ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Tuesday, April 22, 2008

နာယကဂုဏ္ (၆)ပါး

နာယကဂုဏ္ (၆)ပါး

၁။ ထၾကြ
၂။ ႏုိးၾကား
၃။ သနား
၄။ သည္းခံ
၅။ ေ၀ဖန္
၆။ ေထာက္႐ႈ ဤေျခာက္ခု ႀကီးသူနာယက ။

အနာယကဂုဏ္ (၆)ပါး

အနာယကဂုဏ္(၆)ပါး

၁။ ဂဏန္း = လက္မေထာင္ျခင္း
၂။ ပုတ္သင္ = ေျပာသမွ်ေခါင္းၿငိမ့္ျခင္း
၃။ ၀ါးပင္ = ေလသင့္ရာယိမ္းတတ္ျခင္း
၄။ လိပ္မ်ိဳး = မိမိဘက္သုိ႔ယက္တတ္ျခင္း
၅။ ႏြားသုိး = ႐ွဴး႐ွဴးဒုိင္းဒုိင္းလုပ္တတ္ျခင္း
၆။ ေခြးအ = ေကာက္က်စ္ျခင္း ဤေျခာက္၀ မွတ္ပါ အနာယက ။

ေ၀ဒနာ ပ်က္ျပယ္ျခင္း

ေ၀ဒနာ ပ်က္ျပယ္ျခင္း


အုိးဖုတ္ေသာဖုိမွ ရဲရဲပူလ်က္ရွိေသာ အုိးကုိထုတ္ယူ၍ ေျမျပင္၌ ခ်ထားသည္ရွိေသာ္ အပူဓာတ္သည္ တျဖည္းျဖည္းကုန္သည္။ ထုိအုိးသည္ ထုိေနရာ၌ပင္လွ်င္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း အပူဓာတ္ကား မရွိေတာ့ေပ။ ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္ တည္းဟူေသာ ငါးဒြါရတုိ႔ျဖင့္ ထိေတြ႕ ခံစားရေသာ သုခေ၀ဒနာ၊ ဒုကၡေ၀ဒနာ၊ ဥေပကၡာေ၀ဒနာ တုိ႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီးသည္ရွိေသာ္ ၿငိမ္းေပ်ာက္ကုန္သည္။ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးသည္သာ ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။

(နိဒါန၀ဂၢ၊ နိဒါနသံယုတ္၊ ဒုကၡ၀ဂ္၊ ပရိ၀ီမံသနသုတ္)

မသိ၍ေျပးသြားရျခင္း

မသိ၍ ေျပးသြားရျခင္း


ေကာင္းကင္ထက္သုိ႔ ပစ္လႊင့္လိုက္ေသာ တုတ္ေခ်ာင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အရင္းဘက္ျဖင့္ ေျမသုိ႔က်သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဖ်ားဘက္ျဖင့္ ေျမသုိ႔က်ေလသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပစ္လႊင့္ေသာ္ အခါခါ က်ေရာက္ရေပသည္။

အ၀ိဇၨာ တဏွာ ပိတ္ဆုိ႔ေႏွာင္ဖဲြ႕သျဖင့္ ေျပးလႊား က်င္လည္ရကုန္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဤေလာကမွ တမလြန္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တမလြန္ဘ၀မွ ဤေလာကသုိ႔ ေရာက္ရေလသည္။

ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ က်င္လည္ေျပးလႊား ေနၾကရျခင္း ကား အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡ၊ ဆင္းရဲေၾကာင္း သမုဒယ၊ ဆင္းရဲကင္းရာ နိေရာဓ၊ ဆင္းရဲကင္းရာသုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္း မဂၢ တုိ႔ကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိမျမင္ေသးေသာ ေၾကာင့္ပင္တည္း . . . ။

(မဟာ၀ဂၢ၊ သစၥသံယုတ္၊ သီသပါ၀န၀ဂ္၊ ဒ႑သုတ္)

