၱ မႏုႆ ျမတ္ေသာလူ အမ်ိဳးအစားသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။

Tuesday, January 27, 2009

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (၅)

သာသနာျပဳၾကစုိ႔

စာဖတ္သူသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္ျဖစ္လုိပါက ေဖာ္ျပပါ ေထရ၀ါဒ၏ သြန္သင္ ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကုိ ကိုယ္တုိင္ လက္ခံ က်င့္သံုးလုိက္နာၿပီး အျခားေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားကုိလည္း လက္ခံ က်င့္သံုး လုိက္နာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ သာသနာျပဳ သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိက္ ရပါသည္။

 • (၁) ေထရ၀ါဒသည္ အရွင္မဟာကႆပ အစရွိေသာ ပထမ သဂၤါယနာတင္ ေထရ္ အရွင္မ်ားမွ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ ေထရ္အရွင္မ်ားအထိ မေထရ္ အဆက္ဆက္တုိ႔ လက္ခံက်င့္သံုးလာေသာ ၀ါဒျဖစ္သည္။
 • (၂) ေထရ၀ါဒသည္ ထြက္ရပ္ေပါက္၊ သိဒၶိေပါက္၊ တန္ခုိးရွင္ ဖန္ဆင္းရွင္၊ အင္းအုိင္ ဓားလွံလက္ဖဲြ႕၊ ဓာတ္႐ုိက္ ဓာတ္ဆင္၊ ေဆး၀ါး၊ ယၾတာ၊ ဂါထာမႏၱာန္မ်ားျဖင့္ အေျချပဳေသာ တႏၱရမႏၱရ၀ါဒ တုိ႔ကုိ အားမေပး။
 • (၃) ေထရ၀ါဒသည္ သတၱ၀ါတုိင္း မိမိတုိ႔ ရရွိခံစားေသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးျပစ္မ်ားကုိ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကံတရားမ်ား၏ စီမံမႈ အက်ိဳးရလဒ္ မ်ားရရွိရန္ ဘုရားရွင္ က ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း မရွိဘဲ ေကာင္းက်ိဳး ရရွိႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ဒုကၡခပ္သိမ္း ေအးၿငိမ္းရာ အထိ ခ်မ္းသာသုခ ရရွိရန္ နည္းေပးလမ္းျပသာ ျပဳေပးသည္။
 • (၄) ေထရ၀ါဒသည္ ရုပ္နာမ္ႏွင့္ ခႏၶာတုိ႔၏ ေၾကာင္းက်ိဳးျဖစ္စဥ္ကုိ ေဖာ္ျပေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အၿမဲ မွန္ကန္ တိက်ေသာ အဘိဓမၼာ တရားေတာ္ျဖင့္ ရပ္တည္သည္။
 • (၅) ေထရ၀ါဒသည္ ၾသကာသ ေလာကျဖစ္ေသာ ၃၁ ဘံုတည္ရွိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထုိ ၃၁ ဘံု၌ ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ၃၁ ဘံုမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကုိ ညႊန္ျပသည္။
 • (၆) ေထရ၀ါဒသည္ ၀ိပႆနာ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သမထလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေလာကမွ လြတ္ေျမာက္ေရး ၀ိပႆနာ လမ္းစဥ္တုိ႔ကုိ အခုိင္အမာ ခ်မွတ္၍ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါတုိ႔အား ဘ၀သံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ဦးတည္သည္။
 • (၇) ေထရ၀ါဒသည္ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္၊ ေစတီပုထုိး၊ ရုပ္ပြားဆင္းတု ေတာ္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ကုိ အာရံုျပဳ၍ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ အျဖစ္ ခြင့္ျပဳသည္။
 • (၈) ေထရ၀ါဒသည္ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက ဘုရားရွင္မ်ား ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဟာၾကား၍ သတၱ၀ါတုိင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ဘုရား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အခြင့္အေရးေပးသည္။
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (၁)
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (၂)
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (၃)
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ (၄)

( ဓမၼ၀ီရဂ်ာနယ္၊ အတဲြ(၁၃)၊ အမွတ္(၅)၊ ပထမေက်ာ္ ဦးစံသင္းလႈိင္ ၏ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္၊ ၂၁-၁၀-၂၀၀၈ )

Posts

Followers

Labels

Comments