ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Sunday, March 29, 2009

ရဟန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေလးမ်ိဳး

တစ္ရံေရာအခါ ရဟန္းတုိ႔သည္ ခရီးသြားၾကကုန္၏။ ထုိခရီးသြား ရဟန္းတုိ႔အထဲ၌ ပဥၥင္းျဖစ္စ ဟန္းတစ္ပါးလည္း ပါ၀င္သည္။ ထုိပဥၥင္းသစ္သည္ အေဖာ္ရဟန္းတို႔၏ ေနာက္၌ တစ္ပါးတည္း ကဲြက်န္ရစ္ ခဲ့ေလ၏။ လမ္းခရီး ၾကား၌ ထုိရဟန္းသစ္၏ မယားေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလသည္။ ထုိအခါ မယားေဟာင္းက " ေၾသာ္- သင္သည္ ရဟန္းျပဳလုိက္သလား " ဟုေမးသျဖင့္ " အင္း- ဟုတ္ေပ၏။ ယခု ငါ ရဟန္းျပဳလုိက္ေပၿပီ " ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။ မယားေဟာင္းက " ေၾသာ္- ဤသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ေျပာရဦးမည္၊ ရဟန္းဆုိသည္မွာ ေမထုန္အမႈကုိ ရႏုိင္ခဲ့လွ၏။ ယခု သင္သည္ ေမထုန္မွီ၀ဲပါ၊ လာပါ " ဟု ဖိတ္ေခၚေလ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ရဟန္းသစ္သည္ မယားေဟာင္းႏွင့္အတူ ေမထုန္ျပဳက်င့္ ၿပီးမွ ခရီးဆက္ေလ၏။

အေဖာ္ရဟုန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ထုိရဟန္းသစ္အား "အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုေလာက္ ၾကာျမင့္မွ ေရာက္လာသနည္း " ဟုေမးျမန္း ေလသည္။ ရဟန္းသစ္သည္ မယားေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေမထုန္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း အေၾကာင္းစံုကို ျပန္လည္ေျပာၾကား ေလ၏။ ထုိအခါ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းသစ္၏ ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း ကိစၥအေၾကာင္းစံုကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာအား ေလွ်ာက္ၾကား ၾကေလ၏။ ဤတြင္ ဗုဒၶသည္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းမ်ား အတြက္ အထူး ေစာင့္ထိန္း ေဆာက္တည္ရမည့္ ၀ိနည္းက်င့္၀တ္ ေလးမ်ိဳးကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

(၁) ေမထုန္မျပဳရ
  • ရဟန္းတုိ႔သည္ ပဥၥင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေမထုန္အမႈကုိ မျပဳရ၊ လူမိန္းမကုိ မဆုိထားဘိ၊ တိရစၦာန္မ ကုိလည္း ေမထုန္မျပဳရ။ အကယ္၍ ျပဳျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ရဟန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ရဟန္းေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ) ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေခါင္း ျပတ္ၿပီးေသာ ေယာက္်ားသည္ ထုိဦးေခါင္းႏွင့္ ကိုယ္ကုိ ျပန္၍ ထိစပ္ေသာ္လည္း တစ္ဖန္ အသက္ရွင္ျခင္း မရွိႏိုင္ သကဲ့သုိ႔တည္း။

(၂) မခုိးရ
  • ရဟန္းတုိ႔၊ ပဥၥင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ပိုင္ရွင္မေပးေသာ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာကုိ ခုိးယူလုိေသာစိတ္ျဖင့္ မခုိးယူရ၊ ၀ါးျခမ္းစိတ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးအဖဲြ ပစၥည္းကုိပင္လွ်င္ မခုိးယူရ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ အသျပတစ္မတ္၊ တစ္မတ္ထက္ အလြန္ကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္မတ္ ထုိက္တန္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ တစ္မတ္ထက္ အလြန္ ထုိက္ေသာ ပစၥည္းကုိ ျဖစ္ေစ ခုိးယူျငားအံ့ ထုိသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ရဟန္းေကာင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ)

(၃) မသတ္ျဖတ္ရ
  • ရဟန္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ေသေစလုိေသာ ေစတနာျဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ မသတ္ျဖတ္ရ၊ ပိုးရြ ျခပုန္းမွ် ကုိပင္လဆင္ မသတ္ျဖတ္ရ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ လူသတၱ၀ါတုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ရဟန္းေကာင္း တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ)

(၄) တရားျဖင့္ မၾကြား၀ါရ
  • ရဟန္းတုိ႔၊ ပဥၥင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ လူတုိ႔၏ ကုသုိလ္ ကမၼပထတရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ စ်ာဥ္ မဂ္ဖုိလ္ တရားကုိ မိမိ၌ ရရွိသည္ဟာ မေျပာဆုိရ၊ မိမိသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္၊ အဘယ္တရားကုိ အားထုတ္ေနသည္ ဟူ၍ပင္ မေျပာဆုိရ၊ အၾကည္ညိဳ ခံလုိျခင္း၊ လာဘ္လာဘ ရလုိျခင္း၊ ၀ါၾကြားလုိျခင္းျဖင့္ မေျပာဆုိရေပ။ အၾကင္ရဟန္းသည္ မမွန္ကန္ေသာ အလုိဆုိးျဖင့္ မိမိ၌ တကယ္မရွိေသာ စ်ာဥ္ မဂ္ဖုိလ္ တရားကုိ ၀ါၾကြားေျပာဆုိ ျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ရဟန္းမဟုတ္ ေတာ့ေပ။ ရဟန္းေကာင္း တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရာေႏွာခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ (ပါရာဇိက က်ေလၿပီ)

ဥပမာအားျဖင့္ လည္ဆစ္ၿပတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္သည္ တစ္ဖန္ျပန္၍ စည္ပင္ႀကီးပြားျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ သကဲ့သုိ႔တည္း

( ၀ိနည္းမဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္၊ မဟာခႏၶက )
( ေလးၿမိဳင္ ၏ ဗုဒၶ၏ ဥပမာတစ္ေထာင္ )

1 comments:

Unknown said...

စာေလးလာဖတ္သြားပါတယ္။ တရားေတာ္မ်ားကို ထပ္မံေ၀မွ်ႏုိင္ပါေစ။

Posts

Followers

Labels

Comments