Monday, April 21, 2008

ေျမြဖမ္းတတ္ရဲ႕လား

ေျမြဖမ္းသမားႏွစ္ဦးရွိေလသည္။

ပထမေျမြဖမ္းသမားသည္ ေျမြရွာရန္ ေတာသုိ႔ထြက္ခဲ့ရာ ႀကီးမားလွေသာ ေျမြတစ္ေကာင္ကုိေတြ႕သည္။ သူသည္ ထုိေျမြ၏ အၿမီးႏွင့္ ကုိယ္ကုိဖိ၍ ဖမ္းေလသည္။ ထုိအခါ ေျမြသည္ ေနာက္သုိ႔လွည့္ကာ ေျမြဖမ္းသမား၏ လက္ကုိကုိက္လုိက္ေလသည္။ ေျမြဖမ္းပံု နည္းစနစ္မမွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ေျမြအကိုက္ခံရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယေျမြဖမ္းသမားကား ေျမြကုိေတြ႕လွ်င္ ဆိတ္ခြာသ႑ာန္ တပ္ဆင္ထားေသာ တုတ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေျမြ၏ကုတ္ဆက္ကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာ ဖိညႇပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေျမြ၏လည္ပင္းကုိ ေကာင္းစြာ ဆုပ္ကိုင္၍ ဖမ္းယူေလသည္။ ထုိသူသည္ ေျမြအကိုက္ မခံရေပ။ အလုိရွိသည့္ေျမြကုိလည္း ေကာင္းစြာရရွိေလသည္။ ေျမြဖမ္းပံုနည္းစနစ္ မွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေပသင္ၾကားသူတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးအား အႏုိင္ယူ ေျပာဆုိရန္အလုိ႔ငွာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အလို႔ငွာ သင္ယူၾကသည္။ သဒၵါကုိလည္းေကာင္း၊ အနက္ကုိလည္းေကာင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္ကုိ ေရေရ လည္လည္ မသိမျမင္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အယူအဆ၊ အသိအျမင္ လြဲမွားကာ ျပဳလုပ္က်င့္သံုးမႈမ်ား လြဲမွားၾကရသည္။
ပထမေျမြဖမ္းသမားကဲ့သုိ႔ မလုိအပ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာမူ စာေပသင္ၾကားရာ၌ သူတစ္ပါးအား အႏုိင္ယူ ေျပာဆုိရန္အလုိ႔ငွာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အလုိ႔ငွာ မသင္ၾကားေပ။ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္အလုိ႔ငွာ သင္ၾကားၾကေလသည္။ သဒၵါကုိလည္းေကာင္း၊ အနက္ ကုိလည္းေကာင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္သေဘာကုိ ေရေရလည္လည္ သိျမင္ ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အယူအဆ အသိအျမင္မွန္ကန္ကာ ျပဳလုပ္က်င့္သံုးမႈ၌ တည့္မတ္မွန္ကန္ၾကသည္။
ဒုတိယေျမြဖမ္းသမားကဲ့သုိ႔ မလုိလားအပ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆင္းရဲမွ ကင္းလြတ္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။
(မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ၾသပမၼ၀ဂ္၊ အလဂဒၵဴပမသုတ္)

ကမၻာတည္သစ္ပင္ႀကီး (၇)ပင္

၁။ အေရွ႕ကၽြန္း၌ ကုကၠိဳပင္။
၂။ ေတာင္ကြန္း၌ သေျပပင္။
၃။ အေနာက္ကၽြန္း၌ ထိန္ပင္။
၄။ ေျမာက္ကၽြန္း၌ ပေဒသာပင္။
၅။ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္၌ ပင္လယ္ကသစ္ပင္။
၆။ အသူရာျပည္၌ သခြပ္ပင္။
၇။ ဂဠဳန္ျပည္၌ လက္ပံပင္။ ။

ေလာကဓံတရား (၈)ပါး

၁။ လာေဘာ = ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားျခင္း ။
၂။ အလာေဘာ = ပစၥည္းဥစၥာနည္းပါးျခင္း ။
၃။ ယေသာ = အေျခြအရံမ်ားျခင္း ။
၄။ အယေသာ = အေျခြအရံနည္းျခင္း ။
၅။ နိႏၵာ = ခ်ီးေျမႇာက္ခံရျခင္း ။
၆။ ပသံသ = ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း ။
၇။ သုခံ = ခ်မ္းသာျခင္း ။
၈။ ဒုကၡံ = ဆင္းရဲျခင္း ။

Sunday, April 20, 2008

ထာ၀ရအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အလွဴ(၆)မ်ိဳး

၁။ သစ္သီးအရန္၊ ပန္းအရန္န္စုိက္ပ်ိဳးလွဴဒါန္းျခင္း။
၂။ အရိပ္ေကာင္းသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးလွဴဒါန္းျခင္း။
၃။ တံတားခင္းလွဴဒါန္းျခင္း။
၄။ ေရအုိးစင္ လွဴဒါန္းျခင္း။
၅။ ေရတြင္း၊ ေရကန္ လွဴဒါန္းျခင္း။
၆။ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ျပႆဒ္၊ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း လွဴဒါန္းျခင္း။

အရပ္ (၆) ပါး

၁။ အမိအဖတုိ႔ကုိ အေရွ႕အရပ္ဟုသိရ၏။
၂။ ဆရာသမားတုိ႔ကုိ ေတာင္အရပ္ဟုသိရ၏။
၃။ သားမယားတုိ႔ကုိ အေနာက္အရပ္ဟုသိရ၏။
၄။ အေဆြခင္ပြန္းတုိ႔ကုိ ေျမာက္အရပ္။
၅။ အလုပ္သမားတုိ႔ကုိ ေအာက္အရပ္။
၆။ ရဟန္းသာမေဏတို႔ကုိ အထက္အရပ္။

သည္းခံျခင္း အက်ိဳး(၅)ပါး

၁။ လူမ်ားခ်စ္ျခင္း။
၂။ ရန္ၿငိမ္းျခင္း။
၃။ အျပစ္နည္းျခင္း။
၄။ မေတြေ၀ေသရျခင္း။
၅။ သုဂတိဘ၀သုိ႔ လားရျခင္း။

သီလရွိသူ ရႏုိင္ေသာ အက်ိဳး(၅)ပါး

၁။ စည္းစိမ္ဥစၥာ
၂။ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားႏုိင္သည္။
၃။ တင့္တင့္တယ္တယ္ ေနႏုိင္သည္။
၄။ မေတြေ၀ဘဲ ေသရမည္။
၅။ ေသၿပီးေနာက္ ေကာင္းေသာဘ၀ ေရာက္ႏုိင္သည္။

လူသတၱ၀ါမ်ား ရႏုိင္ခဲေသာ လုိခ်င္စရာ (၅)မ်ိဳး

၁။ က်န္းက်န္းမာမာ အသက္ရွည္ရွည္ေနလုိသည္။
၂။ ႐ုပ္ဆင္း႐ူပကာ လွပခ်င္သည္။
၃။ ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာစြာ ေနလုိသည္။
၄။ သုိင္းသုိင္း၀ုိင္း၀ုိင္း ေနလုိသည္။
၅။ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခံစားလုိသည္။

သဂၤါယနာတင္ပဲြမ်ားသဂၤါယနာတင္ပဲြမ်ား


သဂၤါယနာတင္ျခင္းဆုိသည္မွာ ေကာင္းစြာစုေပါင္းရြတ္ဆုိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ပိဋကတ္ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလး ေထာင္တုိ႔ကုိ မခၽြတ္မယြင္း မတိမ္းမေစာင္းေစဘဲ တိက်မွန္ကန္စြာ အရွည္ တည္တံ့ေအာင္ စည္းေ၀းညႇိႏႈိုင္း အေမးအေျဖ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳ ၿပီးလွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားစုေပါင္း၍ ရြတ္ဆုိၾကျခင္းကုိ သဂၤါယနာတင္သည္ဟု ေခၚသည္။ သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၀၀ အတြင္း သဂၤါယနာ ေျခာက္ႀကိမ္ တင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ပထမသဂၤါယနာ


မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္၊ ထုိႏွစ္ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔မွ တေပါင္းလျပည့္ေန႔အထိ ခုနစ္လ တုိင္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊ ေ၀ဘာရ ေတာင္ရွိ သတၱပါဏီလုိဏ္ဂူတြင္ ပထမသဂၤါယနာတင္ပဲြ က်င္းပခဲ့သည္။


ဒုတိယသဂၤါယနာ


ပထမသဂၤါယနာတင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ေ၀သာလီျပည္၊ ၀ါလုကာ႐ံု ေက်ာင္းေတာ္၌ ရွစ္လတုိင္တုိင္ ပိဋကတ္သံုးပံု အာဂံုေဆာင္ႏုိင္ေသာ ရဟန္းအပါး ခုနစ္ရာ တို႔သည္ ရြတ္ဆုိ၍ ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္ခဲ့ၾကသည္။


တတိယသဂၤါယနာ


သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၁၈ ခုႏွစ္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ပါဋလိပုတ္ျပည္ၠ နန္းတက္ေသာ အာေသာကမင္းလက္ထက္တြင္ တတိယသဂၤါယနာ တင္ခဲ့သည္။ တတိယသဂၤါယနာတင္ပဲြ၌ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ တစ္ရပ္မွာ ဓမၼဒူတေခၚ သာသနာျပဳမ်ား၊ သာသနာ့ တမန္ေတာ္မ်ားအား ကမၻာအရပ္ရပ္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။စတုတၱသဂၤါယနာ


သာသနာသကၠရာဇ္ ၄၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၀ါဋဂါမဏိမင္းလက္ထက္ သီဟုိဠ္ (ယခုသီရိလကၤာ)ကၽြန္း၌ စတုတၱသဂၤါယနာကုိ တင္ခဲ့သည္။

ယင္းသဂၤါယနာတင္ပဲြကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံက အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနာက္ ႏွစ္(၁၅၀)အၾကာ သာသနာသကၠရာဇ္ ၆၀၀ တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကနီသွ်က မင္းလက္ထက္၊ ကသၼီရတုိင္း၊ ဇလႏၶရၿမိဳ႕၌ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည္။
(က) သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ တင္ခဲ့ေသာ စတုတၱသဂၤါယနာတင္ပဲြကုိ ေတာင္ပုိင္း သဂၤါယနာဟုလည္းေကာင္း၊
(ခ) အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ စတုတၱသဂၤါယနာတင္ပဲြကုိ ေျမာက္ပုိင္း သဂၤါယနာတင္ပဲြဟုလည္းေကာင္း ေခၚသည္။


ပဥၥမသဂၤါယနာ


စတုတၱသဂၤါယနာတင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔အၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၊ သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၄၁၅ ခု၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၂ ခု၊ ကဆုန္လဆန္း (၁)ရက္ေန႔မွ ၁၂၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၄)ရက္ေန႔ထိ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ တင္ျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္တက္သံၿပိဳင္ ရြတ္ဆုိျခင္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ပဥၥမသဂၤါယနာ ကုိတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဆ႒မသဂၤါယနာ


ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)အၾကာ သာသနာ သကၠရာဇ္ ၂၅၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၁၆ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွ ၁၃၁၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမရွိ မဟာပါသာဏ လုိဏ္ဂူေတာ္ႀကီးတြင္ ဆ႒မသဂၤါယနာတင္ မဟာဓမၼသဘင္ႀကီးကုိ ိဆင္ယင္က်င္းပခဲ့သည္။

ဆ႒မသဂၤါယနာတင္ပဲြသုိ႔ ယုိးဒယား၊ သီဟုိဠ္၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယား ေလးႏုိင္ငံမွ ပိဋကတ္ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ မေထရ္ႀကီးမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပင့္ဖိတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ ၂၆၁၇ ပါးတုိ႔ျဖင့္ ဆ႒မသဂၤါယနာ တင္ပဲြ က်င္းပခဲ့သည္။
ဆ႒မသဂၤါယနာတင္ပဲြတြင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးၿပီး၊ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဘဒၵႏၱ ၀ိစိတၱ သာရဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက အလံုးစံုကုန္စင္ေအာင္ ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

Saturday, April 19, 2008

မ်က္ေမွာက္စည္းစိမ္ပ်က္စီးေၾကာင္းတရား(၄)ပါး

၁။ ဣတၱိဓုတၱ = မိန္းမလုိက္စားျခင္း ။
၂။ သုရာဓုတၱ = ေသေသာက္ၾကဴးျခင္း ။
၃။ အကၡဓုတၱ = ေလာင္းကစားျခင္း ။
၄။ ပါပမိတၱ သဟ = ယုတ္မာေသာမိတ္ေဆြႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း ။

မ်က္ေမွာက္ႀကီးပြားေၾကာင္းတရား(၄)ပါး

၁။ ဥဌာနသမၸဒါ = ထၾကြလံု႔လ၀ီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ။
၂။ အာရကၡသမၸဒါ = ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ။
၃။ ကလ်ာဏမိတၱသမၸဒါ = မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ ။
၄။ သမဇိ၀ိတသမၸဒါ = မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ။

ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး

၁။ ျမတ္စြာဘုရား။
၂။ ပေစၥကဗုဒၶါ။
၃။ အဂၢသာ၀က၊ မဟာသ၀က။
၄။ ရဟႏၱာ။
၅။ မိခင္။
၆။ ဖခင္။
၇။ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာပုဂၢိဳလ္။
၈။ အတတ္သင္ေပးေသာဆရာ။
၉။ တရားေဟာဆရာ။
၁၀။ မိမိအားေက်းဇူးျပဳခဲ့ဖူးသူမ်ား ။ ။

ဒဏ္(၁၀)ပါး

၁။ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ေ၀ဒနာစဲြကပ္ျခင္း။
၂။ ဥစၥာပစၥည္း ကုန္ခမ္းဆံုး႐ံႈးျခင္း။
၃။ ကိုယ္အဂၤါပ်က္စီးရျခင္း။
၄။ ႀကီးမားေသာ အနာမ်ိဳးျဖစ္ပြားရျခင္း။
၅။ စိတ္ဓာတ္မမွန္၊ သိဥာဏ္ကင္း၊ ႐ူးသြပ္ရျခင္း။
၆။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ခံရျခင္း။
၇။ မဟုတ္မတရား ႀကီးမားေသာစြပ္စဲြခံရျခင္း။
၈။ မွီခုိေလာက္ေသာေဆြမ်ိဳးတို႔ ဥစၥာကုန္ခမ္းပ်က္စီးျခင္း။
၉။ သိမ္းထည့္ထားေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။
၁၀။ ေနရာအိမ္တုိ႔ကုိ မီးေလာင္ခံရျခင္း။ ။

တားမရသည့္တရား (၄)ပါး

၁။ ဇရာဓမၼ = အုိရျခင္းသေဘာတရား။
၂။ ဗ်ာဓိဓမၼ = နာရျခင္းသေဘာတရား။
၃။ မရဏဓမၼ = ေသရျခင္းသေဘာတရား။
၄။ ပါပကမၼဓမၼပါက = မေကာင္းမႈကံ၏ ေဘးအက်ိဳးေပး။

Friday, April 18, 2008

ေက်းဇူးရွင္

မိဘႏွစ္ပါးရွိသည့္အနက္
လက္၀ဲဘက္ပုခံုး၌ အမိကုိထား၍
လက္ယာဘက္ပုခံုးေပၚမွာကား အဘကုိထား၍
အသက္ထက္ဆံုး ထုိပုခံုး၌ပင္
အစားအစာေကၽြးေမြး၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ေစသည္အထိ
ကုိယ္ဖိရင္ဖိ လုပ္ေကၽြးေစကာမူ
မိဘျဖစ္သူတုိ႔၏ ေက်းဇူးကား
ေက်ႏုိင္သည္မရွိ ဟူ၍
က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ညႊန္ျပေျပာဆုိသည္မွာ
သားသမီးတုိ႔ အထူးမွတ္သားလ်က္ သတိျပဳသင့္လွပါသည္။

ယေန႔ လူငယ္ေမာင္မယ္တုိ႔သည္
“မာတာပိတု ဥပဌာနံ၊ ဧတံမဂၤလမုတၱမံ”
အမိအဖတို႔ကုိ ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြး ေမြးျမဴျခင္းသည္
ျမတ္ေသာမဂၤလာျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရၾကလ်က္
မိဘႏွစ္ပါး ေက်းဇူးရွင္မ်ားကုိ
လုပ္ေကၽြး၊ ေမြးျမဴ၊ ျပဳစု ႏုိင္ၾကပါေစ.....။

ဘ၀ေနနည္း(၁၀)ခ်က္၁။ စိတ္ေကာင္းရွိဖုိ႔က ပထမ။
၂။ ၀ိနည္းေလးစားဖုိ႔က ဒုတိယ။
၃။ က်န္းမာဖုိ႔က တတိယ။
၄။ သန္႔ရွင္းဖုိ႔က စတုတၳ။
၅။ အ၀တ္အစား၀တ္တတ္ဖုိ႔က ပဥၥမ။
၆။ အေနအထိုင္တတ္ဖုိ႔က ဆ႒မ။
၇။ အသြားအလာတတ္ဖုိ႔က သတၱမ။
၈။ အေျပာအဆုိတတ္ဖုိ႔က အ႒မ။
၉။ စည္းကမ္းလိုက္နာဖုိ႔က န၀မ။
၁၀။ စာတတ္ဖုိ႔က ဒသမ။


မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ႀကီး၏ စာသင္သားမ်ားအတြက္စည္းမ်ဥ္း(၁၀)ခ်က္

က၀ိ(၄)ပါး

စိႏၱာက၀ိ
-တစ္စံုတစ္ခု အေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္ကုိ ေသခ်ာက်နစြာ ႀကံဆေတြးေတာ၍ သိတတ္ေသာ ပညာရွိ။


သုတက၀ိ
-တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ ၾကားရံုမွ်ျဖင့္ အစစ္အမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ ပညာရွိ။


အတၱက၀ိ
-အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ သိျမင္ေသာအခါ အက်ဥ္းအက်ယ္ ျပဳႏုိင္ေသာ ပညာရွိ။


ပဋိဘာဏက၀ိ
-ထုိးထြင္း၍ သိေသာပညာရွိ။

ဆံုးမစာမ်ား (ေလး)

မင္းမရွိေသာျပည္၊ အမႈသည္မရွိေသာတရား၊ စကားမတတ္ေသာ ေရွ႕ေန၊ မေျပျပစ္ေသာ သံတမန္၊ က်မ္းဂန္မတတ္ေသာ ရဟန္း၊ တုိင္တန္းသူမရွိေသာ ေၾကြးရွင္ေယာက္်ား ကဲ့သုိ႔ အမွားမွား အယြင္းယြင္း လစ္ဟင္းရာသည္။


-အဖမရွိ အမိမဲ့သား၊ လင္မရွိသည့္မိန္းမ၊ မယားမဲ့သည့္ေယာက္်ား၊ အရွင္မဲ့ သည့္ကၽြန္၊ တံခြန္မဲ့သည့္ ရထားကဲ့သုိ႔ စီးပြားမတြင္ ျပင္လြင္စကားသာ ျဖစ္ရာသည္။
-ဆားမရွိေသာဟင္း၊ အရင္းမရွိေသာကုန္၊ အမႈန္အနယ္မ်ားေသာေရ၊ လူေလေပါေသာရြာ၊ သဒၶါတရားမရွိေသာလူ၊ ပုိင္စုိးပုိင္ျငား တရားမတတ္ေသာ သူႀကီးကဲ့သုိ႔ ဟူးရီးဟူးရား စကားမေလး ဂြမ္းေမြးပမာ ေပါ့ရာသည္။
-ျမင္ပါမ်ားေသာ ငယ္၏၊ နမ္းပါမ်ားေသာ္ ျပယ္၏။ ယံုကားယံု၏ အမႈမကုန္၊ အမႈကားကုန္၏ မယံု၊ ခ်စ္ေသာ္မျခားနား၊ မုန္းေသာ ကစဥ့္ကလ်ား၊ ေၾကာင္လက္သည္းကားအခါမဲ့ကုိ၀ွက္ သည္။ အေရးရွိမွ ထြက္၏။ လူလိမၼာကား အခါမဲ့ကုိ ၀ွက္၏။ အရာေရာက္မွ ထြက္၏။ သားမရုိေသ၊ ကၽြန္မရုိေသ၊ ဗုိလ္ေျခမခုိင္းႏုိင္။

ဆံုးမစာမ်ား (သံုး)

တင္ေပဖူးသည္၊ ေက်းဇူးရွိလ်က္၊ အဆပ္ခက္။


-မယားရွိလ်က္၊ အလွည့္ခက္။
-ဧည့္သည္ညဥ့္နက္၊ အအိပ္ခက္။
-ပယ္ခြာခဲ့လ်က္၊ အျပန္ခက္။
-လာခဲ့ေခၚလ်က္၊ အႏွင္ခက္။
-ေပးပါၿပီးလ်က္၊ အယူခက္။
-ေခ်ာင္းေရလွ်ံတက္၊ အကူးခက္။
-ရင္ဆုိင္ေတြ႕လ်က္၊ အေျပးခက္။
-တံတားက်ိဳးပ်က္၊ အေလွ်ာက္ခက္။
-ေရအိမ္ၿပိဳလ်က္၊ အျပင္ခက္။
-သား ေျမး ဆုိးလ်က္၊ အစြန္႔ခက္။
-အသား မည္းနက္၊ အဆင္ခက္။

ဆံုးမစာမ်ား (ႏွစ္)

ဗုဒၶဆာယာကုိ တြယ္ရမည္၊ ယုတ္လွတာကုိပယ္ရမည္၊
ဗုဒၶဆာယာကုိတြယ္မွ ေအးျမသည္၊ ယုတ္လွတာကုိပယ္မွ ေဘးပကြာမည္


-ေသရည္ကုိမေသာက္ႏွင့္၊ ေရၾကည္ကုိမေႏွာက္ႏွင့္၊
ေသရည္ကုိေသာက္က အပါယ္ဘံုသုိ႔ က်တတ္သည္၊
ေရၾကည္ကုိေႏွာက္က အနည္မႈန္တုိ႔ ထတတ္သည္။


-ထင္တုိင္းလည္းႏွိပ္၍မဆုိႏွင့္၊ ၀င္တုိင္းလည္း သိပ္၍မမ်ိဳႏွင့္၊
ထင္တုိင္းႏွိပ္၍ဆုိက ရန္အသြယ္သြယ္ပြားတတ္သည္၊
၀င္တိုင္းသိပ္၍မ်ိဳက အႏၱရာယ္မ်ားတတ္သည္။


-အမ်ိဳးယုတ္သူ အဆင္းလွလွ်င္သတိထား၊ တန္ခုိးႏုပ္သူထမင္း၀လွ်င္မက်ီစားႏွင့္၊
အမ်ိဳးယုတ္သူ အဆင္းလွက စာဂတန္တတ္သည္၊
တန္ခုိးႏုပ္သူ ထမင္း၀က မာနထန္တတ္သည္။

ဆံုးမစာမ်ား (တစ္)

ေစတီမွန္းထား ျမတ္ဘုရား တည္ထားေကာင္းလ်က္ ေညာင္ပင္ျဖတ္သည္။


-ျမစ္မေရနက္၊ ေသာင္ျပင္ဖ်က္သည္။
-ေမာင္းသြင္း ခူနင္း ေရလွ်င္သြင္း၊ ပ်ိဳးခင္းေကာင္းလ်က္၊ ေျမာင္ေတာင္ဖ်က္သည္။
-ဣတၱိယမူ၊ ရူပ ေကာင္းလ်က္၊ ဆံထံုးဖ်က္သည္။
-ဓမၼသတ္တရား ရွိပါျငားလည္း၊ တိမ္းပါးငဲ့ကြက္ လက္ေဆာင္ဖ်က္သည္။
-ျပည္ရြာတုိင္းကား စည္ပင္ျငားလည္း၊ ေခါင္းပါး ေခါင္လ်က္ စပါးဖ်က္သည္။

Thursday, April 17, 2008

ဗလ(၅)တန္

၁။ ကာယဗလ = ခႏၶာကုိယ္လက္ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ သန္းစြမ္းမႈ ။
၂။ ဥာဏဗလ = အသိဥာဏ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ။
၃။ စာရိတၱဗလ = ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္မႈ ။
၄။ ေဘာဂဗလ = စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး နားလည္မႈ ။
၅။ မိတၱဗလ = ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္မႈ ။ ။

ေမတၱာအက်ိဳး(၁၁)ပါး

၁။ ေကာင္းစြာ အိပ္ရျခင္း။
၂။ ေကာင္းစြာ ႏုိးရျခင္း။
၃။ ေကာင္းေသာအိပ္မက္ကုိ ျမင္မက္ရျခင္း။
၄။ လူအမ်ား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးျခင္း။
၅။ နတ္တို႔ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
၆။ နတ္တုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္း။
၇။ မီး၊ လက္နက္၊ အဆိပ္စသည္တုိ႔ျဖင့္ မႏွိပ္စက္ႏုိင္ျခင္း။
၈။ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း။
၉။ မ်က္ႏွာအဆင္း တင့္တယ္ျခင္း။
၁၀။ မေတြေ၀ျခင္း။
၁၁။ ျဗဟၼာျပည္သုိ႔ လားရျခင္း။ ။

စိတ္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ စိတ္အားငယ္ျခင္းအေၾကာင္း(၂၅)ပါး

၁။ အမ်က္ထြက္ျခင္း။
၂။ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ျခင္း။
၃။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးေက်းဇူးကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း။
၅။ ျငဴစူျခင္း။
၆။ ၀န္တုိျခင္း။
၇။ လွည့္ပတ္ျခင္း။
၈။ စဥ္းလဲျခင္း။
၉။ မုိက္မဲျခင္း။
၁၀။ သူတစ္ပါးသီလကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း။
၁၁။ စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္း၊ ေထာင္လႊားျခင္း။
၁၂။ အလြန္မာနတက္ျခင္း။
၁၃။ မာန္ယစ္ျခင္း။
၁၄။ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။
၁၅။ ေတြေ၀ျခင္း။
၁၆။ ငုိက္မ်ဥ္းျခင္း။
၁၇။ ပ်င္းရိျခင္း။
၁၈။ မိတ္ေဆြယုတ္ႏွင့္ ေပါင္းျခင္း။
၁၉။ အဆင္း၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၀။ အသံ၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၁။ အနံ႔၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၂။ အရသာ၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၃။ အေတြ႕အထိ၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၄။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း၌ တပ္မက္ျခင္း။
၂၅။ တရားေတာ္၌ မေမႊ႕ေလ်ာျခင္း။ ။

သာဓုေခၚသံ

သဒၶါၾကည္ျဖဴ ၊ ၀တ္သင္းသူတုိ႔
တူၿပိဳင္ရြတ္သံ ၊ ဓမၼသံမ်ား
ထက္လွ်ံဘ၀ဂ္ ၊ ျပန္႔ႏွံ႕တက္ကာ
ႏွစ္သက္ျဗဟၼာ ၊ နတ္ လူ ရြာမွ
သာဓုေခၚသံ ၊ မုိးလံုးညံလ်က္
တန္ျပန္ေမတၱာ ၊ ေအးျမပါ၍
ျမတ္စြာဗုဒၶ ၊ ျမတ္ဓမၼျဖင့္
ေလာကသံုးခြင္ ၊ ခ်မ္းသာရႊင္ေအာင္
ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါေစ ။ ။

ပုိးဖလံမ်ား

စားေနရလွ်င္ ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ကာ
ငါလွ်င္စားရ ၊ ကံထူးလွဟု
ရႊင္ပ် ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ပါသည္။
၀တ္ဆင္ရလွ်င္ ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ကာ
ငါလွ်င္၀တ္ရ ၊ ကံထူးလွဟု
ရႊင္ပ် ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ပါသည္။
အုိးအိမ္လွလွေနထုိင္ရလွ်င္ ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ကာ
ငါလွ်င္ေနရ ၊ ကံထူးလွဟု
ရႊင္ပ် ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ပါသည္။
ေၾသာ္ ... စား ၀တ္ ေန ေရး
ျဖည့္ဆည္းေပးရ၊ တုိ႔ဘ၀သည္
ခႏၶာ့အလုိ ၊ သူကဆုိတုိင္း
မၿငိဳမျငင္ ၊ စိတ္ႀကီး၀င္လ်က္
ျပဳျပင္ေနရ ၊ ၀ဋ္ဒုကၡကုိ
သုခဟုပင္ ၊ ႏွစ္သက္ခ်င္ကာ
မွတ္ထင္စိတ္ထဲ ၊ အသိလြဲသည္
မီးထဲတုိးသည့္ ပုိးဖလံမ်ား ။ ။

Monday, April 14, 2008

မွ်မွ်တတ အသက္ေမြးပါ

- ျမတ္စြာဘုရားက လူခ်မ္းသာျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ “ မွ်တေသာ အသက္ေမြးမႈ” ရွိရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ လူသည္ ရရွိလာေသာ လူ႔အသက္ေလး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စားစရာ ေနစရာ ထုိင္စရာ ေဆး၀ါး ဓာတ္စာ ေကၽြးေမြးၿပီး ပုိးေမြးသလုိ ေမြးျမဴေနရသည္။
- စားစရာ ၀တ္စရာ ေနစရာ ထုိင္စရာ ေဆး၀ါးဓာတ္စာ ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ မနားတမ္း ရွာေဖြေနရသည္။ ရဖုိ႔က မေသခ်ာေပမယ့္ ကုန္ဖုိ႔ကေတာ့ေသခ်ာသည္။ အ၀င္က မေသခ်ာေပမယ့္လည္း အထြက္ကေတာ့ေသခ်ာ သည္။ ၀တ္စရာ ေနထုိင္စရာက ေန႔စဥ္မကုန္ေပမယ့္ စားစရာကေတာ့ ေန႔စဥ္ကုန္ေနမည္။ အ၀င္ကမလြယ္ ေပမယ့္ အထြက္ကေတာ့အလြန္လြယ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ အလြယ္တကူကုိ ထြက္ေနသည္။
- လူခ်မ္းသာျဖစ္ခ်င္သူသည္ အ၀င္အထြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရမည္။ အ၀င္ကေန႔စဥ္ရွိခ်င္မွ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထက္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူတန္းစားအဖုိ႔ အထြက္ေနာက္ကုိ အ၀င္ကမီေအာင္ လုိက္ႏုိင္ကာမွ ေတာ္ကာက်မည္။ အထြက္ေနာက္ကုိ အ၀င္က မီေအာင္မလိုက္ႏုိင္လွ်င္ျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ဖုိ႔သာရွိေတာ့သည္။
- အဆင့္တစ္ အေနျဖင့္ အ၀င္အထြက္ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မွ်တေနလွ်င္ပင္ ေနသာထုိင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ လူခ်မ္းသာ သူေဌးကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေသးမည္မဟုတ္။ လူခ်မ္းသာျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့ တစ္ဆင့္တက္၍ ထြက္ေငြထက္ ၀င္္ေငြအား ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိအပ္မည္။ ထြက္ေပါက္ကုိလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရမည္။ ထြက္သင့္မွ ထြက္ဖုိ႔၊ မထြက္သင့္က မထြက္ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရမည္။

ဒုတိယမိတ္ေကာင္း

ဘ၀မွာ ဒုတိယ အေရးအႀကီးဆံုးမိတ္ေဆြသည္ ေက်ာင္းေနစဥ္အရြယ္ ပညာသင္ေပးေသာ အေျခခံပညာေရး ဆရာျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕၊ အိမ္ရာတစ္ခုခု အသစ္တည္ရာ၌ ေရခံ ေျမခံေကာင္းဖုိ႔ အလြန္ပင္အေရးႀကီးသည္။ အရာရာမွာလည္း အေျခခံေကာင္းဖုိ႔ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးလည္း အေျခခံေကာင္းမွ၊ ပညာေရးလည္း အေျခခံေကာင္းမွ ဘာကိစၥျဖစ္ျဖစ္ ဘာလုပ္လုပ္ အေျခခံေကာင္းမွ အရွည္ တည္တံ့တုိးတက္ မည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္သစ္မဂၤလာပါ........

သၾကၤန္အခါသမယမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေတာင္းပါတယ္။

မိတ္ေဆြ

လူသည္ အထီးက်န္တစ္ေကာင္ၾကြက္ ေနရ၍မရ။ အသုိက္အၿမံဳႏွင့္ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေနရ၏။ ကုိင္းကုိကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကုိင္းမွီသုိ႔ အခ်င္းခ်င္း အမွီသဟဲျပဳ၍ ေနရသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ရာ၌ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းသည္ ပုိ၍လုိအပ္သည္။ ဓနဗလႏွင့္ ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ မိတၱဗလျပည့္စံုမွျဖစ္၏။ မိတၱဗလႏွင့္ျပည့္စံုမွသာ ဓနဗလႏွင့္ ျပည့္စံုႏုိင္ သည္။
မိေတၱ ဘ၀ါ ေမတၱာ ။ မိတ္ေဆြ၌ျဖစ္ေသာတရား၊ မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ထားရွိအပ္ေသာတရားကုိ ေမတၱာတရားဟုေခၚ၏။ မိတၱဗလႏွင့္ ျပည့္စံုဖုိ႔အတြက္ ေမတၱာတရားရွိရမည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ ေကၽြးခ်င္စိတ္၊ ေပးခ်င္စိတ္၊ ကူညီခ်င္စိတ္ရွိရမည္။ ေမတၱာတရားကုိ ေကၽြးျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ကူညီျခင္း ျဖင့္သာ သရုပ္ေဖာ္ႏုိင္၏။
ထုိသုိ႔ေပးႏုိင္၊ ေကၽြးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေပးစရာ၊ ေကၽြးစရာရွိဖုိ႔ လုိအပ္ျပန္သည္။ ဓနဗလႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ ေပးစရာ ေကၽြးစရာရွိ၍ ေပးႏုိင္၊ ေကၽြးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ဆုိေသာ္ ဓနဗလ ႏွင့္ မိတၱဗလသည္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

Posts

Followers

Labels

Comments